Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 1.6.2016 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 729 493 972,23 € 19 978 991 328,83 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 (zemědělská prvovýroba) 1 104 296,45 € 30 309 049,39 Kč 48 340 000,00 € 25 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 10 926 729,97 € 298 415 985,03 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 (rybolov) 24 887,54 € 682 779,00 Kč 3 020 000,00 € 2 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 31 657,84 € 857 937,00 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 160 196 409,84 € 4 396 078 905,92 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 544 278 859,54 € 14 900 436 969,58 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 12 931 131,05 € 352 209 702,91 Kč národní limit není stanoven