Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 18. 1. 2019 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 619 314 667,22 € 16 115 537 906,54 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 29 135 648,61 € 759 260 284,45 Kč 48 340 000,00 € 60 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 118 265,01 € 3 106 056,00 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 539 607 939,04 € 14 046 004 778,61 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 50 452 814,56 € 1 307 166 787,48 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.