RCH_GZC01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 22.7.2012 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
REQUEST  1 - 1 Dotaz
ID_ZADOSTI  unsignedLong 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999999999
ID uložené žádosti

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
RESPONSE  1 - 1 Odpověď
STAV  unsignedByte 0 - 1 rozpracovaná 1, k odsouhlasení 2, odsouhlasená 3, uzavřena 4, zamítnuta 5, rozpracovaná ze strany UKZUZ 6, zrušena 7
RADY  0 - 1 Číselné řady štítků v žádosti
RADA  1 - N Nepřerušená číselná řada
CISLO_OD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 11
Číslo štítku od
CISLO_DO  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 11
Číslo štítku do
NASYP  unsignedByte 1 - 1 ID stavu násypu nepřerušené řady čísel štítků
CHYBA  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 1000
Chybová hláška