Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 23. 9. 2021 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 1 089 556 268,80 € 28 442 030 247,90 Kč
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 11 413 214,94 € 296 625 159,67 Kč 61 865 750,00 € 18 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 (rybolov) 140 343,49 € 3 604 453,32 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 994 040 927,51 € 25 968 058 405,77 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 83 961 782,86 € 2 173 742 229,14 Kč národní limit není stanoven