Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 5. 7. 2020 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 899 375 372,29 € 23 320 005 668,08 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 16 849 113,84 € 431 109 851,20 Kč 61 865 750,00 € 27 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 119 569,46 € 3 056 307,00 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 787 040 941,74 € 20 431 457 123,73 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 95 365 747,25 € 2 454 382 386,15 Kč národní limit není stanoven