přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce

15.9.2011

Pilotní seminář na téma: úspory energie, využití obnovitelných zdrojů energie, využití dobrých nápadů a příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru.

V květnu letošního roku začala spolupráce mezi Ministerstvem zemědělství – Agenturou pro zemědělství a venkov Kladno a Fakultou stavební ČVUT.  Náměty na spolupráci byly úspory energie, využití obnovitelných zdrojů energie, využití dobrých nápadů a příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru.

Začátkem září 2011 mezi ČVUT v Praze, Fakultou stavební a MZe ČR, odborem Řídící orgán bylo podepsáno „Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci“ – kde obě strany se shodly na vzájemné spolupráci a partnerství při propagaci, prezentaci a uvádění výsledků a výstupů řešení Výzkumného záměru VZ05 financovaného MŠMT (MSM 6840770006) do praxe. Dále deklarují připravenost vyvíjet společné aktivity v oblasti energetického využití malých vodních toků, tzv. mikrozdrojů vody prostřednictvím patentovaného odvalovacího tekutinového stroje, tzv. mikroturbíny (výsledek uvedeného výzkumu, autor Ing. M. Sedláček, CSc.)

V pátek 9. září 2011 proběhl v Královicích u Slaného pilotní seminář s názvem „Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce“.

Obsah semináře naleznete zde:

http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Science/VZ05/Seminar092011/index.htm

Věříme, že tento úžasný nápad na využití OZE – proudu vody tam, kde je potok, přepad z rybníka, ČOV, z hráze,  najde své příznivce i v jiných krajích a oblastech ČR a že byl začátkem ke spuštění celorepublikového projektu seminářů v roce 2012.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem