Topolářská komise České republiky, z.s.

17. 4. 2018

Topolářská komise České republiky, z.s. (TKČR) je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem občanů České republiky - výzkumných a vědecko-pedagogických pracovníků a pěstitelů rychle rostoucích dřevin k výměně zkušeností z praxe, výsledků výzkumu a účasti při vytváření legislativních norem upravujících podmínky jejich pěstování. Spolek je základem pro mezinárodní spolupráci v oboru a pro účast České republiky v Mezinárodní topolářské komisi FAO (International Poplar Commission). TKČR zapsána u Městského soudu v Praze 22. června 2017.

Účelem spolku je podle stanov

  • Zajišťovat výměnu informací a spolupráci mezi pěstiteli rychle rostoucích dřevin a výzkumem v ČR, Evropě i ve světě.

  • Aktivně plnit roli české pobočky Mezinárodní topolářské komise FAO a spolupracovat s jinými národními pobočkami, zejména v rámci Evropy.

  • Aktivně získávat podporu na národní a mezinárodní úrovni pro rozvoj pěstování rychle rostoucích dřevin, zejména s ohledem na jeho pozitivní environmentální, krajinotvorné, sociální a ekonomické aspekty, včetně podpory multifunkčního zaměření zemědělství zvláště v oblasti biologické diverzity krajiny, revitalizace půdy a vodního režimu.

  • Podílet se na vytváření právních norem a předpisů souvisejících s pěstováním rychle rostoucích dřevin. Zejména se jedná o kvalifikované stanovení podmínek pro pěstování rychle rostoucích dřevin v ČR, koncepčních a strategických dokumentů upravujících vývoj pěstování rychle rostoucích dřevin a využití jejich produkce.

  • Výměna nejnovějších vědeckých poznatků a podpora výzkumu v oboru pěstování rychle rostoucích dřevin na národní i mezinárodní úrovni.

  • Hodnocení environmentální a ekonomické efektivity různých forem obhospodařování porostů rychle rostoucích dřevin a využívání jejich produkce, zejména s dopadem takového hospodaření na biologickou diverzitu území, vodní režim v krajině, revitalizaci půdního profilu a možnosti snižování produkce skleníkových plynů.

  • Osvětová a vzdělávací činnost a poradenství v oboru pro odbornou i širokou veřejnost, včetně profesního vzdělávání. Poskytování kvalifikovaných informací orgánům státní správy a samosprávy.

  • Rozvíjet spolupráci a diskuzi s vládními i nevládními subjekty, jejichž působnost má vazbu na pěstování rychle rostoucích dřevin.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.