Změna klimatu

Klima je dlouhodobý charakteristický režim počasí podmíněný bilancí energie, atmosférickou a oceánskou cirkulací, vlastnostmi zemského povrchu, činnosti člověka. Zjednodušeně lze říci, že klima je „průměrné počasí“ za několik desetiletí.

Klima neboli podnebí se přirozeně měnilo, mění a měnit bude. Základní důvody těchto změn jsou většinou známy. Ovlivňují je astronomické i další přírodní faktory, například změny dráhy, po které Země obíhá kolem Slunce, nebo výkyvy sluneční aktivity. Proto se střídají doby ledové a meziledové, proto během nich dochází k menším změnám.

Důležitou roli má také tzv. skleníkový efekt zemského ovzduší. Spočívá v tom, že sluneční záření prochází jenom s malými změnami atmosférou k povrchu Země, který ho pohlcuje. Energií slunečního záření se zemský povrch ohřívá a přebytečné tepelné energie se zbavuje převážně opět vyzářením ve formě tzv. infračerveného záření. Infračervené paprsky však již atmosférou nepronikají tak snadno jako viditelné záření sluneční a z větší části se v ovzduší absorbují. Atmosféra se jimi ohřívá a přebytečnou energii podobně jako zemský povrch vyzařuje ve formě infračerveného záření. Jeho část směřuje k zemskému povrch, který dále ohřívá. Proto je teplota při povrchu země podstatně vyšší – asi o 30 stupňů Celsia - než kdyby tento efekt neexistoval.

Infračervené záření ze zemského povrchu pohlcují a skleníkový efekt tak působí jen některé složky ovzduší, tak zvané skleníkové plyny. Mezi nejdůležitější patří vodní pára, oxid uhličitý (CO2), metan (CH4) a oxidy dusíku, které jsou z praktických důvodů vyjadřovány jako oxid dusný (N2O). Tyto plyny se vyskytují v atmosféře přirozeně, ale jejich koncentrace může vzrůstat i následkem lidské činnosti. Kromě toho se do ovzduší dostávají i plyny uměle syntetizované – připravené člověkem, které také způsobují skleníkový efekt (například chlorované a fluorované uhlovodíky a hexafluorid síry).

Na stránkách Ministerstva životního prostředí je k dispozici Národní program na zmírnění změn klimatu a další dokumenty ČR a OSN.

Publikace „Adaptace zemědělství na změny klimatu v podmínkách ČR“

16. 10. 2017
Publikace shrnuje zemědělské kapitoly, cíle a opatření národní „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, mezinárodních adaptačních strategií a jejich prováděcích materiálů, zejména „Národního akčního pláne adaptace na změnu klimatu“. Publikace podává pouze stručný informativní přehled obsahu těchto koncepčních materiálů. Podrobné a aktuální informace a přesné znění jednotlivých opatření je nutno vždy hledat ve zdrojových dokumentech.
Stáhnout (pdf, 2 MB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.