Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 24. 4. 2018 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 589 422 863,52 € 15 552 368 284,61 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 36 640 775,61 € 970 137 376,48 Kč 48 340 000,00 € 76 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 118 209,32 € 3 150 020,00 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 497 727 045,88 € 13 135 922 914,29 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 54 936 832,71 € 1 443 157 973,85 Kč národní limit není stanoven