Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 26. 5. 2018 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 609 179 335,42 € 16 057 055 944,95 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 37 873 530,50 € 1 001 658 777,95 Kč 48 340 000,00 € 78 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 118 209,32 € 3 150 020,00 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 515 738 788,75 € 13 596 190 827,65 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 55 448 806,86 € 1 456 056 319,36 Kč národní limit není stanoven