Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 27. 1. 2020 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 673 943 017,68 € 17 287 124 998,50 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 16 589 133,51 € 424 278 394,04 Kč 61 865 750,00 € 27 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 89 569,46 € 2 299 527,00 Kč 3 020 000,00 € 3 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 568 276 473,37 € 14 576 838 001,28 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 88 987 841,34 € 2 283 709 076,18 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.