Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 17. 11. 2018 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 737 926 603,99 € 19 370 809 183,86 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 42 041 796,47 € 1 108 891 956,14 Kč 48 340 000,00 € 87 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 150 381,82 € 3 978 935,00 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 630 177 772,96 € 16 541 319 458,65 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 65 556 652,74 € 1 716 618 834,07 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.