Rozhovor s Marianem Jurečkou a Pavlem Kováčikem

1. 2. 2016

Otázky Václava Moravce, 31. ledna 2016

redaktorka

Proč je v českých konzervách méně masa než v německých? A proč se sladí nápoje karamelem. Nejen o tom už za okamžik v duelu ministra zemědělství Mariana Jurečky a stínového ministra Pavla Kováčika.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Jogurt v Česku není totéž co jogurt v Německu. A platí to i u řady dalších potravin. Je Česká republika největším odpadkovým košem Evropy nebo je to jen mýtus? Kde jsou rozdíly u potravin nejkřiklavější?

 

Jana HAJŠLOVÁ, vedoucí, Ústav analýzy a výživy VŠCHT v Praze

My jsme se dívali na řadu výrobků a bylo to zajímavé srovnání, protože někdy třeba v té senzorice ten rozdíl nebyl dramatický, ale ve složení ano.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Kde byla ta odlišnost chemická, to co zkoumáte vy?

 

Jana HAJŠLOVÁ, vedoucí, Ústav analýzy a výživy VŠCHT v Praze

Tak například Rama německá 70 gramů tuku na 100 gramů výrobku, česká 60. První krok, který musíme učinit pochopitelně, je navážit vzorek. My teďkon se budeme dívat, jaké je složení lipidu, čili tuku, v Ramě německé a v Ramě české. Provedeme navážení vzorku, tak abychom potom mohli vyjádřit koncentraci a skladbu lipidů vztažené na nějakou jednotku hmotnosti.

 

Václav MORAVEC, moderátor

A srovnání toho německého vzorku Ramy a českého vzorku Ramy v tom zkoumání vykázalo co?

 

Jana HAJŠLOVÁ, vedoucí, Ústav analýzy a výživy VŠCHT v Praze

Předběžné analýzy obsahu tuku ukázaly, že ta česká Rama má obsah tuku nižší.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Další věc Rio Mare.

 

Jana HAJŠLOVÁ, vedoucí, Ústav analýzy a výživy VŠCHT v Praze

Dívali jsme se na obsahu tuku a soli. Německý výrobek sůl 1,3 gramu na 100 gramů výrobku a český výrobek 1,1. Takže v tomto aspektu dobře, protože chlorid sodný samozřejmě v dietě by měl být minimální. Ale pak se podíváme na tuk a to je zajímavé. Německý výrobek 119 gramů tuku na 100 gramů, český výrobek 379. Tak to je dramatický rozdíl, trojnásobek. A já si z toho, aniž bychom měli další, další hodnocení, tak je zcela logické, že když máte víc tuku a když víte, že tuňák je ryba, která má minimum tuku ve svalovině, tak čeho je tam více? Toho oleje.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Podíváme-li se na další závěry, slazené nápoje.

 

Jana HAJŠLOVÁ, vedoucí, Ústav analýzy a výživy VŠCHT v Praze

Tady určitě hraje roli, dejme tomu, i ta cenová relace. Já jsem zase zkoušela komunikovat s průmyslem. Ten průmysl v takovém rozhovoru, když je ubezpečíte, že to není myšleno k nějaké skandalizaci, ale že to je prostě osvětlení těch důvodů, proč ty receptury se liší, tak připustí, že reaguje na poptávku na trhu, že když ten výrobek se zlevní, že stoupne ten byznys. Další zajímavou vlastností nápojů, třeba teď jsme testovali Nestea, je i aroma, protože to je to, co vlastně také ovlivňuje naše smysly. A my jsme testovali aroma dvou vzorků, jeden německý a jeden český. A vidíte, že v tom německém, čili červeném vzorku, je mnohem víc signálů, jinými slovy je tam pestřejší reprezentace těkavých aromatických sloučenin, které vlastně ovlivňují vůni výrobku. Když to zkrátím, na první pohled vzorky nejsou identické, byť na obalu stejná značka.

 

Václav MORAVEC, moderátor

V těch posledních letech mediální obraz potravin, které jsou v České republice a které jsou vyráběny nadnárodními koncerny, vypadá tak, že Česká republika je potravinový odpadkový koš Evropy. Je to správný pohled?

 

Jana HAJŠLOVÁ, vedoucí, Ústav analýzy a výživy VŠCHT v Praze

Já si myslím, že to koreluje s tou, s tou kupní sílou. Já jsem dneska se bavila s jednou z firem, která dodává pizzu na trh. Ptala jsem se, jak je to možný, že výrobek, který je v Německu, tak obsahuje 30 % nějaké šunky, ne, pardon 12 % a český 6. A mně ten mluvčí vysvětlil, že snížením ceny výrobku, které se odvíjelo od snížení podílu toho, té drahé suroviny, rezultovalo v 30% nárůstu odbytu na trhu. A on mi říkal, to víte, je to, my jsme firma, kde musíme mít obrat, za to jsme hodnoceni a český trh velice responduje, má odezvu na sníženu cenu zvýšenou poptávkou.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Dodejme, že vloni Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila víc než 650 nevyhovujících potravin. Na prvním místě jsou vína, na dalším uzeniny a na třetím medy kvůli jejich pančování či nastavování. Pozvání k diskusi přijali ministr zemědělství České republiky, první místopředseda lidovců Marian Jurečka. Víte po čase v Otázkách. Hezké dobré odpoledne.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Dobré odpoledne.

 

Václav MORAVEC, moderátor

A vítám i předsedu poslaneckého klubu KSČM, stínového ministra zemědělství Pavla Kováčika. Vítejte.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Dobré odpoledne vám i divákům České televize.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, začnu u vás. Programové prohlášení vlády a v něm věta, vláda se zaměří na zvýšení ochrany spotřebitelů a bezpečnosti potravin v České republice prostřednictvím efektivního dozoru nad trhem s potravinami s primárním cílem zamezit klamavým praktikám. Konec citátu. Proč i po dvou letech ty klamavé praktiky, jak jsme slyšeli od paní profesorky, v některých momentech vítězí nad dobrou politikou ve vztahu k zákazníkům.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Některé věci se nedokáží promítnout řekněme z roku na rok. My jsme udělali v roce 2014 několik podstatných změn. To byla velká novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která zpřísnila sankce, rozšířila kompetence dozorových orgánů a nicméně tyto všechny věci se mohou začít projevovat někdy od roku 2015 dále. Ještě v loňském roce jsme posílili i počet pracovníků Státní zemědělské a potravinářské inspekce přímo v terénu a musím říct, že i na té činnosti, na tom počtu kontrol i udělených sankcích se jednoznačně ukazuje, že ta činnost SZPI se zvýšila skoro, skoro o 40 %. Takže my se snažíme ten tlak na ty výrobce i prodejce potravin zvyšovat a zároveň pro naše potravináře a zemědělce dáváme daleko více investičních finančních prostředků proto, aby oni mohli zdokonalit svoji výrobu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

V čem je ještě ten tlak nedostatečný? Máte před sebou necelé 2 roky vládnutí.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My jako vláda, jako ministr, máme řekněme omezené portfolio těch nástrojů, které můžeme použít. To znamená investice proto, aby byla kvalitnější výroba, větší tlak legislativní i kontrolních orgánů, ale vždycky na konci toho řetězce je ten klíčový a to je ten zákazník, který ovlivňuje to, co se v České republice bude prodávat, protože si to koupí nebo nekoupí. A tady já bych chtěl apelovat daleko více na české zákazníky, aby přemýšleli u nákupu potravin, tak jako přemýšlejí u nákupu aut, kosmetiky, oblečení, aby se opravdu rozhodovali zodpovědně, to co nakoupí a občas vzali do ruky ten výrobek a podívali se i na to složení a pak si teda řekli, jestli si to kupí a jestli to je opravdu ovocný mošt anebo je to jenom nějaký koncentrát z toho ovoce.

 

Václav MORAVEC, moderátor

A není to tak, že vy to zákazníkům ne zcela ulehčujete i kvůli tomu, že jste vzdali jako stát boj za oborové normy v potravinářství, když se vrátím k té Ramě, že česká Rama, což sice u Ramy to má dobrý vliv na zdraví, protože když je někde méně tuku, tak to šizení vede k tomu nebo menší procento tuku u Ramy vede k tomu, že ten výrobek je  zdravější. Ale týká se to asi jiného efektu. Není to škoda, že jste se vzdali těch norem?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My jsme, my jsme boj za řekněme opravdu transparentní, kvalitní prostředí v rámci celounijního trhu nevzdali. Já jsem oslovil 12 ministrů střední a východní Evropy v aktivitě, abychom bojovali proti tomu, co částečně bylo zmíněno v té reportáži úvodní, že je tady jeden výrobek s jedním názvem, jednotným logotypem, ale má třeba jiné složení v Německu nebo v České republice nebo v Polsku. Já teďka se snažím tady toto téma přenést i na Radu ministrů zemědělství EU a začít toto řešit, protože byť je na té etiketě uvedeno to různé složení a legislativně je to v tento okamžik v pořádku, tak z mého pohledu jde o klamání spotřebitele, protože zákazník, který různě nakupuje, například ti, kteří jsou v pohraničí, v Německu, v Rakousku, v České republice, tak může mít dojem, že kupuje stejný výrobek díky právě tomu jednotnému logotypu a není to pravda. A to se teďka chceme snažit změnit. A druhý nástroj, který to by měl pomoci změnit, je označená Česká potravina. Aby opravdu už tady obchodní řetězce nemohly uvádět zákazníka v omyl, co je tedy opravdu česká potravina z českých komodit a surovin a co je jenom dovezeno a překoupeno nějakým českým subjektem a potom prodáváno zákazníkovi.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Oborové normy nemůžeme zavést v Česku?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Oborové normy v tento okamžik úplně nemůžeme, protože my pořád musíme vycházet z jednotného evropského trhu a z jednotné evropské legislativy. A my pokud děláme nějaké požadavky nad rámec tohoto, tak se to bude vždycky týkat pouze českých výrobců. A teď si řekněme, jestli je tím případně nemůžeme znevýhodňovat ve vztahu k tomu, že oni prodávají své výrobky i do jiných států Evropské unie a my bychom po nich chtěli výrazně přísnější parametry.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane předsedo, udělala vláda maximum, aby naplnila tu pasáž programového prohlášení, kterou jsem četl.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Tak je to jejich programové prohlášení. Já můžu říci, že, že ty věci, které jsou tam uvedeny, že se tím zabývám už téměř 20 let a myslím si, že jestli něco tato vláda udělala, tak významně pokročila v tom zpřísňování těch pravidel. Tam musím být pozitivní. Je škoda, že jsme kdysi po převratu opustili ty československé státní normy, ale bohužel takový je život. Já si úplně...

 

Václav MORAVEC, moderátor

Vy byste je také neprosazoval, když pan ministr říká, že jednotný trh...

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Já si úplně nemyslím, že by to úplně nešlo, ale rozumím tomu, té argumentaci pana ministra. Je potřeba udělat ty první kroky, a ty třeba dělá teď Potravinářská komora, když připravuje takzvané cechovní normy, kde aspoň u některých výrobků budou takzvaně normovaná množství nebo normované obsahy jednotlivých těch surovin a je to první krok určitý a je sympatické, že je i tlak na té evropské úrovni, aby ta evropská...

 

Václav MORAVEC, moderátor

Což je ale problém samoregulace, tam bude záležet na tom, jestli ty cechy to přijmou.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Ano. Ale něčím začít je potřeba. A jestliže chceme, a v tom se určitě shodneme s panem ministrem, že český, moravský a slezský spotřebitel by měl kupovat české, moravské a slezské potravinářské výrobky a to tak, že především tak musí jednat vidět, že to jsou skutečně naše výrobky a jednak musí mít i zvýšenou důvěru v tu kvalitu, že prostě kupuje něco, co má určitý nadstandard a ten nadstandard jsou třeba ty oborové normy, že věří tomu, že to, co je na obalu psáno, je tam v tom výrobku taky dáno. Tak myslím si, že tyto dílčí kroky mohou pomoci k tomu, aby došlo ke zvýšení té zatím nepříliš dobré míry soběstačnosti v českých potravinách. Druhá věc, oceňuji to, že se řekněme odolalo těm různým tlakům na snížení míry a úrovně kontroly. Jak Zemědělská a potravinářská inspekce, tak Státní veterinární správa, tak koneckonců i hygienická služba plní svoje role tak v rámci daného zákona, že začátek byl, že proč ještě se takovéto věci nacházejí, že by to mohlo být daleko horší. Nás skutečně s výjimkou metanolové aféry, která nebyla až tak primárně věcí těchto orgánů nebo institucí, tak nás nepotkal žádný velký průšvih, co se týká /nesrozumitelné/.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Teď narážíte na někdejší záměr pravicových vlád sjednotit a sloučit dozorové orgány.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Přesně. Přesně. Tyto tendence naštěstí, naštěstí jsou snad úplně minulostí a je třeba ocenit tu práci těch inspekčních orgánů i za situace, kdy měly řekněme méně peněz k dispozici, ať už to bylo díky krizi či díky určité nevůli pravicových vlád k jakékoli kontrole a tady si myslím, že je dobře, že se to podařilo zachovat a jsou připraveny zákony, například teďka je v závěrečné fázi příprava novely vinařského zákona, která podstatně zpřísní podmínky a také sankce za pančování vína, to znamená za to, aby byla jaksi zákazníkovi v České republice nabízena jakákoli nekvalita.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Ono nejde jen o kvalitu ale i o složení potravin. Rozdíly jsou také v chuti. Typické je to například u slazených nápojů, jak chutná Fanta v České republice a jinak chutná Fanta v Dánsku. Nemusíme ale chodit tak daleko. Třeba klobásy jsou ostřejší na Ostravsku než v Jihomoravském kraji. Proč, to otázkám vysvětlila docentka Zdeňka Panovská, vedoucí senzorické laboratoře z Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze. Tady jsou její slova.

 

Zdeňka PANOVSKÁ, vedoucí senzorické laboratoře Ústavu analýzy potravin VŠCHT

Oni ty Fanty nejsou prostě stejné ve všech státech. My jsme zatím hodnotili český, německý, kde ten rozdíl nebyl poznatelný. Ale třeba dánská Fanta má výrazně vyšší obsah aroma a regionálně ještě třeba v Řecku se používá jiné aroma. Takže ono ty výrobky nejsou, i když je to Fanta, která dodává jedna firma, tak neznamená, že dodává pro všechny trhy stejný, stejný vzorky. Ale třeba v oblasti koření, to vám ty firmy řeknou jasně, že třeba klobásy pro Jihočeský kraj dodávají jiný koření než pro ostravský kraj, kde třeba je víc chlapů a takže je to ostřejší preferujou tam ty ostřejší chutě.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, tady jsme slyšeli další pohled na to, proč se liší chutě jednotlivých potravin, nejen v jednotlivých členských státech Evropské unie, ale i v rámci toho národního státu. Počítáte s tím, že je tady ještě úkol pro vás jako pro Ministerstvo, respektive dozorové orgány, aby například ty spotřebitele vedly a nedělaly jenom ty kontroly vůči potravinářům a prodejcům, ale aby dělaly i osvětu a zkoumaly odlišnost potravin?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já asi musím říct, že dozorové orgány jsou tady od toho, aby kontrolovaly to složení, které je uvedeno a bezpečnost potravin. Ale nemáme ambice, ani bych nechtěl nikdy, aby stát měl ambici vstupovat do toho, jak ty potraviny chutnají. Vždyť to je přece ta úžasná diverzita toho.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Ne. Je to o osvětě. Že podíváte-li se například na to, jaké, jaké cukry se dávají třeba do té Fanty, což s těmi chutěmi souvisí.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tady souhlasím. Ne dozorové orgány, ty nemohou dělat edukaci. Oni mají úplně jako jiný, z jiného důvodu jsou zřízeny. Ale my jako Ministerstvo v rámci třeba kampaní Klasy, Regionální potraviny máme ambici dělat i tuto větší edukaci spotřebitele, aby například uměl rozlišit, jestli si vezme nějaký nealko nápoj, aby se podíval, jestli tam je sladidlo cukr anebo izoglukóza. To jsou třeba zásadní rozdíly, které mohou potom promlouvat i do možná i těch chuťových vlastností potom u toho nápoje a tady český spotřebitel mnohdy si ani neuvědomuje, že některé u nás poměrně velké firmy nepoužívají cukr, ale používají izoglukózu, která je levnější na rozdíl třeba od...

 

Václav MORAVEC, moderátor

Ano. To je příběh těch slazených nápojů. Takže tam chystáte další kroky ministerstva zemědělství v osvětě?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My bychom tam chtěli opravdu tu osvětu posílit, ale hlavně bych chtěl říct, že dneska zákazník by se mohl orientovat podle toho základního. Když výrobek nese označení regionální potravina, tak troufnu si říct, že je to opravdu výrobek s nadstandardní kvalitou vyrobený v jeho kraji, v jeho regionu, od regionálního výrobce, který tam zaměstnává lidi a platí daně. A to je podle mě taková základní orientace, u které bych začal.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Některé ty kroky, které jste prosadil nebo prosazoval, se také ukázaly jako ne zcela funkční. Teď narážím na dodavatele potravin a nápis, který byl na obchodech obchodních řetězců, od kterého se teď bude ustupovat. Byl to tedy chybný tah, když v rámci zákona, který je projednáván v Poslanecké sněmovně, od toho bude ustoupeno?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já bych chtěl trošku to uvést na pravou míru. To nebyl původní návrh našeho Ministerstva. Tady toto vzniklo poslaneckým návrhem pozměňovacím v Poslanecké sněmovně. Nicméně ukázalo se, už tehdy jsme tušili, že to může mít slabá místa, ukázalo se, že některé obchodní řetězce de facto využily plně tu možnost toho prostoru, kdy vlastně nakoupily například potraviny ze zahraničí, ty potraviny nakoupila nějaká česká firma, která je přeprodala tomu obchodnímu řetězci a v ten okamžik vlastně z té definice, jak byla v zákoně nadefinovaná, z toho udělali českou potravinu a pak do té tabulky si to zahrnuli do těch vysokých procent. Ale musím říct, že byly i řetězce, které k tomu přistoupily zodpovědně a které tento fígl nevyužily a teď se ukazuje, že toto řešení nemá a proto právě jdeme tou cestou té definice, co je to vlastně potravina českého původu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Chápu správně, že na dveřích obchodních řetězců, a tady s tím, pane předsedo, vy budete souhlasit jako opozice, že se ukázalo, že firmy, některé velké obchodní řetězce, to obcházely a že například Tesco mělo 85 % českých potravin, Billa 93 %, jsou to vysoká čísla, Kaufland 85.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Pane Moravče, tady neexistuje v té věcné rovině opozice - koalice. Tady nám jde všem přece o jednu věc, a to o to, aby český spotřebitel dostal kvalitní potraviny na svůj stůl a aby český výrobce, který zaměstnává české občany, který obhospodařuje českou krajinu, tak toto mohl činit v naší republice a je jedno, jakým způsobem legálním tedy, jakým legálním způsobem se tak stane. Čili tady komunikujeme, jsme ve shodě. Myslím si, že otázka, jestli něco bude napsáno na dveřích nebo to bude ze zákona, je věcí, jak se to bude dodržovat, a musím říci, že jsou některé řetězce, které si uvědomily, že se tady mají chovat přece jenom stejně slušně, jako se chovají ve svých vlastních zemích a já jsem rád, že tento trend je nastartován. Uvidíme, jak to bude dál.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, ale přesto ten, ta část o označování původu zboží na dveřích těch obchodních řetězců skončí, jestli to chápu správně. To je shoda.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Ano. Ano. Skončí. Skončí jako málo účinné opatření, které se snadno obchází. Pan ministr řekl jak. A bude nahrazeno efektivnějším řešením v tom zákoně, který já podporuji, to znamená dokonalejší definicí toho, co lze ještě považovat za český výrobek, za českou potravinu, včetně způsobu, jak to bude označeno. A také co se nesmí, jak bude, kde bude ta valečka moci být nebo ta trikolora, kde už moci být nebude, protože zákazník by měl mít co nejjednodušší, co nejkratší tu cestu od toho prvního dojmu k tomu, aby tedy neměl pocit, že je nějakým způsobem podveden nebo ošizen.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Shoda opozice a koalice tedy ve sněmovně je, že od 1. ledna roku 2017...

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Pane Moravče, nevím, jak opozice pravicová, ale opozice...

 

Václav MORAVEC, moderátor

Teď vy tady zastupujete, ano, levicovou opozici.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Opozice komunistická je v tomto směru ve shodě.

 

Václav MORAVEC, moderátor

A ten zákon projde jak pomyslný nůž máslem v Poslanecké sněmovně, pane ministře.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To bych tak optimistický úplně nebyl, protože já si myslím, že asi, tak jak mám náznaky, někteří kolegové, bývalý pan ministr Bendl z ODS má tady s touto definicí problém, byť já tomu věcně nerozumím, když tady se jedná opravdu o krok, který pomůže českým potravinářům, českým zemědělcům a hlavně českému spotřebiteli v té orientaci. Ale uvidíme, máme na to zhruba příští 3 měsíce.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Teď mluvíte o procentu použité složky, co je označená Česká potravina.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Vůbec o tom označení Česká potravina. O tom hovořím.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Slyšeli jsme to od paní profesorky Hajšlové, která na příkladu té pizzy ukazovala, jak v Česku zásadní roli při nákupu potravin a možném šizení se jako zákazníků hraje roli cena. V tomto týdnu přišel ministr financí Andrej Babiš s tím, že když budou zavedeny elektronické evidence tržeb nebo institut elektronické evidence tržeb, že by se měla snížit daň z přidané hodnoty na čepované pivo. Dodejme, že elektronická evidence tržeb má být ale zavedena i v obchodech a má se týkat obchodů. Je jasné, pane ministře, že tedy prosadíte na vládě ten návrh, se kterým jste přišel v pátek vy, že by mělo dojít ke snížení daně z přidané hodnoty u základních potravin?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My jsme, když jsme začínali tuto koalici a vůbec koaliční vyjednávání, tak jsme říkali, že bychom byli rádi, pokud se bude ukazovat, že bude ekonomický růst, postupně snižovali i sazby DPH především u potravin, u základních produktů, který člověk potřebuje pro každodenní život. A na tomto příkladu, který vykopl pan vicepremiér Babiš, se jasně ukazuje opravdu ten populismus. Já pivo nepotřebuju jako rodič nebo jako občan ke každodennímu svému životu. Potraviny ano.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Promiňte, tak nahraďte populismus tím, že jestliže v Česku lidé šetří na potravinách, proč jim výrazně nesnížit...

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já o tom budu chtít jednat. Proto já jsem říkal i ten pátek, jestli první krok, pokud snižovat DPH, tak u potravin, potom se pojďme bavit o pivu, protože například vždyť v těch hospodách se nečepuje jenom to pivo, tam se čepujou i nealko nápoje. Co všichni výrobci nealko nápojů na tento jeho návrh pana ministra financí mají říkat? Já jako rodič přijdu do hospody a tam bude levnější pivo, ale bude de facto díky sazbě DPH dražší nealko nápoj. Vždyť to ten stát jako ukazuje tu nelogičnost toho návrhu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

No ministr financí možná prosazuje větší závislost na alkoholu v této zemi a jde proti koncepci, kterou schvaloval na vládě v rámci boje proti drogám a závislostem.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Já jestli můžu, můžu k tomu taky něco?

 

Václav MORAVEC, moderátor

Ano.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Víte, my jsme snad v každém volebním období, co pamatuji, a věřte, pamatuji toho hodně, přicházeli vždycky, když byla příležitost, projednávala se změna daně z přidané hodnoty, že prostě, navrhovali, že prostě základní potraviny by měly mít, pokud vůbec nějakou sazbu, tak nulovou nebo co nejmenší.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Nulovou není možné kvůli Evropské unii, protože by Česko muselo mít vyjednanou výjimku.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Je možné, samozřejmě, ale téměř nulovou. To by nebylo bez sazby, sazba by byla, ale byla by nula. A všecko jde, když se chce. A já si myslím, že se to dá vyjednat. Ale souhlasím s těmi snahami a budeme podporovat snahy o jakékoli snížení daně z přidané hodnoty, přijdeme i s vlastními návrhy. Tam je otázka té přesné definice, kterých skupin se to má týkat, kterých ne, protože potom zase, pokud to bude příliš vágní, tak různá zneužité a různé, různé úniky jsou zase možné. Takže tam jde i o přesnost té definice, ale základní potraviny, mléko, mléčné výrobky, pečivo a tak dále by se to týkat mělo. Navrhujeme to, navrhovali jsme to opakovaně, a proto tato snaha bude mít naši podporu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Jaké budou ty další návrhy, přepněte si na zpravodajskou čtyřiadvacítku, protože v diskusi o cenách potravin, dani z přidané hodnoty pokračujeme s Marianem Jurečkou a Pavlem Kováčikem. A nejen o tom na čtyřiadvacítce.

 

redaktorka

Velké farmy, velké dotace. Je pravda, že vláda nadržuje silným agroholdingům? Duel ministra zemědělství Mariana Jurečky a stínového ministra Pavla Kováčika pokračuje už za okamžik po stručných zprávách na ČT24.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Farmáři, statkáři, rolníci a zemědělci, versus obří agrární podniky, jak rovný je to boj? Má opozice pravdu, když kritizuje protekci, kterou mají velcí agrárníci u současné vlády? A jsou dotace mor nebo už jediný způsob, jak udržet tuzemské zemědělství na živu? Nejen o tom v pokračování duelu ministra zemědělství Mariana Jurečky a stínového ministra Pavla Kováčika. CRAB, neboli Centrální registr administrativních budov. Ministr financí měl při nástupu do úřadu velký zájem na tom, aby registr fungoval. Ve státním majetku se udělal pořádek a nepotřebné nemovitosti se prodaly. Jak se to daří? A jak je to výhodné. Akta OVM s generální ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřinou Arain. I to jsou témata pro druhou hodinu dnešních Otázek s nadhledem a v souvislostech ze žižkovské vysílací věže. Připomínám, že hosty Otázek jsou ministr zemědělství, první místopředseda lidovců Marian Jurečka, ještě jednou vítejte na ČT 24.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ještě jednou dobré odpoledne.

 

Václav MORAVEC, moderátor

A vítám ještě jednou i předsedu poslaneckého klubu Pavla Kováčika.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Dobré odpoledne.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Začnu u vás, pane předsedo. Vy jste říkal, že tedy předložíte do Poslanecké sněmovny návrh, který znovu zopakuje pohled KSČM na nižší sazbu daně z přidané hodnoty u potravin, když dnes je tedy 15% u těch potravin, tak s jakými?

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Poněkolikáté předložíme, jak jsem říkal, v každém volebním období a když je ta příležitost, znovu předkládáme. Naše filosofie je, že to, co je pro lidi to základní, by mělo mít nižší daňovou sazbu a já vidím, že minimálně tam bude, řekněme návrh na pětiprocentní a budou tam přesněji vyjmenovány jednotlivé skupiny a ohraničeny jednotlivé skupiny tak, aby nebyly možné nějaké úniky mimo tohle toto.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Budou to základní potraviny?

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Rozhodně se to bude týkat mléka a některých mléčných výrobků, chleba určitých druhů, některých druhů masa, zelenina, ovoce, a to musí být vyjmenováno naprosto přesně, ohraničeno tak, aby to bylo s cílem udržet i pro ty nízkopříjmové rodiny určité standardy a neumožnit, aby se na tom nějaký vykuk pakoval.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, jak ten problém si vyřeší koalice po čtvrtečně-pátečním pomyslném výstřelu Andreje Babiše u piva, u snížení tedy daně z přidané hodnoty u točeného piva, když premiér Bohuslav Sobotka říká, že by Česká republika tedy mohla jít, pokud ministr financí má peníze na snižování sazeb DPH u piva, tak proč by nemělo jít o základní potraviny a slovenský model, tedy snížení základní sazby u základních potravin na 10 %. A teď předložil ten návrh vymezený Slovenskem - hovězí maso, vepřové maso, králičí maso, sladkovodní ryby, mléko, které máte před sebou a čerstvý chléb, konzumní i celozrnný, tmavý, slunečnicový.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já nebudu chtivý populista, ale myslím si, že zodpovědné řešení je, sednout si tady někdy v pololetí tohoto roku, říci, jak se daří ekonomice, jak se daří výběru daní, v jaké kondici je státní rozpočet a ano, budeme navrhovat snížení DPH, my jako KDU-ČSL jsme pro u potravin snižovat DPH, a říci si, čím tento výpadek, který nastane, pokryjeme a jestli jsme ho schopni pokrýt. Já věřím, jak ministr financí říká, že stále lépe by měl umět vybírat daně, takže na pololetí uvidíme, že ten výběr se daří, že ten okamžik můžeme racionálně říct, u kterých konkrétně položek tak, aby to mělo i dopad na promítnutí se do ceny těchto položek na pultech, u kterých to uděláme.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pokud by ceny základních potravin klesly z dnešních 15 na 10 % daně, pardon, daně z přidané hodnoty, že by k tomu 5% poklesu v obchodech nedošlo?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já mám zkušenost, nebo máme zkušenost, když jsme udělali to snížení DPH z 15 na 10 % právě u té nenahraditelné mléčné dětské výživy, a tam se prokázalo, že stát přišel o 100 milionů korun na daních a v zásadě k nějak statisticky zaznamenatelnému snížení té ceny nedošlo. Takže tady, pokud by se přidaly nějaké položky, tak už si myslím, že by bylo lepší, aby opravdu jsme i donutili ty obchodníky potom ty ceny snížit, nebavit se možná o snížení z 15 na 10, ale možná ještě i pod tu 10% sazbu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

A máte návrh KSČM, 5 %?

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Bude to vypadat nakonec tak, na čem se najde největší shoda. V tomhle tom směru je potřeba hledat shodu, nikoliv rozpory, jestliže bude řekněme nejradikálnější návrh komunistický 5%, nejméně radikální vládní 10%, věřím, že pokud ty možnosti budou, pokud i rozpočet bude mít ty šance to ustát, tak se domluvíme na nějakých 8 %. Hlavní je, aby byl spokojen spotřebitel, aby to poznal na ceně. Protože tady potom to zaplatí stát a někdo si na tom bude mastit kapsu a to bychom nechtěli.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Proto musí být 10% to snížení, pane předsedo?

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Musí to být poznat na ceně a já si myslím, že 10%, to není o tom o těch 10 % jako takových. To je o tom, že český spotřebitel a většina českých, moravských a slezských spotřebitelů a teď mám na mysli zejména ty rodiny s dětmi, rodiny penzistů a tak podobně, tak jim to pomůže velmi výrazně se dostat na nějaký alespoň základní životní standard, který zatím ještě pořád nemají.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Ono na trhu je těžké si vybrat. Lidé nezkoumají jen složení a cenu potravin, mnozí se orientují i podle certifikátu. Podívejme se na značky, které máme.

 

redaktorka

Oficiální značkou potravinářské komory je česká vlajka s doprovodným textem, Český výrobek, označení regionální potravina pak propaguje krajové speciality. To stejně jako zřejmě nejrozšířenější značku Klasa, určenou pro nejkvalitnější produkty, uděluje Ministerstvo zemědělství. Na trhu se pak dále objevují i další označení jako třeba Bio, Vím co jím, Česká kvalita či Zdravá potravina. Značkou Zaručená tradiční specialita se může stát výrobek, který se ze stejných surovin vyrábí aspoň třicet let. Certifikát chráněné označení původu a chráněné zeměpisné značení se váže přímo na vymezený region a výrobek tedy nelze vyrábět nikde jinde.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, my už jsme to tady spolu několikrát probírali v těch uplynulých dvou letech. Je možné ty značky zpřehlednit a udělat v tom veřejnosti opravdu pořádek?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My, jako Ministerstvo zemědělství, těch značek zase nemáme tolik. My máme Klasu, Regionální potravinu, Bio a pak jsou ta chráněná zeměpisná označení.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pak je tedy Potravinářská komora a další instituce.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Potravinářská komora, potom jsou kraje, potom jsou třeba i místní akční skupiny a v rámci různých regionů se vytváří ještě různé opravdu malé regionální značky. Dokonce i privátní firmy vytvářejí tyto značky. Takže je otázka, jestli stát má na to do toho vstoupit a říci: Ne, tady řekněme nějakou tu vlastní aktivitu zezdola my budeme regulovat. Já touto cestou zatím úplně nechci jít, já se snažím, aby ty naše hlavní značky jsme uměli odprezentovat a vysvětlit a vedeme diskusi, musím říct, že stále ještě bohužel vedeme diskusi s Asociací krajů, abychom dokázali, řekněme, propojit regionální potravinu s právě těmi značeními, které používají kraje, ale nejsem schopen říkat.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Proč se to zatím nedaří? To znamená, že kraje chtějí být autonomní a nechtějí, aby vy z centra jste jim do toho mluvili?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Takhle myslím, že ta debata nestojí. Ta debata je spíše o tom, že Regionální potravina má opravdu velice přísné parametry. Vlastně v každém kraji to označení může získat jenom víceméně devět kategorií výrobků, to znamená devět ocenění v jednom kraji v jednom roce může být, což je poměrně málo. Ta krajská označení jsou schopna pokrýt více potravin, více výrobců. A my teďka hledáme nějaký konsensus, abychom tu naši značku, která je opravdu myslím si velice prémiová, příliš neoslabili.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane předsedo, jak byste tu věc řešil vy, když se podíváte, že s největší pravděpodobností až Poslaneckou sněmovnou a Senátem projde ten nový zákon, který teď je, to znamená, novela zákona o potravinách, tak ještě přibude množství těch označení jako toto je česká potravina, máme 75 a více procent těch částí potraviny z České republiky,

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Ten zákon bude, pane Moravče, vypadat tak, jak se na něm shodne Poslanecká sněmovna a případně potom Senát. To znamená, může přijít ještě jako i dost pozměňovacích návrhů. Já jako zpravodaj nebudu podporovat příliš velkou expanzi, ale co je rozhodující, to co je dosud. To znamená, Klasa, to znamená Regionální potravina nebo například to, co rozjela Potravinářská komora pod označením Česká potravina garantovaná Potravinářskou komorou. To jsou věci, které pomáhají spotřebiteli se orientovat. A co je důležité.

 

Václav MORAVEC, moderátor

A počkejte, není toho moc, že spotřebitel je dezorientován?

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Je důležité, že žádné z těchto označení, s výjimkou Klasy, která jde o kvalitní potraviny, nikoliv pouze o české. Žádné z těchto označení nebude napříště možné použít pro potraviny, jejichž suroviny nebyly vypěstovány, či odchovány, či vyrobeny na území České republiky, jestli to bude 75 % nebo kolik, to uvidíme, jestli se to ještě změní nebo nezmění, ale důležité je, že od platnosti tohoto zákona nebo této novely, bude mít český, moravský a slezský spotřebitel větší jistotu, že to co jí, je vyrobeno u nás a je tudíž kvalitní.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Když se podíváme na tlaky marketingových firem, není pochyb o tom, že jako zákazníci jsme právě pod těmito tlaky, existují i různé psychologicky finty výrobců potravin, které jsou využívány či zneužívány vůči nám, zákazníkům. Tady jsou další slova docentky Zdeňky Panovské. Vedoucí senzorické laboratoře z Ústavu analýzu potraviny a výživy VŠCHT v Praze.

 

Zdeňka PANOVSKÁ, vedoucí senzorické laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT

Třeba jedna z takových hodně známých věcí je barva, protože když dáte tři roztoky o stejné koncentraci sacharózy a jeden nabarvíte červeně, tak ten lidem chutná sladčeji, když naopak zase žlutě, tak ho považují za méně sladký, takže třeba i tohle se zkoumá, jak barva nebo i aroma. Stačí třeba i navonět karamelem a už si lidi myslí, že je to sladší. Takže to samozřejmě výrobci používají.

 

Václav MORAVEC, moderátor

I na tyto finty upozorňuje paní docentka. Pane ministře, ta novela o potravinách, která je teď v Poslanecké sněmovně, tak je tou poslední, kterou z dílny vašeho ministerstva máme čekat během funkčního období této vlády?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já myslím, že asi ano, už je to to, co je reálně stihnutelné v rámci legislativního procesu, ale myslím si, že my netvoříme úplně novou značku Českou potravinu, my jsme využili to, co tady vystavila Potravinářská komora, takže my na tom stavíme dál na tom označení, ale co je klíčové u této novely a u tohoto označení, že my nejenom říkáme, co je tedy vyrobeno z produktů České republiky, ale také pro ty kampaně, které dělají řetězce a různé firmy, kdy v rámci letákových akcí označují ty výrobky českou kvalitou od českého farmáře, dávají tam českého lvíčka, české státní symboly a dost často u výrobků, které vůbec ani nemohly být vyrobeny v České republice, banány, tato novela to de facto řeší a říká: Ne. Takovýto postup a takovéto podle mě už je to klamání spotřebitele nebo minimálně v té morální rovině už nebude možné.

 

Václav MORAVEC, moderátor

A počítáte s tím, že bude zapotřebí zvýšit počet lidí v těch dozorových orgánech, tedy jestliže budou mít výrobci větší odpovědnost vůči nám zákazníkům, tak by se také měl zvýšit počet kontrol. Jestli opravdu těch 75 % použitých složek u výrobku, který je označen jako Česká potravina, je dodržován ten procentní poměr?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My jsme už v loňském roce zvýšili počet lidí na Státní zemědělské a potravinářské inspekci pro letošní rok ještě schválila dalších 20 lidí, kteří víceméně půjdou do terénu. Uvidíme, jak s tímto počtem lidi budeme schopni zvládat všechny ty požadavky, které právě díky i té minulé novele i díky této vyvstanou pro tu terénní praxi těch našich kolegů. Ale já si myslím, že tam je také možné velice dobře pracovat i s analýzou rizika, abychom se dokázali lépe zaměřovat na ty prodejce, na ty výrobce, kteří mají tendence a sklony k tomu, nějakým způsobem obcházet tu legislativu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Vy byste nezvyšoval, pane předsedo, výrazný počet zaměstnanců Státní zemědělské a potravinářské inspekce?

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

To nejsou klasičtí byrokraté, jak se říká. To jsou lidé, terénní pracovníci, kteří hájí zájmy nás všech jako spotřebitelů. Navíc tam ještě, bude-li projedná novela vinařského zákona, tak pro tu Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci tam může také přijít nějaká práce navíc, takže já bych es nebránil tomu. Ale podtrhuji, terénní pracovníci, to znamená, lidi, kteří jsou přímo ve styku v kontaktu s tím provozem, je třeba mít na paměti, že hospodaříme s penězi nás všech daňových poplatníků a byl bych velmi opatrný při jakémkoliv zvyšování počtu jen tam, kde to skutečně praxe bude tvrdě vyžadovat, praxe bude vyžadovat, nikoliv úřad.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Ono se ukazuje už dnes, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce dostává od nás, od zákazníků, historicky nejvyšší množství podnětů, protože veřejnost zajímají právě problematika kvality potravin.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

A to je pozitivní, protože to znamená, že ta veřejnost umí lépe reagovat a poskytovat zpětnou vazbu, že si uvědomuje to, co ta edukace, jak o ní hovořil pan ministr, co ta edukace znamená, že ten dopad je pozitivní.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já si myslím, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce je právě úkaz jedné části státní správy, která funguje velice efektivně a je důležitá. Já to uvedu na dvou číslech. Za rok 2014 bylo pravomocně uděleno necelých 100 milionů korun na pokutách od SZPI. V roce 2015 kdy jsme tam o něco málo zvýšili ten počet lidí v terénu, tak jsme skoro zdvojnásobili ten počet i udělených, udělené sankce na více než 140 milionů korun. Takže ti lidé si do značné míry na tu svoji činnost i vydělení. Nejenže chrání zdraví spotřebitele a nastavují férové podnikatelské prostředí, ale mají i tento poměrně slušný benefit.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Proto se vás ptám, když dojde, promiňte, pane předsedo, pokud dojde k 1. lednu roku 2017, což ten zákon, který teď je v Poslanecké sněmovně, předpokládá, jestli navýšení počtu inspektorů Státní zemědělské a potravinářské inspekce o 20 v roce letošním, není nízké číslo, když si na sebe vydělají, chraň bůh, že bych chtěl, aby udělovali co největší množství pokut, jen aby si na sebe vydělali, aby tam byla tato motivace.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já říkám, že už i v loňském roce 2015, v průběhu roku došlo k tomu navýšení těch lidí. Takže já bych zase počkal, zase my si panem ředitelem Klanicou děláme v polovině roku vyhodnocení, jak ta činnost funguje, i ty skupiny nebo ty oblasti, kde dochází k tomu udělování sankcí nejvíce a kde je nejvíce prohřešků, takže s těmito věcmi my pracujeme a zase bychom na konci roku si řekli: Ano, máme ambice či nemáme ambice navyšovat počet lidí.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Tam samozřejmě jde o to, aby ti lidé, kteří dělají v terénu, aby stačili zachytit co nejvíce těch problémů na základě oné analýzy aby věděli, kam se zaměřit a také na základě změn, které legislativa přinese, tak dokázali pružně reagovat, aby i nadále jsme mohli říkat, že díky dobré práci inspekčních orgánů tady nedošlo k žádné velmi dramatické, řekněme alimentární situaci, čili nákazy z potravin jenom proto, že by někde někdo byl prostě opomenul kontrolu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Ano, informací je mnoho, a podle odborníků možná až příliš mnoho. Když se podíváme na chování českého spotřebitele a konzumenta, je osvěta nedostatečná, alespoň podle profesorky Hajšlové. Tady jsou její slova.

 

Jan HAJŠLOVÁ, vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT

Já si myslím, že ten hlavní problém je, že ta osvěta nepřichází už od základních škol. Že sice tady jsou různé dobré akce, třeba teďkom ty potraviny vysoko kalorické, vysokoenergetické, že by neměly jít do školy. Já si myslím, že to je dobře. Ale ono to je hlavně o těch rodinách, protože jestli to dítě je zvyklé to doma jíst a pak to nemá ve škole, tak to bere jako křivdu a stejně si takový výrobek přinese. Kolikrát ty studenti vlastně něco o složení potravin a vztahu ke zdraví, že vůbec nejsou informováni, a přitom to zdraví je výživou zásadně ovlivněno. Někteří odborníci dokonce říkají, že tak 40 % té zodpovědnosti, když to vezmu v uvozovkách, má výživa, složení potravin a diety.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Vysvětluje v rozhovoru pro Otázky profesorka Jana Hajšlová. Pane předsedo, je tedy možné pochválit vládu i za to, že spolu jednotlivé resorty dobře spolupracují a že se dostává například dětem dostatečné osvěty, jaké potraviny jedí, že by si měli kontrolovat množství cukru, například ve slazených nápojích a podobně, že se nám to vzdělání dostává od základních škol?

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Ten souboj o to, jestli v automatech ve školách mají být potraviny tak zvaně nezdravé, já říkám, že nezdravá je pouze jenom zkažená potravina. Jestli tam má být cola a jestli tam mají být věci s majonézou a podobně. Já si myslím, že to není až tak úplně v té spolupráci mezi jednotlivými ministerstvy a tak podobně. Samozřejmě, že také, že to paní profesorka má naprostou pravdu, že tam to musí začít v rodinách, ve školách, já mám jeden konkrétní příklad. Když začínala značka Klasa, tak jsme spolu s našimi lidmi, myslím kolegyněmi a kolegy, poslankyněmi a poslanci zkusili udělat ve školách, v některých školách v královéhradeckém kraji takovou soutěž mezi školáky, poznej Klasu a dotáhli jsme to vlastně až do jakéhosi finále. Těch dětí se zapojil poměrně hodně. Sami rodiče nám říkali, že děti chodí ze školy s tím, že ano, toto tam děláme, je to poučné a najednou i ti rodiče říkali: Víte, my teď chodíme a koukáme, jestli to má tu značku Klasa a podle toho to kupujeme. Nestálo to téměř nic, než na těch cenách pro ty, které ty výrobky z těch obalů výrobků značky Klasa potom jaksi vysoutěžili. Nic víc to nestálo. Jenom to úsilí a to si myslím, že tyhle ty věci pozitivní i pro další věci je možné i v těch školách použít a nejen ve školách. A ta rodina se chová dost často i podle toho, co to dítě chce. Tudy je to nejlepší cesta.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane ministře, je tady dluh i vůči výchově těch nejmladších generací, který souvisí s tím množstvím informací, které se nám dostávají či nedostávají a jak s nimi pracujeme.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Samozřejmě my se snažíme s ministerstvem zdravotnictví i školství více komunikovat, koordinovat své činnosti, které děláme i v rámci různých propagačních akcí. Na druhou stranu stát tady nikdy nemůže být, který zabezpečí a nahradí výchovu rodičů, když se tady mluví o tom, že tady řešíme obsahy cukru v potravinách, já si pamatuji jako dítě, dali jsme kostky cukru několikrát denně a nakapali jsme na to citron a byl to jeden z nejlepších bonbónů, který jsme za komunistů mohli skoro jíst. A bylo to o tom, že náš příjem.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Tady se komunista brání, že měl asi jiné bonbóny, pan předseda Kováčik

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To byla lehce nadsázka, ale je to především o tom, že dnešní příjem energie je daleko větší, než je ten výdej u té mladé generace. Musí se podívat rodiče na to, jakým způsobem je řekněme, výchova dětí, jaké jsou jejich volnočasové aktivity, jestli doma opravdu dřepí u počítače, nebo někam chodí za sportem a tak dále. To je prostě ten základní problém, ať se proboha rodiče trošku probudí a začínají i oni nést svůj díl zodpovědnosti za výchovu svých dětí.

 

Václav MORAVEC, moderátor

A vy opravdu si nemyslíte, že by se měl i stát probudit, že to množství slazených nápojů, ke kterým jsme se dostávali před rokem 1989 nebo k fastfoodům a způsobu stravování, teď narážím naopak na zvýšení daně u potravin, které jsou nezdravé a projekty, které jsme mohli a můžeme pozorovat v některých okolních státech jako Maďarsko a podobně.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já jsem neříkal, že to není o tom, že stát nemůže dělat víc. My se máme snažit víc edukovat, zamýšlet se opravdu nad zdravotními riziky určitých typů potravin, takže já jsem díl zodpovědnosti ze strany státu ze sebe nechtěl sundat, jenom jsem říkal, že mám jiný pocit, že by to chtělo, aby i ze strany rodičů byla větší aktivita. Já znám rodiče, kteří opravdu velice dobře si hlídají to, jaké stravovací návyky a jaký pohyb mají jejich děti. A jsou rodiče, kteří o tento zájem nemají skoro vůbec žádný a myslí si, že to za ně vyřeší škola a částečně i stát.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Proč v České republice nepřišel okamžik na to, aby příliš slazené nápoje, ve kterých je nezdravé procento cukru, byly zatíženy největší daní.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Co to je nezdravé procento cukru? To je přeci jen o míře, kolik ten rodič tomu dítěti dovolí, jak ho vychovává, že můžete, já nevím, abych nedělal reklamu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

A vy víte, pane předsedo, kolik kostek cukru je ve skleničce vybraného slazeného nápoje?

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

V jedné dvanáctce piva je zhruba 15 kostek cukru energeticky přepočteno. V jedné obdobně půllitru coly toho cukru bude ještě daleko víc. Ale jde o míru. Ta cola není přece nebo ta potravina obecně není sama o sobě nezdravá, pokud není zkažená. Ale jde o to a tam má pan ministr bezesporu pravdu, protože si myslíme to samé v tomto směru, že prostě je nezastupitelná role rodiny a jestli si rodiče nahrazují tu péči o to dítě o jeho budoucí rozvoj o jeho budoucí zdraví tím, že ho vezmou do fastfoodu a nechají ho volně vybírat a volně konzumovat, jen to zaplatí, tak to je prostě něco špatného, ale to nezmění ani stát tím, že by zvyšoval daně na já nevím colu nebo bramborové hranolky, mastné a tak podobně. To prostě jde skutečně spíše tou, bych řekl, cestou edukativní, než tou cestou trestu výrobců a prodejců za to, že vyrábějí tu potravinu, kterou ale ti lidé přece chtějí.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, ale vždyť stát pak nese na svých bedrech i ta ekonomická rizik anebo ekonomické následky zvyšujícího se počtu otylých dětí v této zemi a zdravotních rizik, které nadváha přináší?

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Víte, cigarety jsou například nebo alkohol jsou například vysoce zdaněny a přesto dál se kouří a dál se pije alkohol a věřím tomu, že i tady i kdybychom dramaticky zvýšili daň například na bramborové hranolky, tak se budou dále konzumovat v těch fastfoodech a ta cesta zvyšování daní tady prostě není. Je to skutečně cesta té výchovy.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já si myslím, omluvám se, pane Moravče, že ta úvaha je opravdu mylná. V tento okamžik já přece nemohu hodnotit, jsou tady lidé, kteří mají energeticky náročnou práci, makají a ti prostě potřebují cukry, potřebují i tuk.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Já se ptám na děti.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

No, ale jak poznáte, když potom budete chtít upravovat sazbu daně, jestli to je produkt, který sní dospělý anebo sní dítě. Já bych potom musel propočítávat, jaký mají energetický příjem a energetický výdej, a potom říkat, ano, občane, ty už jsi v rozporu, ta bilance není správná. A teď tě zatížíme daní, přece ten stát takhle nemůže postupovat. Ten stát má edukovat.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Navíc ta maďarská zkušenost není tak úplně pozitivní tady z té daňové změny. Takže já myslím, že bychom měli být skutečně velmi.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Vy jste odpovědný rodič a žádné z vašich čtyř dětí nemá, pane místopředsedo nadváhu?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Zatím si myslím, že nemá. Musím taky říct, že s nimi vedu kolikrát debatu, že děti přijdou do restaurace a chtějí si objednat kofolu a já říkám, ne teďka si prostě objednáme třeba jen obyčejný mošt nebo objednáme si jen vodu. Samozřejmě někdy je to těžké.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Ukažte v restauraci mošt? To musíte chodit, abyste objel.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Je spousta restaurací, kdy je dneska mošt přímo od farmáře.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Tak to si pak vyměníme si vizitky. Tady v hlavním městě?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Přímo u nás na Ministerstvu třeba v naší jídelně máme několik moštů od farmáře.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Takže zvete rodiče dětí, pojďte na Ministerstvo zemědělství, mají tam restauraci s moštem.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Proč ne v té restauraci ten produkt žádat. Tak já věřím, tomu, že během několika týdnů, pokud ten provozovatel je trochu uvědomělý, tam tu nabídku i těchto výrobků dát.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Je to běh ale na hodně dlouhou trať tedy, hodně dlouhou.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Další věc se týká financování zemědělství. Pravicová opozice kritizuje ministra zemědělství Mariana Jurečku, že dotace, které jdou do zemědělství v rámci operačních programů, jdou především do velkých firem. Tady jsou slova Petra Bendla.

 

Petr BENDL, poslanec (ODS)

Dotací čím dál tím více směřuje k podpoře velkých projektů. Projektů nad 10 milionů korun.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Podle Petra Bendla by mělo ministerstvo zdravotnictví podporovat zejména malé a střední podnikatele, podobně se vyjadřuje například Hnutí Duha, ekologické hnutí Duha anebo organizace ProBio, Svaz ekologických zemědělců, který vnímá jako nezdravé nastavení podpory ekologickému zemědělství v programu rozvoje venkova, protože bodová preference za ekologické zemědělství v tomto programovacím období výrazně klesla, což jde proti plánům ministerstva zemědělství, alespoň podle tohoto sdružení. Pane ministře, jste ochoten přímo tu kritiku pravicové opozice, a i menších zemědělců?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já je zkusím racionálně vyargumentovat. Když se podíváme na tyto grafy, tak tady je období 2007 až 2013 všech ministrů, kteří vedli Ministerstvo zemědělství a byli to ministři za ODS. Projekty do 1 milionu korun, to znamená, malí zemědělci, byli podpořeni částkou 239 milionů korun. Tady je jenom loňský rok, naše první kolo žádosti z programu rozvoje venkova, kdy jsme do malého zemědělství, projekty do jednoho milionu korun vyplatili 180 milionů korun. To znamená, toto je 239 milionů za sedm let a my máme za 1 rok 180. Tak ať mi někdo vykládá něco o tom, že my nepodporujeme malé zemědělce a ještě jednu ukázku. Tady vidíte to první zářijové loňské kolo. Všechny projekty do milion korun byly uspokojeny. Skoro všechny projekty do 5 milionů korun byly uspokojeny, to vidíte počet podaných žádostí finančního objemu a tady to uspokojení, a tady jsou projekty nad 5 milionů korun, co podali, řekněme ty větší podniky a tady je míra uspokojení.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Chcete tím říci, že se například nyní mýlí Kateřina Nesrstová, manažerka Svazu ekologických zemědělců, která říká, že podpora investičních opatření, která prošla monitorovacím výborem programu rozvoje venkova, znamená další brzdu pro ekologické zemědělství, stejně jakože nesplníte jako ministerstvo zemědělství akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství, kde chcete dosáhnout 15% podílu ekologických ploch na celkové zemědělské půdě.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Vysvětlím problém ekologického zemědělství u nás v České republice. Máme skoro 12 % ploch, které jsou v režimu ekologického zemědělství, ale máme jenom něco málo nad 1 % produktů, tedy potravin, které se prodávají jako bio výrobky. Zbytek bohužel skončí buďto jako konvenční výrobek nebo jako řekněme ekologické Sono, které třeba sní nakonec stejně konvenční nebo použije se v konvenčním chovu. A já jsem říkal i lidem ze Svazu ProBio, jsme připraveni podporovat to, aby především rostla ta produkce těch biopotravin, které budou na českém trhu a tady je v tom zářijovém kole se jasně ukázalo, že všichni zemědělci, kteří žádali o to, aby mohli zpracovávat své produkty, vyrábět potraviny včetně bio zemědělců, tak tady jsme celou tu alokaci plně uspokojili. Všichni, kteří by podali žádost, dostali peníze. Je tam zhruba 350 milionů korun. Takže kdyby měli ambici produkovat více potravin, o což nám společně jde, tak by tam byl evidentně asi nějaký převis, který bychom my nedokázali uspokojit, což jsou racionální argumenty.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Přesně, jako ekologicky hospodařit, ale bez toho výstupu je, že pouze spotřebovávám ty státní prostředky a hlavní problém podle mého soudu spočívá v ceně těch ekologických potravin. Samozřejmě, jestliže mám tak velkou plochu a z toho tak malou výrobu, tak ty náklady zase o tolik nižší nejsou. Někdy jsou dokonce vyšší na výrobu toho jednotkového množství té konečné potraviny, tak prostě zákonitě tam je vyšší cena. Pravda, najde si svého spotřebitele, ale těch zase tolik není, aby tam mohlo dojít k dramatickému nárůstu. Co se týká těch velkých a malých. Víte, my máme nějakou strukturu, částečně zděděnou. Dneska už se nemůže říkat výhradně zděděnou po 25 až 26 letech vývoje, to už není jen to dědictví, to už je ten přirozený vývoj, který tady byl díky tomu, že prostě velké podniky byly efektivnější, tak přežili, protože byl velký politický tlak na jejich likvidaci, ale máme tady strukturu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Promiňte, není to tak, že, pane předsedo, že jsou ti velcí podporováni a tudíž.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

To prokázal pan ministr na grafu, že tomu tak prostě není.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Takže na vás se neobracejí například Asociace soukromého zemědělství, dále Český svaz ochránců přírody, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, kteří říkají, že podmínky programu rozvoje venkova v letech 2014 a 2020 je nastaven ve prospěch velkých a nikoli k tomu, aby menší měli šanci se rozvíjet.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Až budou hotový ty grafy z toho roku 2016 a 2017 a tak podobně, tak si to s nimi můžeme říci. A pan ministr tady jasně říká, veškerý požadavky jsou vykrytý, tak o co vlastně jde? Já jenom chci říci, že prostě neexistuje rozdíl v podmínkách, podle mého soudu by tedy neměl existovat rozdíl, v podmínkách mezi pro jakéhokoliv zemědělce. A dneska v České republice je zemědělec téměř ohroženým druhem. Je potřeba pečovat o to, aby existoval, aby nejen vyráběl tu zdravou potravinu, ale aby pečoval o krajinu. A mně je lhostejné, jestli v podmínkách horských, podhorských či jakýchsi speciálních, funguje pouze anebo lépe malý zemědělec a v podmínkách té klasické velkovýroby funguje lépe ten velký zemědělec. Žádnému nelze ukracovat. Každému lze měřit stejně.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já bych k tomuto argumentu, že podporujeme ty velké podniky, přidal ještě tři takové body. Když máte podniky, které jsou v takzvaných LFA oblastech, to znamená, přírodně znevýhodněných, kde jsou hlavně travní porosty, tak tam podniky nad 300 hektarů a výše jsou kráceny na té plošné platbě, kterou dostávají a to krácení je 142 milionů korun, které se potom přerozděluje ve prospěch všech žadatelů v rámci Programu rozvoje venkova. Pokud jde o přímé platby, to znamená, ten první pilíř, tak tam podniky nad 1115 hektarů jsou zase kráceny pěti procenty ročně, to znamená, 100 milionů korun, které se zase přesouvají do programu rozvoje venkova, ve prospěch všech a poslední věc, ještě dodám, že dneska mladý zemědělec na prvních 90 hektarů dostává navíc 886 korun. To znamená, ročně je to zhruba 68,7 milionů korun, který dostanou jen ti mladí zemědělcí výhradně jen OSVČ, tudíž řekněme, spíše malé podniky.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Takže není žádný argument a na tom se oba shodujete, proč si ti menší nebo ti, kteří propagují a praktikují ekologické zemědělství, proč mají pocit, že vy jako Ministerstvo zemědělství pro ně neděláte příliš, protože straníte těm velkým, rozumějme firmám typu Argofert, když tady například říkají ekologičtí zemědělci, že k podpoře produkce a spotřeby místních biopotravin je nutné více podporovat místní výrobce a také faremní zpracování a přímý prodej z farmy například zjednodušením podmínek pro drobné zpracovatele bioproduktů, a také nové alternativní způsoby odbytu. Například komunitou podporované zemědělství. To vaše mléko je od malého farmáře, protože minule jste pil od malého farmáře?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

To je malý farmář u nás na Přerovsku, farma Zdeňka, která má zhruba do 100 krav, má vlastní mini mlékárnu, dělá i vlastní mléčné produkty a my od nich nakupujeme.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Ano, on má to štěstí, že od něj nakupuje ministr zemědělství.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já jsem od něj nakupoval ještě, když jsem nebyl ministrem a nebyl jsem v politice.

 

Václav MORAVEC, moderátor

A ta námitka, ta námitka, kterou jsem vám tady citovala, že nepodporujete místní výrobce, faremní zpracování, přímí prodejce.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

To vypadá jako klišé, které se opakuje. Celá ta léta a já odmítám prostě, když se prokáže a ta podpora je skutečně a řekněme si, dobře, pro podmínky tady těch malých ano, výborně. Ale z druhé strany, jak chcete ze dvora faremně za snížených nároků na bezpečnost potraviny odbýt velkovýrobu a ta tady přece je a je tady prosím pěkně, zdaleka převládající?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já mám k tomu dvě poznámky, už jsem to tady říkal. Všechny projekty teď v tom zářijovém kole, od zemědělců, kteří chtěli stavit nějakou mini mlékárnu, čili chtěli investovat do zpracování svých produktů a vyrábět nějakou konečnou finální potravinu, tak všechny tyto žádosti jsme stoprocentně uspokojili, tudíž ten argument, který jste tady četl, prostě stojí na vodě. A druhou věc, třeba v loňském roce jsme rozšířili třeba množství a jednali jsme o tom na úrovni Evropské komise, kolik se může prodávat a zpracovávat zvířat právě z farmového prodeje. My jsme tady, a to je další krok k tomu, abychom to malým zemědělcům a malým farmářům ulehčili.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Nebude tedy problém v roce 2020 pro Českou republiku dosáhnout cíle akčního plánu ekologického zemědělství, tedy budeme mít podle vás opravdu 15 % podílu ekonomických ploch, ekologických ploch na celkové zemědělské půdě. Budeme mít 3 % podílu biopotravin na celkové spotřebě potravin v České republice, stejně jako šedesát procent českých biopotravin na trhu s biopotravinami v České republice?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My se o to budeme snažit a i v rámci právě toho nastavování programu rozvoje venkova ve vztahu k těm podporám na zpracování těch produktů se snažíme tou cestou jít. A na druhou stranu já jsem zodpovědný vůči daňovým poplatníkům a jedna věc je rozšiřovat plochy, ale pokud ty plochy neponesou i zvýšení té produkce, tak potom to nejsou úplně ideálně vyložené finanční prostředky, říkám úplně ideálně, protože vnímám i ten benefit toho, že se na té půdě, na tom travním porostu hospodaří více šetrně, více ekologicky, což má určitý benefit pro naši společnost. To také vnímám, to nevidím jenom jednostranně, ale já zároveň potřebuji s růstem ploch, aby mě i výrazně rychle rostla ta produkce.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Navíc ještě je tam problém kontroly, protože to není jen tak žádná legrace, ten výrobek, aby mohl mít to označení ekologický, tak musí splňovat mnohé parametry a aby neplatil ten starý vtip, co tady koluje o rozdílu, jaký je rozdíl mezi ekologickým zemědělcem a normálním zemědělcem, ten ekologický hnojí a stříká v noci. Takže i ta kontrola na to je třeba, aby prostě nedocházelo k nějakým excesům a za biopotraviny, ekologicky vyrobené potraviny se nevydával konvenční potraviny nebo zemědělské výrobky.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Na závěr ještě jedno politické téma mi dovolte, které souvisí s přestřelkou dvou ústavně nejvýše postavených mužů této země, když nechám stranou oba šéfy obou komor českého parlamentu, tedy slovní přestřelky prezidenta republiky a premiéra republiky, premiéra a prezidenta této země, kdy premiér Sobotka v rozhovoru pro týdeník Respekt řekl, že prezident republiky destabilizuje společnost jen kvůli tomu, aby si vytvořil co nejvýhodnější pozici pro obhajobu prezidentského úřadu a prezident republiky zase považuje premiéra za člověka, který škodí své vlastní politické straně. Myslíte si, že to souvisí s tím, že za dva roky máme druhou přímou volbu prezidenta, pane místopředsedo?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já myslím, že to asi souvisí a musím říct, že mě hrozně mrzí, že tady máme prezidenta, který nemluví pravdu, který používá sprostá slova, který občas uráží i lidi, kteří jsou ve společnosti vysoce postavení, a vytváří tím i velice negativní vzor pro mladé lidi.

Václav MORAVEC, moderátor

Myslíte, že tedy si na to dva roky teď máme zvyknout?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

My už si na to zvykáme poměrně dlouho. Já si na to zvykat nechci a potom mi přijde strašně laciné tyto věcí schovávat, protože se zasmějeme a řekneme, to byl bonmot.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Pane předsedo.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Nedělá dobrý dojem nejen v zahraničí, ale i uvnitř, když se dva takto vysoce postavení ústavní činitelé hašteří, pošťuchují, dohadují, ať už je to formou bonmotu nebo formou vážně míněných nějakých vyjádření a článku. Já jsem osobně přesvědčen a moje bytostní založení je, že je třeba se spíše dohodnout a je třeba spíše hledat to, co nás spojuje než to, co nás rozděluje. Já si nemyslím, že by to do budoucna mělo být nějakou základní normou naší politiky, i když se podívám do sněmovny, tak tam leckdy také jdou osobní útoky a já je odmítám. Nezúčastňuji se jich, podle mého soudu v okamžiku, kdy se politika začne brát osobně tímto způsobem, tak se z ní má okamžitě odejít.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Teď je otázkou, proto se vás na to ptám, jestli si máme zvyknout.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Ne. Nechci si zvykat.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Že toto bude způsob komunikace prezidenta republiky s premiérem v následujících dvou letech, protože teď už budeme mít jenom volby.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Nechci si zvykat na podobný způsob komunikace mezi jakýmikoliv politiky, nejen premiérem a prezidentem, ale i třeba v rámci Poslanecké sněmovny mezi jednotlivými, ať už představiteli nebo poslanci a poslankyněmi nebo mezi ministry a tak podobně. Nechci říci, že všechno by mělo být jako procházka růžovým sadem, ale i ostrý spor, ostrý názorový rozpor musí mít nějakou noblesu a míru slušnosti a ta bohužel nám poslední dobou schází a je zase na nás, abychom si dokázali jaksi sami v sobě stanovit ty meze, přes které nelze jít.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Jak dva zástupci na straně jedné strany vládní a tedy koaliční a na straně druhé opoziční vnímáte teď tu souhru Andreje Babiše a prezidenta republiky, kteří v mnoha ohledech ho mít společné politické cíle. Destabilizovat vládu, protože Andrej Babiš jasně dává sociálním demokratům najevo, že ho štve, že s nimi musí vládnout i lidovci jakoby zůstáváte stranou, pane místopředsedo.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Nezůstáváme stranou, já třeba to, co jsem teď tady řekl, jako ministr vlády vůči prezidentovi, tak ono se to neříká lehce. Když potom se s tím člověkem setkáváte a tak dále, to není úplně komfortní pozice.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Třeba už vás nepozve na Hrad.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Třeba mě nepozve na Hrad, to ale nebudu předjímat. Ale musím říct, že celkově já to považuji za velice nešťastné, jestli tady někteří přicházeli a říkali: Ano, bude líp. Pan prezident by měl být opravdu už etalonem toho, že to je prostě nějaká stařecká moudrost. Prostě člověk, který toho v politice nesmírně moc prožil, a měl by se snažit spíše ty mosty spojovat a mně přije, že tady se místo mostů staví zákopy.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Takže: Ano, bude hůř?

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

V tom podání, které tu zatím vidíme, já nechci být negativní prorok.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Ano, líp už bylo.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ale v tento okamžik i ta politika, kterou teď rétoricky třeba předvádí pan vicepremiér Babiš, signalizuje spíše k tomu, že pokud jde o politickou kulturu, tak zatím to spíš vypadá, že spíše bude hůř.

 

Václav MORAVEC, moderátor

Marian Jurečka, první místopředseda lidovců. Ministr zemědělství a Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM a stínový ministr zemědělství. Děkuji vám, pánové za tuto diskusi a těším se na další v Otázkách, na shledanou.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Děkuji za pozvání, pěkný den.

 

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Děkuji za pozvání, na shledanou.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.