Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 28. 2. 2021 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 922 547 085,75 € 24 147 610 708,12 Kč
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 10 691 375,68 € 277 983 731,40 Kč 61 865 750,00 € 17 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 (rybolov) 128 092,11 € 3 292 915,32 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 828 468 513,42 € 21 710 830 524,51 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 83 259 104,54 € 2 155 503 536,89 Kč národní limit není stanoven