Demonstrační farmy

Dotační program v rámci národních dotací Ministerstva zemědělství na činnost Demonstračních farem.

Ministerstvo Zemědělství v souladu se „Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030“ připravilo v roce 2017 dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. Program je zaměřen na oblast péče o půdu, s důrazem na podporu prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy a postupů přispívajících k zadržování vody v krajině.

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Podporovány jsou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků, mají inovativní a účinná řešení v definované oblasti, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou.

Dotace je poskytována do výše 1mil. Kč na žadatelský subjekt – tj. demonstrační farmu, vybranou Komisí pro výběr demonstračních farem, který následně podal žádost o dotaci z národních finančních zdrojů na SZIF. Přesné podmínky byly stanoveny v „Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací“ pro příslušný rok.

Podporovány jsou následující záměry:

  1. Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.

  2. Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5.

  3. Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.

  4. Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů.

  5. Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

    Zájem o dotační program neustále stoupá. Počet demonstračních farem se zvýšil z počátečních 7 v roce 2017 na 14 v letošním roce. Celkový počet demonstračních akcí všech druhů se pohybuje kolem 350 za rok. Těchto akce se zúčastňuje cca 1500 zemědělců uznatelných na základě pravidel dotačního programu a dalších cca 2500 účastníků.

BIOUHEL, EFEKTIVNÍ MIKROORGANISMY, BIODYNAMICKÉ PREPARÁTY V PRAXI

10. 11. 2023 10:00 - 15:00
Den otevřených dveří, exkurze
EKOFARMA PROBIO, s.r.o., Velké Hostěrádky 224, 691 74 Velké Hostěrádky
Přijměte pozvání na den otevřených dveří (DOD), který se uskuteční v pátek 10.11.2023 na  EKOFARMĚ PROBIO s.r.o.  ve Velkých Hostěrádkách. Tématem bude biouhel, efektivní mikroorganismy a biodynamické preparáty ve vztahu ke zlepšení půdního mikrobiomu. Bude to náš poslední letošní DOD, kterým uzavřeme již 6. ročník demonstračních akcí na naší farmě. Dopolední blok Prof. RNDR. Miroslav Vosátka -…

Přímé setí pšenice ozimé do vzrostlých meziplodin

2. 11. 2023 10:00 - 16:00
Den otevřených dveří, exkurze
Lidový dům, U Rybníka 26, Žabčice
Zveme na poslední den otevřených dveří na farmě v Žabčicích v tomto roce, který se uskuteční ve čtvrtek 2. listopadu 2023 v Lidovém domě Žabčicích. Tématem polního dne je "Přímé setí pšenice ozimé do vzrostlých meziplodin. Různé způsoby ukončení meziplodin." Zahájení akce a přednášková část se bude konat v Lidovém domě na adrese U rybníka 23, 664 63 Žabčice. Po obědě se přesuneme na polní ukázky,…

Implementace prostorové optimalizace na farmě

27. 10. 2023 10:00 - 16:00
Den otevřených dveří, exkurze
Velké Hostěrádky
Srdečně zveme na den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek 27.10.2023 na EKOFARMĚ PROBIO s.r.o. ve Velkých Hostěrádkách. Tématem bude implementace prostorové optimalizace na farmě. V rámci očekávaných změn v erozní vyhlášce, u kterých bude hrát významnou roli v rámci půdoochranných technologií zmenšování pozemků v kategoriích SEO, MEO1 a MEO2, se již nyní  EKOFARMA PROBIO rozhodla pro…

Precizní zemědělství v ekologickém vinařství a mobilizace živin v půdě

3. 11. 2023 10:00 - 18:00
Den otevřených dveří, exkurze
klášter sv. Voršily Kutná Hora
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na téma Precizní zemědělství v ekologickém vinařství a mobilizace živin v půdě. Vážení kolegové hospodáři, opět pro Vás otevíráme nejen pomyslná, ale i ta skutečná, mírně vrzající vrátka našeho hospodářství a srdečně vás zvu na seminář na téma Precizní zemědělství v ekologickém vinařství a mobilizace živin v půdě. Přednášet a diskutovat bude:  Matthias Strahlhofer z rakouské…

Precizní zemědělství II

24. 10. 2023 9:00 - 17:00
Den otevřených dveří, exkurze
Precizní zemědělství II” Akce se koná v 24. října 2023 v sídle farmy. Variabilní dávkování, příprava předpisových map. Satelitní snímkování. Vyhodnocení výnosových dat. Pásový postřik řádkových plodin (řepka, bob, sója) s využitím kamerou naváděných pleček. Pozvaní hosté: Ondrej Pinček (BAYER) - digitální platforma Climate Fieldview Jaroslav Pinkas (Strom) - portál MyJD Josef Čejka - ZD Dolní…

Redukované zpracování půdy ve vinařství, význam hloubkového kypření a minimalizace přejezdů

16. 10. 2023 10:00 - 18:00
Den otevřených dveří, exkurze
klášter sv. Voršily Kutná Hora
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na téma Redukované zpracování půdy ve vinařství, význam hloubkového kypření a minimalizace přejezdů. Vážení kolegové hospodáři, opět pro Vás otevíráme nejen pomyslná, ale i ta skutečná, mírně vrzající vrátka našeho hospodářství a srdečně vás zvu na seminář na téma Redukované zpracování půdy ve vinařství, význam hloubkového kypření a minimalizace přejezdů. Přednášet a…

Meziplodiny a No-till

13. 10. 2023 9:00 - 16:00
Den otevřených dveří, exkurze
ProFarm Blatnice
„Meziplodiny a No-till” Akce se koná v pátek 13. října 2023 v sídle farmy. Praktická ukázka no-till setí ozimé pšenice do letních meziplodin - SKY Easydrill Prohlídka porostů řepky ozimé seté s pomocnými plodinami (vojtěška, jetel, čočka, pískavice řecké seno, peluška) - herbicid free Diskuze a praktické ukázky technologií farmy Registrace na den otevřených dveří ProFarm Blatnice - zde! Účast je…

POLNÍ DEN ZD KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU A.S. VE SPOLUPRÁCI SE STROM PRAHA

13. 10. 2023 9:00 - 17:00
Den otevřených dveří, exkurze
Farma Petrovice u Sedlčan – společenský dům a petrovická pole
Přijměte pozvání na polní den, který se uskuteční v zemědělském podniku ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Během celého dne bude občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás! Polní den ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.  Kdy: 13. 10. 2023, od 9:00 Kde:  Farma Petrovice u Sedlčan – společenský dům a petrovická pole   Program Úvodní slovo a představení ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Praktické představení…

Výžíva rostlin a půdy v systému ekologického pěstování zeleniny

6. 10. 2023 10:00 - 16:00
Den otevřených dveří, exkurze
Jindřichovice pod Smrkem

Demonstrační farma - Nektarodárné úhory a jejich vliv na ochranu půdy

27. 9. 2023 13:00 - 18:00
Den otevřených dveří, exkurze
Bezručova 213, 338 08 Zbiroh
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci projektu MZe „Demonstrační farmy“, který se bude konat dne 27. září 2023, od 13:00 hodin, v zasedací místnosti ZBIROŽSKÉ a.s., Bezručova 213, 338 08 Zbiroh. NEKTARODÁRNÉ ÚHORY A JEJICH VLIV NA PROTIEROZNÍ OCHRANU PŮDY Program: Petr Saro – předseda představenstva, zahájení Vladimír Balák – agronom Ing. Petr Robotka – přednáška na téma „Nektarodárné…
1 2 3 4

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.