přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Energetické komunity - přenos know-how do ČR

22.4.2022

Celostátní síť pro venkov se spolu s partnery (MAS Naděje o.p.s. a Národní sítí Místních akčních skupin ČR, z.s.) podílela na přenosu zahraničního know-how v oblasti rozvoje komunitní energetiky.

Cílem bylo přispět k zavádění obnovitelných zdrojů energie na místní úrovni, zapojování místních regionálních komunit (s využitím metody LEADER) do procesu efektivního využívání energie v regionu, zavádění SMART řešení ve venkovském regionu k výše uvedeným tématům.

V roce 2021 tak proběhl seminář, dotazníkové šetření a nyní vyšla studie, která všechny aktivity shrnuje.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem