Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 27.7.2016 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 759 115 212,92 € 20 780 329 334,50 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 (zemědělská prvovýroba) 1 104 296,45 € 30 309 049,39 Kč 48 340 000,00 € 29 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 12 681 790,91 € 345 873 873,36 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 (rybolov) 24 887,54 € 682 779,00 Kč 3 020 000,00 € 2 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 31 803,08 € 861 865,00 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 160 350 256,64 € 4 400 301 489,07 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 569 633 639,64 € 15 586 375 615,77 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 15 288 538,66 € 415 924 662,91 Kč národní limit není stanoven