přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Studie modelové lokality z hlediska erozních procesů v krajině

Studie modelové lokality z hlediska erozních procesů v krajině je vypracována na základě doporučení TPS. Jako modelová lokalita bylo vybráno území na úpatí vrchu Kybička, na rozhraní katastrů obcí Lhotka nad Labem a Malé Žernoseky.

Rok vydání:2012
Tématické oblasti: Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Půda a evidence půdy

Ve zkoumaném území byl proveden odborný průzkum a na základě získaných údajů byla navržena vzorová/pilotní opatření, která by měla sloužit k ochraně půdy proti degradaci vlivem splavování při srážkových jevech a ochraně proti záplavovým stavům vznikajících při přívalových srážkách v přilehlých lokalitách.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem