Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 21. 7. 2019 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 786 982 569,64 € 20 417 988 262,97 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 30 887 060,78 € 804 231 565,58 Kč 61 865 750,00 € 50 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 135 096,65 € 3 537 003,00 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 668 193 722,70 € 17 345 264 465,50 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 87 766 689,51 € 2 264 955 228,89 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.