Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 2.7.2016 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 750 339 322,10 € 20 543 086 817,99 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 (zemědělská prvovýroba) 1 104 296,45 € 30 309 049,39 Kč 48 340 000,00 € 28 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 12 249 963,57 € 334 203 954,70 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 (rybolov) 24 887,54 € 682 779,00 Kč 3 020 000,00 € 2 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 31 755,91 € 860 587,00 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 160 200 310,03 € 4 396 185 905,92 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 562 749 631,70 € 15 400 324 298,07 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 13 978 476,90 € 380 520 243,91 Kč národní limit není stanoven