Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 27. 9. 2020 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 995 696 172,80 € 25 871 926 012,82 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 17 913 057,65 € 459 435 520,55 Kč 61 865 750,00 € 29 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 160 228,70 € 4 120 407,92 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 879 764 091,22 € 22 885 613 027,68 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 97 858 795,23 € 2 522 757 056,67 Kč národní limit není stanoven