Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 21. 3. 2018 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 562 764 453,01 € 14 876 743 177,79 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 35 796 883,05 € 948 694 672,82 Kč 48 340 000,00 € 74 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 118 209,32 € 3 150 020,00 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 474 618 508,85 € 12 550 396 215,47 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 52 230 851,79 € 1 374 502 269,51 Kč národní limit není stanoven