Demonstrační farmy

Dotační program v rámci národních dotací Ministerstva zemědělství na činnost Demonstračních farem.

Ministerstvo Zemědělství v souladu se „Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030“ připravilo v roce 2017 dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. Program je zaměřen na oblast péče o půdu, s důrazem na podporu prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy a postupů přispívajících k zadržování vody v krajině.

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Podporovány jsou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků, mají inovativní a účinná řešení v definované oblasti, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou.

Dotace je poskytována do výše 1mil. Kč na žadatelský subjekt – tj. demonstrační farmu, vybranou Komisí pro výběr demonstračních farem, který následně podal žádost o dotaci z národních finančních zdrojů na SZIF. Přesné podmínky byly stanoveny v „Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací“ pro příslušný rok.

Podporovány jsou následující záměry:

  1. Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.

  2. Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5.

  3. Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.

  4. Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů.

  5. Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

    Zájem o dotační program neustále stoupá. Počet demonstračních farem se zvýšil z počátečních 7 v roce 2017 na 14 v letošním roce. Celkový počet demonstračních akcí všech druhů se pohybuje kolem 350 za rok. Těchto akce se zúčastňuje cca 1500 zemědělců uznatelných na základě pravidel dotačního programu a dalších cca 2500 účastníků.

ZOD Brniště zve na akci: 3. část - Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou

6. 8. 2020 9:00 - 13:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Ekocentrum Brniště
ZOD Brniště a.s. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. zvou všechny zájemce na třetí ročník sérii demonstračních akcí na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“ podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“.

ZOD Brniště zve na akci: 2. část - Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou

2. 7. 2020 9:00 - 13:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Ekocentrum Brniště
ZOD Brniště a.s. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. zvou všechny zájemce na třetí ročník sérii demonstračních akcí na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“ podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“.

Farma Hudčice - Hospodaření s organickou hmotou a živinami v podmínkách farmy

13. 6. 2020 9:00 - 12:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Restaurace Hudčice, pozemky Farmy Hudčice
V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy zve farma Hudčice na skupinovou demonstrační akci, která se bude konat dne 13. června 2020 od 9.00 hodin v restauraci v Hudčicích a na pozemcích farmy Hudčice. Hlavním tématem bude: Organická hmota v půdě – hospodaření s organickou hmotou a živinami v podmínkách farmy.

Pozvánka na akci ProFarm Blatnice "Bilance humusu a živin"

9. 6. 2020 9:00 - 14:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
kulturní dům Blatnice
ProFarm Blatnice Vás zve na den otevřených dveří v rámci dotačního programu Demonstrační farmy na téma „Bilance humusu a živin“ dne 9. 6. 2020 od 9:00 v kulturním domě v Blatnici.

Farma Hudčice - Osevní postupy, rizika zemědělského hospodaření v oblastech postižených suchem

6. 6. 2020 9:00 - 12:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Restaurace Hudčice, pozemky Farmy Hudčice
V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy zve farma Hudčice na skupinovou demonstrační akci, která se bude konat dne 6. června 2020 od 9.00 hodin v restauraci v Hudčicích a na pozemcích farmy Hudčice. Hlavním tématem bude: Rizika hospodaření – osevní postupy, rizika zemědělského hospodaření v oblastech postižených suchem.

ZOD Brniště zve na akci: 1. část - Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou

4. 6. 2020 9:00 - 13:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Ekocentrum Brniště
ZOD Brniště a.s. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. zvou všechny zájemce na třetí ročník sérii demonstračních akcí na téma „Dlouhodobé optimální hospodaření s organickou hmotou v ZOD Brniště a.s.“ podporovanou z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“.

Polní den v Žabčicích: Integrovaná ochrana máku a přehlídka sortimentu odrůd ozimé pšenice

2. 6. 2020 9:00 - 16:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Polní pokusná stanice, Žabčice
Polní pokusná stanice školního podniku Žabčice vás zve na polní setkání na téma: „Integrovaná ochrana máku a polní přehlídka sortimentu odrůd ozimé pšenice“, které se koná ve dvou termínech 2. 6. 2020 od 9:00 a od 13:00. Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Farma Hudčice - Eliminace ztrát vody v procesu zpracování půdy v podmínkách farmy

30. 5. 2020 9:00 - 12:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Restaurace Hudčice, pozemky Farmy Hudčice
V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy zve farma Hudčice na skupinovou demonstrační akci, která se bude konat dne 30. května 2020 od 9.00 hodin v restauraci v Hudčicích a na pozemcích farmy Hudčice. Hlavním tématem bude: Eliminace ztrát vody v procesu zpracování půdy v podmínkách farmy.

Integrovaná ochrana v ovocných sadech - Demonstrační farma VŠÚO Holovousy

28. 5. 2020 9:00 - 12:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
VŠÚO, Holovousy
V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy se bude na pozemcích VŠÚO Holovousy s.r.o., konat 28. května od 9:00 demonstrační skupinová akce na téma Integrovaná ochrana v ovocných sadech.  

Družstvo Vysočina zve na den otevřených dveří

28. 5. 2020 9:00 - 14:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Janovice ev. č. 66, Polná
V rámci dotačního programu MZe Demonstrační farmy zve Družstvo Vysočina na den otevřených dveří který se bude konat dne 28. května 2020 od 9.00 hodin v KD Janovice u Polné.
1 ... 3 4 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.