Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 8. 4. 2020 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 745 446 981,13 € 19 151 752 559,39 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 16 772 381,60 € 429 014 948,61 Kč 61 865 750,00 € 27 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 119 569,46 € 3 056 307,00 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 636 534 050,72 € 16 358 010 635,20 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 92 020 979,35 € 2 361 670 668,58 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.