Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 19. 1. 2018 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 521 574 961,80 € 13 833 232 620,40 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 31 717 475,28 € 845 327 617,63 Kč 48 340 000,00 € 66 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 118 209,32 € 3 150 020,00 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 441 708 282,17 € 11 717 062 104,11 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 48 030 995,03 € 1 267 692 878,67 Kč národní limit není stanoven