Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 23. 9. 2018 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 696 453 097,35 € 18 301 638 326,68 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 41 633 607,19 € 1 098 399 300,60 Kč 48 340 000,00 € 86 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 150 381,82 € 3 978 935,00 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 591 035 937,40 € 15 532 114 653,75 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 63 633 170,94 € 1 667 145 437,34 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.