Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 23. 7. 2018 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 651 863 160,20 € 17 159 304 915,02 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 40 664 569,56 € 1 073 579 143,11 Kč 48 340 000,00 € 84 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 138 895,53 € 3 684 915,00 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 552 617 042,19 € 14 548 363 712,58 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 58 442 652,92 € 1 533 677 144,34 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.