přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Krajská setkání účastníků Celostátní sítě pro venkov

24.3.2009

Termíny prvního setkání, kontakty na pořadatele.

Ministerstvo zemědělství ČR  zřídilo Celostátní síť pro venkov jako komunikační platformu Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013.  Činnost Sítě byla oficiálně zahájena 11. listopadu 2008 na jednání Monitorovacího výboru EAFRD, který spolupracuje na metodickém řízení činností Sítě a jehož členové tvoří Koordinační výbor Sítě. Činnost Řídícího orgánu Sítě vykonává odbor venkovských podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR a spolupracuje se Sekcí informační. Síť je rozdělena do Krajských a Regionálních (okresních) sítí, které sdružují subjekty působící ve venkovském prostoru na úrovni okresů a krajů. Činnost Krajských a Regionálních sítí koordinují Agentury pro zemědělství a venkov na krajské či okresní úrovni. Krajské a Regionální sítě zajišťují efektivní obousměrný přenos informací. Cílem Sítě je zabezpečit setkávání aktérů, které se aktivně podílejí na rozvoji venkova a zemědělství. Mezi další cíle patří zpracovávání informací o vývoji ve venkovských oblastech a zajišťování sběru dat o nejlepší praxi s cílem identifikovat, šířit a upevňovat nejefektivnější nástroje rozvoje venkova a zemědělství.

V příloze uvádíme přehled krajských setkání v rámci Celostátní sítě pro venkov.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem