RCH_GCH01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 2.6.2009 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
REQUEST  1 - 1 Požadavek zdrojovému systému

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
RESPONSE  1 - 1 Odpověď zdrojového systému
CASTCHMELNICE  0 - N Vydané necertifikované štítky
POZEMEKKOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód části chmelnice
POZEMEKNAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 60
Název části chmelnice
OBLASTKOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód chmelařské oblasti
OBLASTNAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 60
Název chmelařské oblasti
PLOCHACELKOVA  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Celková plocha [m2]
PLOCHAPOMOCNA  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Pomocná plocha [m2]
PLOCHAPRODUKCNI  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Produkční plocha [m2]
PLOCHASKLIZNOVA  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Sklizňová plocha [m2]
PLOCHANEVYSAZENA  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Nevysázená plocha [m2]
PLOCHALADEM  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Plocha ladem [m2]
MNOZITELSKA  boolean 1 - 1 Množiteslká (true = ano)
SKLADBA  0 - N Skladba
ODRUDAKOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Kód odrůdy
ODRUDANAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 60
Název odrůdy
VYSADBA  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 60
Rok a období výsadby
PLOCHAPRODUKCNI  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Produkční plocha [m2]
PLOCHANEVYSAZENA  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Nevysázená plocha [m2]
PLOCHALADEM  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Plocha ladem [m2]
STUPENMNOZENI  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 6
Stupeň množení
KONSTRUKCE  1 - 1 Konstrukce
CISLO  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Číslo konstrukce
PLOCHACELKOVA  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Celková plocha [m2]
PLOCHAPOMOCNA  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Pomocná plocha [m2]
PLOCHAPRODUKCNI  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Produkční plocha [m2]
STAV  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 60
Stav kostrukce
ROKZALOZENI  gYear 1 - 1 Rok založení
POCETCASTI  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Počet částí chmelnic
DILY  0 - N Díly
KUKOD  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999
Kód katastrálního území
KUNAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 60
Název katastrálního území
PLOCHAPOMOCNA  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 999999999
Pomocná plocha [m2]