Česká plemenářská inspekce

Organizační složka státu zřízená k dozorování ustanovení zákona  č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci ze dne 30.8.2022

Dotaz:

 

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Tímto žádám dle výše uvedeného zákona o sdělení následujících informací:

-          Zda poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenkového paušálu. V případě, že ano, sdělte prosím výši stravenkového paušálu na osobu/odpracovaný den.

-          Zda poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenky. V případě, že ano, sdělte prosím hodnotu stravenky, částku, kterou se podílíte jako zaměstnavatel na této stravence a částku, kterou se podílí na této stravence zaměstnanec.

Odpověď zašlete na výše uvedený email.

 

Odpověď:

Česká plemenářská inspekce (dále též „ČPI“) obdržela dne 29. 8. 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí informací týkajících se benefitu pro zaměstnance – příspěvku na stravu. Požadované informace Vám tímto poskytujeme, a to zodpovězením Vámi položených otázek.

 

  1. Poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenkového paušálu? V případě, že ano, sdělte prosím výši stravenkového paušálu na osobu/odpracovaný den.

 

ČPI poskytuje zaměstnancům benefit ve formě příspěvku na stravu formou stravenkového paušálu. Výše stravenkového paušálu činí dle aktuálně účinných služebních předpisů 99,- Kč za každou odpracovanou směnu, která trvala minimálně 3 hodiny.

 

  1. Poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenky? V případě, že ano, sdělte prosím hodnotu stravenky, částku, kterou se podílíte jako zaměstnavatel na této stravence a částku, kterou se podílí na této stravence zaměstnanec.

 

ČPI neposkytuje zaměstnancům benefit ve formě příspěvku na stravu formou stravenky. Příspěvek na stravu je řešen prostřednictvím stravenkového paušálu, jak je uvedeno výše.

 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.