Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 20.1.2017 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 483 520 189,01 € 13 137 338 793,47 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 19 477 579,34 € 527 487 995,17 Kč 48 340 000,00 € 40 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 64 274,18 € 1 738 312,00 Kč 3 020 000,00 € 2 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 443 310 934,86 € 12 048 871 062,65 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 20 667 400,63 € 559 241 423,65 Kč národní limit není stanoven