Demonstrační farmy

Dotační program v rámci národních dotací Ministerstva zemědělství na činnost Demonstračních farem.

Ministerstvo Zemědělství v souladu se „Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030“ připravilo v roce 2017 dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných způsobů hospodaření. Program je zaměřen na oblast péče o půdu, s důrazem na podporu prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy a postupů přispívajících k zadržování vody v krajině.

Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství zaměřené na praktické ukázky a prezentaci udržitelných systémů hospodaření a ochrany půdy v praxi.

Podporovány jsou subjekty, které jsou ve svém oboru nositeli nových poznatků, mají inovativní a účinná řešení v definované oblasti, jejichž osevní postupy i technologie odpovídají standardům dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a jsou v souladu s národní legislativou.

Dotace je poskytována do výše 1mil. Kč na žadatelský subjekt – tj. demonstrační farmu, vybranou Komisí pro výběr demonstračních farem, který následně podal žádost o dotaci z národních finančních zdrojů na SZIF. Přesné podmínky byly stanoveny v „Zásadách, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací“ pro příslušný rok.

Podporovány jsou následující záměry:

  1. Prezentace ucelených systémů hospodaření s důrazem na ochranu půdy a zadržování vody v krajině.

  2. Technologie pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí (NOF) v souladu s DZES 5.

  3. Organická hmota v půdě a její vliv na erozi, hospodaření s vodou a její zadržování v krajině.

  4. Integrovaná ochrana rostlin jako komplexní systém péče o ornou půdu a sady s využitím agrotechnických postupů.

  5. Ekologické zemědělství jako komplexní systém péče o ornou půdu podle zásad stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci.

    Zájem o dotační program neustále stoupá. Počet demonstračních farem se zvýšil z počátečních 7 v roce 2017 na 14 v letošním roce. Celkový počet demonstračních akcí všech druhů se pohybuje kolem 350 za rok. Těchto akce se zúčastňuje cca 1500 zemědělců uznatelných na základě pravidel dotačního programu a dalších cca 2500 účastníků.

Redukované zpracování půdy ve vinařství, význam hloubkového kypření a minimalizace přejezdů

16. 10. 2023 10:00 - 18:00
Den otevřených dveří, exkurze
klášter sv. Voršily Kutná Hora
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na téma Redukované zpracování půdy ve vinařství, význam hloubkového kypření a minimalizace přejezdů. Vážení kolegové hospodáři, opět pro Vás otevíráme nejen pomyslná, ale i ta skutečná, mírně vrzající vrátka našeho hospodářství a srdečně vás zvu na seminář na téma Redukované zpracování půdy ve vinařství, význam hloubkového kypření a minimalizace přejezdů. Přednášet a…

Meziplodiny a No-till

13. 10. 2023 9:00 - 16:00
Den otevřených dveří, exkurze
ProFarm Blatnice
„Meziplodiny a No-till” Akce se koná v pátek 13. října 2023 v sídle farmy. Praktická ukázka no-till setí ozimé pšenice do letních meziplodin - SKY Easydrill Prohlídka porostů řepky ozimé seté s pomocnými plodinami (vojtěška, jetel, čočka, pískavice řecké seno, peluška) - herbicid free Diskuze a praktické ukázky technologií farmy Registrace na den otevřených dveří ProFarm Blatnice - zde! Účast je…

POLNÍ DEN ZD KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU A.S. VE SPOLUPRÁCI SE STROM PRAHA

13. 10. 2023 9:00 - 17:00
Den otevřených dveří, exkurze
Farma Petrovice u Sedlčan – společenský dům a petrovická pole
Přijměte pozvání na polní den, který se uskuteční v zemědělském podniku ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Během celého dne bude občerstvení zajištěno. Těšíme se na vás! Polní den ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.  Kdy: 13. 10. 2023, od 9:00 Kde:  Farma Petrovice u Sedlčan – společenský dům a petrovická pole   Program Úvodní slovo a představení ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Praktické představení…

Výžíva rostlin a půdy v systému ekologického pěstování zeleniny

6. 10. 2023 10:00 - 16:00
Den otevřených dveří, exkurze
Jindřichovice pod Smrkem

Demonstrační farma - Nektarodárné úhory a jejich vliv na ochranu půdy

27. 9. 2023 13:00 - 18:00
Den otevřených dveří, exkurze
Bezručova 213, 338 08 Zbiroh
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci projektu MZe „Demonstrační farmy“, který se bude konat dne 27. září 2023, od 13:00 hodin, v zasedací místnosti ZBIROŽSKÉ a.s., Bezručova 213, 338 08 Zbiroh. NEKTARODÁRNÉ ÚHORY A JEJICH VLIV NA PROTIEROZNÍ OCHRANU PŮDY Program: Petr Saro – předseda představenstva, zahájení Vladimír Balák – agronom Ing. Petr Robotka – přednáška na téma „Nektarodárné…

Regenerativní zemědělství, potenciál a výzvy

15. 9. 2023 10:00 - 15:00
Den otevřených dveří, exkurze
Velké Hostěrádky 224

Inovativní technologie - regenerativní zemědělství

12. 9. 2023 9:00 - 15:00
Den otevřených dveří, exkurze
Krasavce
POZVÁNKA na Den otevřených dveří (Prezentace inovativních technologií spojených s regenerativním zemědělstvím) Datum a čas: 12. 9. 2023 od 9:00 Místo konání: sídlo společnosti Lukrena a. s., ( https://mapy.cz/s/domotolucu )   Program:  9:00 – 9:15 – Prezence                    9:15 – 9:45 – Zahájení a drobné občerstvení                    9:45 – 12:00 – Prezentování dosavadních činností v podniku…
Zveme Vás na den otevřených dveří, který se koná ve čtvrtek 27. července 2023 na téma: "Sklizeň pšenice vyčesávací lištou, zakládání meziplodin." Polní den se uskuteční na poli ve Vojkovicích směrem na Syrovice. Trasu si můžete načíst přes QR kód v pozvánce, nebo zde v odkaze: https://mapy.cz/s/kanohulusa

EKOFARMA PROBIO - zakládání letních plodin v erozně ohrožených podmínkách

30. 6. 2023 10:00 - 16:00
Den otevřených dveří, exkurze
EKOFARMA PROBIO, s.r.o., Velké Hostěrádky 224, 691 74 Velké Hostěrádky
Zveme Vás na  den otevřených dveří, který se bude konat na demonstrační farmě MZe  EKOFARMA PROBIO ve Velkých Hostěrádkách , v pátek 30.6.2023 s názvem Redukované zpracování půdy - zakládání letních plodin v erozně ohrožených podmínkách. Na farmě se připravujeme na první letošní sklizeň, konkrétně jetele nachového na osivo. Dlouhodobě se daří ihned po jeteli založit porost pohanky obecné nebo…

DVP Agro: Hnojení digestátem, bilance dusíku a organické hmoty

22. 6. 2023 10:00 - 15:00
Den otevřených dveří, exkurze
Bratčice 106, 66 467 Bratčice, Jihomoravský kraj
Zveme Vás na den otevřených dveří do DVP Agro s názvem: Hnojení digestátem, bilance dusíku a organické hmoty, který se koná 22. 6. 2023 v prostorách Myslivny v Bratčicích. Jedním z prezentovaných témat bude ohledně problematiky hraboše polního. Na otázku, "Jak udržet populaci hraboše polního v rovnováze za pomoci predátorů,“ odpoví pan doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. a další otázkou, "Jak by měl…
1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.