přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Webové služby Registru chmelnic

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
RCH_PZC01A PUT Žádost o ověření chmele
Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o ověření chmele do Registru chmelnic.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RCH_PHL01A Hlášení (PUT_HLASENI_CHMELNICE)
Služba zabezpečuje předání dat z lokálního SW do Registru chmelnic – ve volání se poskytují data, v odpovědi se propaguje stav přijetí dat do registru chmelnic včetně případných chybových stavů.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RCH_GZC01A GET Žádost o ověření chmele
Služba slouží k získání datové zprávy obsahující informace o žádosti o ověření chmele z Registru chmelnic.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RCH_GST01A Štítky (GET_STITKY)
Služba poskytuje vydané štítky pěstitelům pro certifikaci s informacemi pořízenými v RC na základě přijatých žádosti o přidělení štítků, které pěstitelé podávají před vlastní sklizní.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RCH_GCH01A Chmelnice (GET_CHMELNICE)
Služba vrací pro subjekt seznam registrovaných chmelnic k aktuálnímu datu.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RCH_GCC01A Číselník chmelnic (GET_CISELNIK_CHMELNIC)
Služba pro získání aktuálního stavu číselníků chmelnic.
01A BA prod
test
prod
test
Detail

  1. Typ služby - zabezpečení

    • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace). Služba je volně dostupná veřejnosti.
    • PF - služba vyžaduje autorizaci minimálně na úrovni loginu do portálu farmáře a WS klíče
      (ve formátu vOKO-wss:Token), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature). O zřízení přístupu do PF eAGRI lze požádat dle následujícího postupu.
  2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

  3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.