Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 26. 10. 2021 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 1 111 987 303,64 € 29 011 386 030,75 Kč
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 11 670 529,24 € 303 185 124,82 Kč 61 865 750,00 € 19 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 (rybolov) 140 490,33 € 3 608 191,32 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 1 015 278 320,52 € 26 507 043 463,68 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 84 897 963,55 € 2 197 549 250,93 Kč národní limit není stanoven