RCH_GST01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 28.5.2009 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
REQUEST  1 - 1 Požadavek zdrojovému systému
ROK  gYear 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 2000
Max. hodnota (včetně): 2099
Ročník sklizně
KUKOD  unsignedInt 0 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999
Kód katastrálního území. Pokud není vyplněn, služba vrací za všechna KÚ.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
RESPONSE  1 - 1 Odpověď zdrojového systému
STITEK  0 - N Vydané necertifikované štítky
EAN  unsignedLong 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 99999999999
Číslo štítku
ODRUDAKOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód odrůdy
ODRUDANAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Název odrůdy
KUKOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód katastrálního území
KUNAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Název katastrálního území
OBLASTKOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód oblasti/polohy
OBLASTNAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Název oblasti/polohy