Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 30.8.2016 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 776 735 117,48 € 21 256 501 835,97 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 (zemědělská prvovýroba) 1 104 296,45 € 30 309 049,39 Kč 48 340 000,00 € 31 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 13 927 799,72 € 379 557 904,78 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 (rybolov) 24 887,54 € 682 779,00 Kč 3 020 000,00 € 2 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 31 881,93 € 863 996,00 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 160 204 827,94 € 4 396 308 163,07 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 583 847 419,57 € 15 970 555 280,82 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 17 594 004,33 € 478 224 662,91 Kč národní limit není stanoven