Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 17. 9. 2019 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 842 933 529,08 € 21 859 865 270,07 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 31 205 169,72 € 812 379 855,16 Kč 61 865 750,00 € 50 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 140 941,56 € 3 687 942,00 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 712 816 033,34 € 18 495 334 141,97 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 98 771 384,46 € 2 548 463 330,94 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.