Demonstrační farmy

Dotační program v rámci národních dotací Ministerstva zemědělství na činnost Demonstračních farem.

Ministerstvo Zemědělství v souladu se „Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030“ připravilo v roce 2017 dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. Program je zaměřen na oblast péče o půdu, s důrazem na podporu prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy a postupů přispívajících k zadržování vody v krajině.

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Podporovány jsou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků, mají inovativní a účinná řešení v definované oblasti, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou.

Dotace je poskytována do výše 1mil. Kč na žadatelský subjekt – tj. demonstrační farmu, vybranou Komisí pro výběr demonstračních farem, který následně podal žádost o dotaci z národních finančních zdrojů na SZIF. Přesné podmínky byly stanoveny v „Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací“ pro příslušný rok.

Podporovány jsou následující záměry:

  1. Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.

  2. Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5.

  3. Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.

  4. Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů.

  5. Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

    Zájem o dotační program neustále stoupá. Počet demonstračních farem se zvýšil z počátečních 7 v roce 2017 na 14 v letošním roce. Celkový počet demonstračních akcí všech druhů se pohybuje kolem 350 za rok. Těchto akce se zúčastňuje cca 1500 zemědělců uznatelných na základě pravidel dotačního programu a dalších cca 2500 účastníků.

Demofarma statek Bureš

22. 6. 2023 9:00 - 16:00
Den otevřených dveří, exkurze
Hostinec U Hvězdy, Bučina č.p. 88
DEMOFARMA STATEK BUREŠ, s.r.o. VÁS ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Datum: 22. 6. 2023 v 9:00 hod. Místo: Hostinec U Hvězdy, Bučina č.p. 88, okr. Ústí n. Orlicí    Program: 9:00 – 9:15  Jindřich Šmöger - Úvodní slovo, situace na polích   9:15 – 10:30  Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.  – Ozelenění kolejových stop. Protierozní technologie u máku setého Ing. Jiří Kapička  – Kolejové řádky v oblasti…

ZD Pooslaví: Pozemkové úpravy - hospodaření u obytné zástavby

16. 6. 2023 8:00 - 15:00
Den otevřených dveří, exkurze
ZD Pooslaví, Nová Ves
ZD Pooslaví Nová Ves vás zve na den otevřených dveří dne 16. června od 8 do 15 H. 8–11 H. ZAMĚŘENO NA DĚTI 11–15 H. ZAMĚŘENO NA VEŘEJNOST Bohatý program: Ukázky a diskuze dobré praxe a způsob hospodaření v blízkosti obecní zástavby včetně řešení komplexních pozemkových úprav s naším agronomem a Ing. Antonínem Šanderou ukázka nové robotické stáje a ustájení telat prohlídka bioplynové stanice ukázka…

Farma Hudčice - Zadržování vody v krajině vůči ochraně před půdní erozí

10. 6. 2023 9:00 - 15:15
Den otevřených dveří, exkurze
Farma Hudčice – Václav Bartůněk
Farma Hudčice – Václav Bartůněk Vás zve na den otevřených dveří v rámci programu MZe - Demonstrační farmy – Dne 10. 6. 2023 v Hudčicích, okres Příbram Problematika stability vodního režimu a zadržování vody v krajině jako součást problematiky ochrany půdy proti erozi Hudčice, zemědělská farma a pozemky žadatele, dne 10. 6. 2023 Akce probíhá za podpory MZe v rámci dotačního programu 9. F. m.…

MendelAgro 2023: Sucho a změna klimatu vůči agrotechnickým opatřením

8. 6. 2023 9:00 - 13:00
Den otevřených dveří, exkurze
Pokusná stanice Žabčice u Brna; GPS souřadnice: N 49°1.37702', E 16°37.07360'
MendelAgro 2023  Přehlídka polních pokusů 8. června 2023, 9 – 13 hod Polní pokusná stanice MENDELU v Žabčicích Během akce budou formou posterů a komentovaných prohlídek prezentována témata: aktuální počasí, sucho a změna klimatu, dlouhodobý vliv agrotechnických opatření na výnos obilnin a vybrané půdní vlastnosti, principy integrované ochrany rostlin, racionální výživa rostlin, nové trendy v…

DV Janovice u Polné - Péče o organickou hmotu v půdě

9. 9. 2021 9:00 - 19:00
Výstava, veletrh
Kulturní dům, č. p. 66, Janovice u Polné
Družstvo Vysočina Janovice u Polné & Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás zvou na Den otevřených dveří v rámci projektu Ministerstva zemědělství „demonstrační farmy“, který se koná dne 9. 9. 2021 od 9:00 hodin v kulturním domě v Janovicích u Polné. Hlavní řešená témata: 1. Nakládání se statkovými a organickými hnojivy, péče o organickou hmotu v půdě 2. Zhodnocení dosavadního průběhu roku…

DV Janovice u Polné - Bilance živin a organické hmoty

22. 7. 2021 9:00 - 19:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Kulturní dům, č. p. 66, Janovice u Polné
Program: Jak ovlivňuje zpracování půdy v letním období bilanci organických látek a živin v půdě Je efektivní hnojit dusíkem na podporu rozkladu slámy? Bilance živin a organické hmoty   Lektoři: Ing. Pavel Růžek, CSc. Ing. Kusá, Ing. Mühlbachová, Ing. Klír Kontakt: Ing. Jaroslav Hajátko, 732 777 534

DV Janovice u Polné - Půdoochrané protierozní technologie

24. 6. 2021 9:00 - 13:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Kulturní dům, č. p. 66, Janovice u Polné
Program: Půdoochranné protierozní technologie u brambor a kukuřice Plečkování a hnojení kukuřice, cukrovky a brambor na podporu růstu během letošního jara Péče o organickou hmotu v půdě v SZP 23   Lektoři: Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Pavel Růžek, CSc. Kontakt: Vladimír Krejčí, 602 757 720

Pozvánka na akci ProFarm Blatnice "Precizní zemědělství v praxi I"

10. 6. 2021 9:00 - 13:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
sportovní areál Blatnice
Program: Představení informačních technologií demonstrační farmy Tvorba aplikačních map pro variabilní aplikace Satelitní snímkování a monitorování porostů vzorkování půd a plánování výživy rostlin Správa dat, analitické údaje a vyhodnocení dokumentace ISOxml, ShapeFile, MyJD, Xarvio Diskuze a praktické ukázky technologií farmy (přenos a správa dat, družicové snímky a aplikačních mapy Lektoři:…

Pozvánka na akci ProFarm Blatnice "Bilance humusu a živin"

1. 6. 2021 9:00 - 13:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
sportovní areál Blatnice
Program: Představení demonstrační farmy Bilance aplikace organických hnojiv (kejda, kompost, hnůj)  podíl humusu v půdě půdní analýza zemědělských pozemků kompost v základní agrotechnice půdní úrodnost regenerativní zemědělství snižování CO2 Diskuze Lektoři: Ondřej Doležal - představení farmy, organická hmota dodávaná do půdy, bilance živin Ing. Květuše Hejátková (ZERA Náměšť) - kompost v základní…

ZOD Brniště zve na akci: 4. část - Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou

3. 9. 2020 9:00 - 13:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Ekocentrum Brniště
ZOD Brniště a.s. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. zvou všechny zájemce na třetí ročník sérii demonstračních akcí na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“ podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“.
1 2 3 4 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.