Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 3.12.2016 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 828 714 597,77 € 22 661 582 615,74 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 (zemědělská prvovýroba) 1 104 296,45 € 30 309 049,39 Kč 48 340 000,00 € 42 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 19 086 979,67 € 518 984 305,19 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 (rybolov) 24 887,54 € 682 779,00 Kč 3 020 000,00 € 3 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 66 740,44 € 1 806 503,00 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 160 114 865,49 € 4 393 838 662,07 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 624 037 207,84 € 17 057 070 805,94 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 24 279 620,34 € 658 890 511,15 Kč národní limit není stanoven