Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 20. 5. 2019 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 714 304 708,28 € 18 554 704 377,32 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 30 402 109,51 € 791 797 623,50 Kč 61 865 750,00 € 49 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 119 447,96 € 3 136 385,00 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 614 333 678,26 € 15 965 368 238,17 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 69 449 472,55 € 1 794 402 130,65 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.