Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 30.9.2016 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 795 601 282,97 € 21 766 698 594,16 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 (zemědělská prvovýroba) 1 104 296,45 € 30 309 049,39 Kč 48 340 000,00 € 35 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 16 035 119,87 € 436 500 672,53 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 (rybolov) 24 887,54 € 682 779,00 Kč 3 020 000,00 € 2 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 40 856,69 € 1 106 503,00 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 160 114 600,71 € 4 393 831 395,07 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 596 291 203,50 € 16 307 238 057,97 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 21 990 318,21 € 597 030 137,20 Kč národní limit není stanoven