Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 9. 12. 2018 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 755 924 209,96 € 19 837 762 273,55 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 42 502 884,97 € 1 120 863 207,58 Kč 48 340 000,00 € 88 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 154 420,29 € 4 083 622,00 Kč 3 020 000,00 € 5 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 646 268 380,36 € 16 958 835 438,88 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 66 998 524,34 € 1 753 980 005,09 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.