Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 6. 8. 2020 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 943 176 619,06 € 24 481 148 275,43 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 16 868 148,07 € 431 612 471,20 Kč 61 865 750,00 € 27 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 134 796,69 € 3 455 817,92 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 828 784 330,70 € 21 537 899 868,96 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 97 389 343,60 € 2 508 180 117,35 Kč národní limit není stanoven