Biomasa

Biomasu lze obecně chápat jako jakoukoliv hmotu, ze které jsou tvořena těla všech živých organismů. Nejčastěji se však tímto pojmem označují zemědělské suroviny získané pro energetické využití.

Může se jednat o cíleně vypěstované byliny (např. šťovík), rychle rostoucí dřeviny (např. topol) či plodiny (např. řepka), anebo o odpadní suroviny (např. sláma, dřevní štěpka). Biomasu je možné využít pro přímé spalování a výrobu tepla, resp. elektřiny při spalování v elektrárnách, nebo je možné ji využít jako výchozí surovinu pro další OZE. Typickým příkladem mohou být bioplyn nebo kapalná biopaliva.

Topolářská komise České republiky, z.s.

17. 4. 2018
Topolářská komise České republiky, z.s. (TKČR) je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem občanů České republiky - výzkumných a vědecko-pedagogických pracovníků a pěstitelů rychle rostoucích dřevin k výměně zkušeností z praxe, výsledků výzkumu a účasti při vytváření legislativních norem upravujících podmínky jejich pěstování. Spolek je základem pro mezinárodní spolupráci v oboru a pro účast…

Výměra RRD dle LPIS - historie, kraje, okresy

25. 1. 2018
Grafické znázornění vývoje výměry RRD od roku 2004 do roku 2017 a aktuální výměra RRD v jednotlivých krajích a okresech. Přesné výměry RRD dle LPIS jsou uvedeny v příslušných tabulkách.

Legislativní přehled pro pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD)

1. 9. 2016
Ministerstvo zemědělství se zabývá problematikou pěstování RRD. Jednou z nejvíce dotazovaných oblastí je postup před samotnou výsadbou a podmínky povolování výsadby plantáží RRD. Pěstování výmladkových plantáží RRD pro energetické využití je v České republice upravováno zejména právními předpisy rezortů Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva zemědělství (MZe).

Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely a seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v ČR

1. 9. 2016
Jako odborný podklad pro rozhodování OOP v souladu s podmínkami zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, slouží zejména „Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny", který zpracoval Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce (VÚKOZ, v.v.i…

Příklad vzoru žádosti o povolení orgánu ochrany přírody (OOP) k rozšíření geograficky nepůvodního druhu do krajiny

1. 9. 2016
Forma žádosti o povolení OOP k rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin a jejich kříženců do krajiny není legislativně, nebo metodicky stanovena. Obecně ale ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, kdo je žadatel a co požaduje.
Stáhnout (doc, 14 kB)

Informační leták k pěstování rychle rostoucích dřevin v České republice

4. 9. 2015
Ministerstvo zemědělství vydalo stručný informační materiál, kde jsou obsaženy veškeré nutné informace, které se týkají postupu při založení výmladkové plantáže rychlerostoucích dřevin.
Stáhnout (pdf, 561 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.