přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Základní informace o Celostátní síti pro venkov

Logo Celostátní sítě pro venkov

Ministerstvo zemědělství zřídilo Celostátní síť pro venkov (dále jen CSV) jako komunikační platformu PRV. Činnost CSV byla oficiálně zahájena 11. listopadu 2008 na jednání Monitorovacího výboru PRV. CSV plní mimo jiné úlohu „komunikačního mostu“ mezi Evropskou komisí a členským státem za účelem zefektivnění zpětné vazby o dopadech a implementaci jednotlivých programů rozvoje venkova.

Základní cíle CSV:

  • Zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění rozvoje venkova
  • Zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje venkova
  • Informovat širší veřejnost a potenciální příjemce o politice rozvoje venkova a o možnostech financování
  • Podpořit inovace v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovských oblastech

Možné aktivity CSV:

  • Podpora implementace Programu rozvoje venkova, včetně šíření informací o monitorování a hodnocení
  • Shromažďování příkladů dobré praxe
  • Studie a analýzy, činnost tematických pracovních skupin
  • Výměna know-how, zkušeností a dobré praxe (semináře, exkurze atd.)
  • Podpora vytváření sítí pro inovace, činnosti Operačních skupin
  • Propagace Programu rozvoje venkova

Základním dokumentem CSV je Akční plán.