Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 18. 7. 2018 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 650 117 562,54 € 17 113 890 222,01 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 40 598 849,42 € 1 071 880 000,11 Kč 48 340 000,00 € 84 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 138 895,53 € 3 684 915,00 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 550 624 592,82 € 14 496 786 562,77 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 58 755 224,77 € 1 541 538 744,14 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.