Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 18. 9. 2018 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 694 387 230,14 € 18 249 006 838,52 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 41 544 592,79 € 1 096 134 149,42 Kč 48 340 000,00 € 86 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 142 564,74 € 3 778 935,00 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 589 069 865,29 € 15 482 024 066,77 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 63 630 207,32 € 1 667 069 687,34 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.