přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hodnocení místních akčních skupin

2.7.2010

Termín hodnocení místních akčních skupin se blíží – dne 12.7.2010 zahájí svou práci první ze třinácti krajských hodnotitelských komisí, které navštíví všech 112 místních akčních skupin podpořených z Programu rozvoje venkova.

Hodnocení si klade za cíl zmapovat úroveň aktivit místních akčních skupin, hledat dobrou praxi iniciativy LEADER, získat zpětnou vazbu pro případnou úpravu podmínek podpory místních akčních skupin a v neposlední řadě poskytnout vodítko k přerozdělení finančních prostředků tzv. bonusů.  

Hodnocení není kontrolou, předpokládáme spolupráci mezi hodnotiteli a místní akční skupinou, aby hodnocení poskytlo co nejlepší přehled o fungování místní akční skupiny. Jako přípravný krok pro hodnocení byly místním akčním skupinám rozeslány dotazníky s termínem odevzdání do 9.7.2010 do 12 hodin. Připomínáme závaznost termínu také s ohledem na ustanovení Pravidel pro žadatele, ze kterého místním akčním skupinám vyplývá povinnost poskytnout požadované informace a dokladovat svoji činnost.

Podrobné  informace včetně harmonogramu  hodnocení, kritérií pro hodnocení, podkladových materiálů pro činnost hodnotitelských komisí jsou k dispozici na www.nsmascr.cz – hodnocení MAS a www.eagri.cz, portál Venkov.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem