přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti: pro silnější, propojené, odolné a prosperující venkovské oblasti EU

15.11.2021

Evropská komise na konci června předložila dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU, v níž jsou uvedeny problémy a obavy, s nimiž se potýkají, a zdůraznila některé z nejslibnějších příležitostí, které se těmto regionům nabízejí.

Dnešní vize na základě očekávání a rozsáhlých konzultací s občany a dalšími aktéry ve venkovských oblastech navrhuje Pakt o venkově a Akční plán pro venkov, jejichž cílem je, aby se venkovské oblasti staly silnějšími, propojenými, odolnými a prosperujícími.

Další kroky

Oznámení o dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti představuje první krok k silnějším, lépe propojeným, odolnějším a prosperujícím venkovským oblastem do roku 2040. Klíčovými prvky pro dosažení těchto cílů budou Pakt o venkově a Akční plán EU pro venkov.

Do konce roku 2021 Komise společně s Výborem regionů prozkoumá cestu k dosažení cílů vize. Do poloviny roku 2023 Komise zhodnotí, jaké akce pro venkovské oblasti financované EU a členskými státy byly provedeny a naplánovány. Veřejná zpráva, která bude zveřejněna počátkem roku 2024, určí oblasti, kde je nutná zvýšená podpora a finanční prostředky, jakož i další postup na základě Akčního plánu EU pro venkov. Diskuse týkající se této zprávy budou podkladem pro úvahy o přípravě návrhů na programové období 2028–2034.

Přílohy

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem