Souhrnné informace

Zobrazit souhrn za období od do

K datu 23. 3. 2019 byly evidovány podpory malého rozsahu v následující výši:

Čerpáno € Čerpáno Kč Limit ČR (€) Čerpáno v %
Celkem 672 908 816,15 € 17 490 834 438,18 Kč
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1408/2013 (zemědělská prvovýroba) 29 345 486,20 € 764 655 423,65 Kč 61 865 750,00 € 47 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 717/2014 (rybolov) 118 265,01 € 3 106 056,00 Kč 3 020 000,00 € 4 %
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 579 362 260,38 € 15 066 546 988,13 Kč národní limit není stanoven
Podpory podle nařízení Komise (ES) č. 360/2012 64 082 804,56 € 1 656 525 970,40 Kč národní limit není stanoven

Funkce „Vyhledání příjemce“ již není dostupná. Pro informace o Vámi čerpaných podporách se přihlaste do portálu eAGRI. Více informací o registraci naleznete zde.

Přehled o čerpaných podporách de minimis nebude jinou formou poskytován.