Česká plemenářská inspekce

Organizační složka státu zřízená k dozorování ustanovení zákona  č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci ze dne 26.10. 2021

Dotaz:

 

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

jsem studentkou posledního ročníku oboru XXX. Do své bakalářské práce bych potřebovala zjistit následující údaje:

počet úředníků ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,

počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

 

Dále bych potřebovala zjistit, počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

 

Žádám o sdělení výše dotazovaných údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 

Odpověď:

Česká plemenářská inspekce (dále též „ČPI“) obdržela dne 18. 10. 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se domáháte poskytnutí informací týkajících se některých otázek vztahujících se k ČPI. Požadované informace Vám tímto poskytujeme, a to zodpovězením Vámi položených otázek, s výjimkou informací, jejichž poskytnutí je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., vyloučeno z poskytnutí dle tohoto zákona.

 

Žádost: počet úředníků ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Odpověď:  57

Žádost: počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Odpověď:  5

Žádost: počet zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců

Platová třída

Počet zaměstnanců

9

2

10

9

11

42

12

1

13

7

14

0

15

1

 

Poskytujeme Vám výše uvedené a přejeme úspěšné obhájení bakalářské práce.

 

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.