Slovo ministra - generační obměna

6. 11. 2018

Zemědělec, 5. listopadu 2018

Jedním z problémů, které musíme v zemědělství řešit, je generační obměna. Je náročná a pro zachování agrárního sektoru velmi důležitá. Jistě se shodneme, že s postupnou obměnou pomůže podpora rodinných farem, rozvoj nových technologií, zemědělské vzdělání či vzdělávání a v neposlední řadě finanční podpory pro mladé zemědělce.

V polovině října jsem schválil kromě jiného sazbu platby pro mladé zemědělce na rok 2018. Ta se zvýšila z loňských 844,43 koruny na hektar na 1 694,08 koruny na hektar. Vyplatit mladým zemědělcům až dvojnásobnou částku oproti předchozím rokům nově umožnily evropské předpisy. Toho jsme využili v maximální možné míře, protože podpora začínajících zemědělců patří k dlouhodobým prioritám našeho úřadu. Potřebujeme generační obměnu a usnadnit start těm, kteří u nás se zemědělstvím začínají. Nicméně nejde o čistě český problém, se stárnutím zemědělců se potýká většina zemí Evropské unie.

Existuje řada prognóz, předpokládá se, že zemědělská populace bude dál stárnout, což souvisí se stárnutím populace obecně, zvyšováním věku pro odchod do důchodu a také tím, že pro mladé není práce v našem oboru příliš atraktivní. Vzhledem k závažnosti tohoto problému ho Ministerstvo zemědělství zahrnulo i do své strategie do roku 2030. Změny ve věkové struktuře pracovníků v zemědělství tak pravidelně monitorujeme a vyhodnocujeme.

Přestože je relativně vysoký počet absolventů středních a vysokých zemědělských škol, do zemědělství jich směřuje málo. Podle výzkumu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací mezi studenty posledních ročníků středoškolských zemědělských oborů směřovalo po ukončení školy rovnou do zemědělství zhruba 30 procent studentů a přibližně 25 procent plánovalo pracovat v zemědělství po navazujícím studiu na vysoké škole. Z absolventů Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně mělo v roce 2013 namířeno přímo do zemědělské výroby necelých 20 procent. Podle vyjádření mladých lidí je od práce v našem resortu odrazují například nízké mzdy a hlavně fyzická náročnost.

Ano, pracovat v zemědělství je náročné, ale i tento obor se rychle mění v moderní a atraktivní sektor s vyspělou technikou a technologiemi. Právě s tímto rozvojem vzrůstají nároky na kvalifikaci pracovních sil. Tu mohou zajistit především mladí, kterým je samozřejmě zavádění nových postupů a technologií bližší.

A na závěr ještě malou poznámku. Podpora mladých zemědělců, o kterou se snažíme, je zároveň nezbytným předpokladem obrody českého a moravského venkova. Aktivnější mladí lidé se často zapojují do práce místních samospráv nebo přípravy místních rozvojových strategií. Pokud se tedy podaří na vesnici zachovat nebo i rozšířit nabídku pracovních příležitostí, nebudou mít mladí důvod ji opouštět.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.