Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 12. 11. 2019 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 923 427 540,99 € 23 927 571 676,23 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 31 545 128,51 € 821 146 460,21 Kč 61 865 750,00 € 51 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 145 666,53 € 3 809 558,00 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 782 661 424,57 € 20 289 816 103,55 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 109 075 321,38 € 2 812 799 554,47 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.