Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 21.10.2016 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 807 417 050,78 € 22 085 976 626,89 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 (zemědělská prvovýroba) 1 104 296,45 € 30 309 049,39 Kč 48 340 000,00 € 38 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 17 251 034,55 € 469 355 715,77 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 (rybolov) 24 887,54 € 682 779,00 Kč 3 020 000,00 € 2 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 40 856,69 € 1 106 503,00 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 160 114 965,34 € 4 393 841 399,07 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 604 693 155,83 € 16 534 270 019,51 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 24 187 854,38 € 656 411 161,15 Kč národní limit není stanoven