Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 4. 12. 2020 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 1 105 412 920,43 € 28 805 595 095,89 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 19 395 358,17 € 499 444 579,29 Kč 61 865 750,00 € 31 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 160 228,70 € 4 120 407,92 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 984 251 657,32 € 25 676 309 312,89 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 101 605 676,24 € 2 625 720 795,79 Kč národní limit není stanoven