Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 20. 2. 2017 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 500 976 226,23 € 13 609 018 944,54 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 20 584 376,70 € 557 394 973,43 Kč 48 340 000,00 € 43 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 94 274,18 € 2 548 942,00 Kč 3 020 000,00 € 3 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 459 014 624,97 € 12 473 200 818,08 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 21 282 950,38 € 575 874 211,03 Kč národní limit není stanoven