Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 4. 6. 2020 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 850 238 893,45 € 22 009 693 483,76 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 16 809 602,93 € 430 050 518,16 Kč 61 865 750,00 € 27 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 119 569,46 € 3 056 307,00 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 740 237 186,72 € 19 183 954 465,38 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 93 072 534,34 € 2 392 632 193,22 Kč národní limit není stanoven