Dopady ruských sankcí na české potravinářství

8. 12. 2014

ČT, Otázky Václava Moravce 7. prosince 2014

Václav MORAVEC

Hosty Otázek jsouí ministr zemědělství České republiky, místopředseda lidovců Marian Jurečka, stínový ministr zemědělství, předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a generální ředitel Hamé Martin Štrupl. Pane ministře, vy už jste mluvil o tom, že chcete přijít se zásadním fungováním značky Klasa. Jak, jak zásadní ta změna bude?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

No já budu chtít si vydefinovat a vyříkat vlastně se zástupci Potravinářské komory a vůbec potravináři v České republice, nakolik je nadále do budoucna označení značkou Klasa jejich výrobců, nakolik je přínosné a nakolik ta investice ze strany státu z veřejných prostředků v částce 200 milionů korun, nakolik je pro ně nebo nakolik je efektivní.

Václav MORAVEC

Vy si myslíte, že není efektivní 200 milionů?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já nad tím opravdu zvažuju, jestli ten efekt je v tento okamžik tak zásadní, jestli naopak třeba, a to říkám jenom úvod do té debaty, jestli třeba do budoucna se nezaměřit více na podporu soutěže Regionální potravina, která by možná přinášela větší efekt, protože tam je evidentně zcela jasné, že je vyrobena v určitém regionu. Ale to je samozřejmě na diskusi. My v tento okamžik v plánu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok máme alokováno 200 milionů na tyto marketingové podpory.

Václav MORAVEC

S tím ale, že Státní zemědělský a intervenční fond na začátku prosince zrušil tendr na marketingovou komunikaci, pokud se nemýlím, pro ten letošní rok a to na základě stanoviska antimonoplního úřadu.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Pro právě značku Klasa, ne pro Regionální potravinu. Ta běží. Ano, to je pravdou. Ta soutěž byla vypsána v lednu ještě před mým příchodem, nebyla vypsána, řekněme, dostatečně kvalitně a na základě tohoto doporučení se nakonec upustilo od tendrování. Navíc už nám končí letošní rok, a já budu chtít, abychom jak Klasu, tak Regionální potravinu začali soutěžit na 2 roky, abychom nedělali to, že vypíšeme tu zakázku, běží nám ten proces a vlastně sotva to úspěšně dokončíme, tak už musíme vypisovat další. Ať je tady trošku delší kontinuita.

Václav MORAVEC

Když připouští ministr zemědělství to, co vy jste tady v mnoha pořadech, Pavle Kováčiku kritizoval, právě množství veřejných peněz versus efektivita. Těch 200 milionů, kdyby vy jste byl ministrem zemědělství, tak jak byste tu částku seškrtal, popřípadě, jak byste podporoval Klasu?

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství, předseda poslaneckého klubu /KSČM/

Já si myslím, že je třeba velmi opatrně přistupovat k jakémukoli přehodnocování, protože ty investice, které byly dosud do značky Klasa, přinesly minimálně to, že je velmi vysoká znalost značky. To je jedna z mála, jedno z mála kritérií, které je objektivní a podle kterého se dá úspěšnost posuzovat.

Václav MORAVEC

A to také daňové poplatníky stálo nemalé peníze, pane Kováčiku.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství, předseda poslaneckého klubu /KSČM/

Nejen znalost, ale i to, že pod značkou Klasa má spotřebitel určitou představu o kvalitní potravině a tak. Z druhé strany zákon o zadávání veřejných zakázek je poměrně striktní tady v tomhle tom smyslu, a proto se to třeba taky nevysoutěžilo nebo se řada těch tendrů nedá vysoutěžit, protože tam je v podstatně výhradně kritérium ceny. A tím možná dochází i k tomu, že nevyhrají projekty s největší invencí, nejkvalitnější, ale vyhrají projekty, které jsou nejlevnější. Tam bych se zaměřil na toto a myslím si, že posuzování efektivnosti by mělo být průběžné. Souhlasím s tím, aby se tendr vyhlašoval minimálně na 2 roky, už jenom proto, že něco stojí každé výběrové řízení, a že se ušetří třeba i na nákladech na to výběrové řízení. Veřejná kontrola v tom smyslu, že jestliže vyhlásím nějakou soutěž, nějaký program, tak průběžně v průzkumech veřejného mínění se dá zjistit poměrně velmi snadno a velmi rychle a velmi efektivně, jaký to má přínos. Čili zaměřit se spíše na kvalitu a na účinnost těch programů. Já teď neřeknu, že z 200 milionů, že ušetřím 50, 100, možná by se dalo ušetřit ještě víc, důležitý je doopravdy výsledek.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já si myslím, že to není primární otázka něco ušetřit, primární otázka, pokud tedy máme 200 milionů, tak je efektivně investovat ve prospěch našich zemědělců a potravinářů.

Václav MORAVEC

Efektivně znamená úspora zase neefektivní, když to člověk srovná s tím, co kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Opravdu účinně, účinnost je efektivní.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ale já bych chtěl říct, my jsme přišli pro příští rok a pro příští období s novinkou, že chceme soutěžit zvlášť, řekněme, tu kreativitu, ten nápad, tu myšlenku pro kampaně. A pak si chceme do budoucna přímo jako ministerstvo naše marketingové oddělení dělat samostatně nákup mediálního prostoru, protože tam už nevidíme tu přídavnou hodnotu té agentury, tam jsme schopni dneska se dostat v rámci tendrování na opravdu zajímavé ceny a tím pádem k daleko vyšší efektivitě.

Václav MORAVEC

Takže nebudete využívat zprostředkování mediálních agentur.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Myslíme si, že to není už dneska nutné, protože my dneska vlastně i na našem resortu dneska prakticky soutěžíme všechno, přes veřejné nabídkové portály, jsme schopni soutěžit i toto. Ale je to inovace, se kterou ještě státní správa prakticky nepřišla.

Václav MORAVEC

Martin Štrupl má zkušenosti s tím, jak se řídí úspěšná firma. Když se podíváme na to, jak stát řídí tyto marketingové značky typu Klasa nebo Regionální potravina. Podívejme se na data. Značkou Klasa se můžou pyšnit jen ty nejkvalitnější potravinářské a zemědělské výrobky. Značku Klasa uděluje ministr zemědělství od roku 2003. Aktuálně má značku Klasa 1179 produktů od více než 220 českých a moravských výrobců. Pátým rokem uděluje ministerstvo i značku Regionální potravina, která oceňuj ty nejlepší výrobky z každého kraje. Pokud si koupíte některý ze 475 oceněných produktů, máte jistotu, že pochází z domácí produkce a přímo z území daného kraje. A pro některé potraviny poskytuje záruky kvality přímo Evropská unie v takzvaném systému chráněných zeměpisných označení. Tam spadá momentálně 33 českých výrobků, jako je třeba Třeboňský kapr, Jihočeská niva nebo Olomoucké tvarůžky. To jsou ta kolečka, která vidíte na letáku, který nám všem přišel do schránek v rámci vánoční soutěže propagované ministrem zemědělství. Ta data, kolik těch produktů má jednotlivé značky, vidíte to jako efektivní fungování celého systému podpory domácích výrobců a domácích potravin, Martine Štruple?

Martin ŠTRUPL, generální ředitel, Hamé

Tak určitě Klasa jako značka má určitou hodnotu a jako takovou bych jí úplně neopouštěl, nezatracoval, ale myslím si, že už je to ztracený čas z hlediska minulosti, jestli všechny ty prostředky byly vynaloženy efektivně. Nicméně ze všech těch značek, o kterých se tady bavíme, na podporu domácích potravin, tak Klasa jednoznačně vede. Má největší povědomí a to je hodnota značky z marketingového pohledu.

Václav MORAVEC

A vám se to v těch prodejích, protože vy jste zmiňoval, že Regionální potravinu máte, že zkrátka některé ty značky dáváte na své výrobky a Hamé má pod sebou ty tradiční značky typu i Znojmia výrobce okurek, expandujete na Slovensko, kde se to projevuje u samotného prodeje, když se na to dá nějaká značka, ať je to Klasa, Regionální potravina.

Martin ŠTRUPL, generální ředitel, Hamé

Já si myslím, že v minulosti to určitou roli splnilo, určitě my nepracujeme jenom se značkou Hamé a Znojmia, máme ještě další výrobky, kde to pořád ještě svoji roli plní. Samozřejmě pro nás jako pro nadnárodního výrobce a výrobce, který má svoje značky a má i možná už dneska vyšší hodnotu, než je ta Klasa, tak už to trošku je v jiné rovině. Takže my se budeme snažit, aby naše výrobky prodávaly naše značky a ne třeba jenom ta Klasa. Na druhou stranu, když se tady bavíme o tom, na jaké období tendrovat, to mně přijde úsměvné, protože ta kampaň marketingová musí být dlouhodobá a tam musí bejt dlouhodobá myšlenka.

Václav MORAVEC

Vám tedy přijdou úsměvné i ty 2 roky, byť ministerstvo před nástupem Mariana Jurečky dělalo ty tendry z roku na rok.

Martin ŠTRUPL, generální ředitel, Hamé

Z roku na rok si myslím, že je to špatně a šel bych i na delší období než je, než jsou 2 roky, protože tam musí bejt nějaký dlouhodobý koncept a ta vysoutěžená agentura musí samozřejmě garantovat určité výsledky a přes různé nástroje, marketingové kampaně jejich dosažení, takže já bych klidně šel i na delší období, než jsou 2 roky.

Václav MORAVEC

I když byste pak byl kritizován, kdybyste byl v politice, že to delší období je netransparentní. Té kritice ministerstvo zemědělství a Marian Jurečka čelil, když právě přišel s nápadem, aby to období bylo delší?

Martin ŠTRUPL, generální ředitel, Hamé

Z podstaty věci, marketingu, je určitě správné jít na delší období. To, o čem se bavíme, je zase nějaké politické omezení a bude bohužel podle mě na úkor efektivity.

Václav MORAVEC

Vy jste v rozhovorech, ať už to byl iDnes například 27. 8. 2014 mluvil, protože když se bavíme o kampaních, tak teď ta vánoční kampaň, která je důvodem k pozvání vás všech tří, tak souvisí s přebytkem potravin a potravinářských výrobků v rámci zemí Evropské unie, což je dáno ruskými sankcemi. Vy jste v srpnu mluvil o Rusku, cituji: "jako vašem druhém nejvýznamnějším zahraničním trhu, který má vysokou dynamiku a doslova jste řekl, že se vás zatím protiruské sankce kvůli ukrajinské krizi výrazně nedotkly." Platí to i na začátku prosince?

Martin ŠTRUPL, generální ředitel, Hamé

Platí to i na začátku prosince. My určitě potvrzujeme to, že je to pro nás velmi významný trh, velmi rostoucí. Momentálně tam tu výrobu posilujeme, vyrábí v Rusku, působíme nicméně pod českou značkou, pod značkou Hamé.

Václav MORAVEC

Takže přímý dopad těch ruských sankcí na Hamé je stále minimální.

Martin ŠTRUPL, generální ředitel, Hamé

Přímý dopad je stále minimální. Samozřejmě druhá otázka je kurzová, vliv poklesu rublu, ale to je byznys. To prostě dneska je tak, za nějaký období to zas může být v jiný rovině, takže ano, platí.

Václav MORAVEC

A když v Rusku vyrábíte 85 % vašeho zboží, 15 % jste dováželi, tak se to nedotklo ani těch 15 % těch dovozů?

Martin ŠTRUPL, generální ředitel, Hamé

Ne. Tam je list položek a zatím na ty naše výrobky i těch 15 %, které dovážíme z České republiky, což je mimochodem třeba kojenecká výživa, tak vyvážíme do Ruska nadále.

Václav MORAVEC

Pane ministře, ta kampaň za 60 milionů korun teď před Vánocemi  byla, vy se na mě mračíte?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Není to za 60 milionů korun. Já bych upravil tu informaci, protože to se tak šíří mediálním prostorem, ta částka je složená z 30 milionů korun, standardní kampaň je Regionální potravina, která byla plánována tak či tak, aby běžela. A pak je tady zbývajících 30 milionů korun, které jsme přesunuli z roku 2015 a rozhodli jsme je proinvestovat teď pro speciální kampaň České Vánoce.

Václav MORAVEC

Takže dohromady to stojí 60 milionů, akorát chcete říci, že je třeba rozdělovat.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Ale ta nádstavba je opravdu navíc, to je jenom těch 30 milionů korun, kde se to skládá z částky na organizaci té soutěže a její mediální propagaci.

Václav MORAVEC

A ty protiruské sankce, respektive dopad na zemědělství a potravinářství, tím jste odůvodňoval to, proč tu kampaň jste jako ministerstvo zemědělství spustili, aby lidé víc šli k domácím potravinám, kterých jsou přebytky i kvůli těm protiruským sankcím?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tak dopad protiruských sankcí my vyčíslujeme, odhadujeme v letošním roce na nějakých 250 milionů korun toho, co se nevyexportuje na ruské trhy. A my jsme se rozhodli, řekněme, byl to jeden z podnětů, jak nesedět s rukama v klíně a něco dělat, protože český ministr zemědělství v rámci Evropské unie má hodně svázané ruce v tom, aby mohl dělat nějakou vlastní aktivitu, například přiškrcení našeho trhu, nějakou větší aktivní podporu proexportní politiky, v tom prostě nemám úplně volné ruce. Tady se musím hodně řídit společným postupem v rámci společné zemědělské politiky. A toto je jeden z nástrojů, který jsme mohli spustit a my jsme během 3 týdnů, řekněme, velice rychle tady toto spustili a připravili.

Václav MORAVEC

Těch dopadů v letošním roce protiruských sankcí na české zemědělství 250 milionů korun. Nejsou ta data přeceněná, když tady máte velkého výrobce, velkou značku, když necháme stranou výkyv, kterým je brutální kurz rublu v porovnání se západními měnami, ať eurem nebo, nebo americkým dolarem, tak vlastně říká Martin Štrupl, že je minimální.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Jenomže postavení Hamé je trošku jiné, protože díky tomu, že oni mají svůj závod přímo v Rusku a ta dětská výživa nebyla omezená vývozem, tak pro ně ten dopad není tak zásadní třeba jako pro některé firmy, jako Madeta, která vyrábí u nás to zboží a vyexportovává ho do Ruské federace a najednou nemůže. Takže to je potřeba trošku odlišit.

Martin ŠTRUPL, generální ředitel, Hamé

Ta podpora, o které se tady bavíme, českým potravinám vůbec podle mě není o vazbě na Rusko. České potravinářství, české zemědělství ve vztahu k Ruské federaci, sami znáte ty statistiky, tam je velmi malá závislost oboustranně. Tady je to o tom, že všechny státy kolem nás mají určitou úroveň té podpory vlastních potravin. Možná v těch potravinách je ten protekcionismus národní na nejvyšší úrovni, a protože všechny ty trhy, polský, rakouský, německý a paradoxně třeba i náš nejbližší soused Slováci si ty svoje trhy chrání, tak samozřejmě vy jako vláda musíte nastavit takový podmínky, aby byl do určité míry chráněn i ten český trh potravinářský. A v prvé řadě samozřejmě ten pěstitelský, to znamená zemědělský trh. A není to o krátkodobých vlivech, jako jsou třeba sankce, je to dlouhodobá politika, nastavení nějakých parametrů. Samozřejmě možná z pohledu globálního to není úplně efektivní, ale protože kolem nás se všichni takhle chovají, tak my se nemůžeme chovat jako jediní jinak.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já v principu souhlasím, jenom dát to do nějakého rámce. Jestliže my se tady bavíme o nevyexportovaných 250 milionech korun plus minus v letošním roce, nějakých dalších nepřímých dopadech, které se odhadují na jeden až dvě miliardy korun, to znamená snížení cen u některých komodit.

Václav MORAVEC

Teď mluvíte například u vepřového.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Teď mluvím například i o sektoru ovoce a zeleniny, ale i možná o tom vepřovém můžeme vést debatu, byť to je specifická situace u vepřového, ale musíme si uvědomit, že ten náš trh potravinářský se tady pohybuje v řádech desítek miliard korun a my máme záporné saldo, k nám se dováží potraviny, a kdybychom využili opravdu potenciál trhu, o čem tady pan ředitel hovořil, to znamená nějaký zdravý regionální patriocismus při nakupování potravin, tak naši výrobci potravin a zemědělci prakticky tu produkci tady bez problémů dokáží efektivně prodat českému zákazníkovi. A to je to, o co se snažíme, řekněme, informovat a vychovávat zákazníka, aby u nákupu uvažoval zdravým selským rozumem.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Ano, to souhlasím, ale to je jenom část, protože ta situace po těch ruských sankcích a protisankcích přináší reálné ohrožení pádu cen mléka a pádem tedy cen mléka a já si myslím, že zrovna ta specifika těch mlékárenských podniků je taková, že dokonce myslím, že v uplynulých 14 dnech, 3 nedělích ministerstvo dostalo od nich rozbor situace a čekají teď, jakým způsobem dojde ke kompenzaci těch přímých, ale i nepřímých ztrát. Já jenom uvedu několik příkladů. Jestliže pobaltské země reagovaly na sankce tím, že vyjednaly u Evropské komise podporu producentům a zpracovatelům mléka v Estonsku, 6 milionů 868 tisíc euro, Lotyšsko 7,7 milionů, Litva dokonce 14 milionů eur podporu producentům mléka, tak se ptám, proč to nešlo nebo půjde-li to alespoň trošku v České republice.

Václav MORAVEC

Chcete tím říci, že ministr málo vyjednává v rámci Evropské unie?

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Já se ptám, já nevím, jestli málo nebo moc, ale prostě, tak země, které měly ohrožení, reálné ohrožení tímto dopadem, jestli a kdy podobné nemyslím ani řádově třeba, ale vůbec podobné kompenzace budou k dispozici, anebo jestli, a navíc ještě si to mohou z národního rozpočtu ve stejné výši dorovnat, čili tam to zacházení je s producenty a zpracovateli exkluzivní ze strany Evropské unie, tak jestli alespoň částečně takovou to exkluzivitu můžou mít i čeští mlékaři. Mluvíme o podpoře živočišné výroby a s tím přece ruku v ruce, aby to vůbec mělo nějaký efekt, musí jít i podpora zpracovatelů.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tady jde principiálně o to, že se ukázalo, že ta první plošná opatření pro všechny státy Evropské unie nenaplnila úplně očekávání, které jsme od toho měli, protože to znamená, jestliže byly státy, které neexportovaly některé komodity do Ruské federace prakticky vůbec a najednou se začaly hlásit k tomu, že také chtějí kompenzovat, protože si řekli, využijeme té situace, tak místo, abychom my pomohli těm státům, které standardně do Ruské federaci exportují až 60 % své zemědělské produkce, jako jsou státy Pobaltí, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, tak my jsme udělali nějaký plošný rámec a očekávání se nenaplnila. A teďka opakovaně po jednání rady ministrů nakonec evropský komisař dospěl k tomu, že bude efektivnější, jestliže ty státy, které mají opravdu vážný problém a které, když to nevyexportují, tak nám to zboží přesouvají sem do jiných států a způsobují pokles.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

A to je tady náš problém.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Pokles těch cen, tak bude efektivnější větší podporu zacílit přímo na státy, které exportovaly hodně a tam jim pomoci řešit ten problém, aby to zboží už nesměřovalo k nám v takové míře, tak si myslím, že to je správný krok. My nějaké opatření pro sektor ovoce, zeleniny v České republice máme, žadatelé požádali. Sektor mléka je specifický problém a já jsem se svými kolegy i v rámci Visegrádské čtyřky otevřel debatu, že ta opatření, která zatím byla pro mléčný sektor i pro Českou republiku adresována, nenaplňují ta očekávání.

Václav MORAVEC

Takže jsou podle vás nedostatečná.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Jsou nedostatečná a my chceme dvě věci, podporu v rámci přímých vývozních subvencí, to znamená, ať Evropská unie podpoří ten export do třetích zemí mimo unijní trh.

Václav MORAVEC

Například Chile, Austrálie ...

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

Arabské země a Asie.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Celý asijský sektor je víceméně poptáván, nakupuje sušené mléko, máslo ze zahraničí, z Nového Zélandu a tak dále.

Václav MORAVEC

O kolik chcete Evropskou unii požádat?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Podívejte se, ten dopad pro Evropskou unii v rámci ruských sankcí je 11 miliard euro. My neočekáváme, že nám tady Evropská unie dá y tuto částku, ale bavili jsme se o tom, že by minimálně zhruba 1 miliardu euro měla v příštím roce vyčlenit na řešení této situace.

Václav MORAVEC

Exportu mléka v rámci celé osmadvacítky.

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

K exportu víceméně všech komodit, nejenom sektoru mléka, na ty zahraniční trhy, protože já jsem přesvědčen, že ta částka, pokud dokážeme to zboží zodbytovat, vytvoříme kontakty, tak se můžou potom i pozitivně zhodnotit výrobci, kteří dokáží i najít nové odbytiště ve třetích zemích Evropské unie, protože co je zajímavé i pro Českou republiku, že zhruba 90 % našich potravin exportujeme jenom do zemí EU.

Václav MORAVEC

A kolik, pane ministře, z té jedné miliardy eur na podporu exportu by mohli dostat tuzemští výrobci potravin, popřípadě exportéři?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Já vám teď nejsem schopen říct přesnou částku.

Václav MORAVEC

Ne, jde mi o odhad.

 

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Samozřejmě bylo by to nějakým podílem podle velikosti toho trhu v rámci Evropské unie, ale bavíme se tady v zásadě možná o více než 100 milionech korun.

Václav MORAVEC

Pro příští rok 100 milionů korun. A to, před čím varují tuzemští chovatelé prasat, že výkupní ceny i kvůli protiruským sankcím od léta klesly o pětinu a aktuální cena se pohybuje pod výrobními náklady, tudíž, že to, co vy na straně jedné podporujete dotacemi, živočišnou výrobu, tak na straně druhé ničí protiruské sankce?

Marian JUREČKA, ministr zemědělství

Tady ta situace je trošku jiná, protože už od 1. ledna tohoto roku, ještě dávno před ruskými sankcemi, se vepřové z celé Evropské unie nemohlo exportovat kvůli prasečímu moru do Ruské federace. U poklesu cen u vepřového, který teď nastává, nelze hledat přímou souvislost se sankcemi. Je to prostě vývoj na trhu, který je trošku záhadný, protože máme před Vánocemi, kdy víceméně cena vepřového masa šla nahoru, my jsme udělali opatření, že jsme v minulém týdnu nebo před 14 dny navýšili o 150 milionů korun národní dotace do sektoru chovatelů vepřového masa z našich vnitřních úspor ministerstva, nebylo to nad rámec našeho rozpočtu, řekněme, abychom vytvořili nějaké podmínky, protože my už nechceme, aby chovatelé odcházeli od chování nebo od chovů prasat, ale je důležité se podívat na to, aby byli efektivní, aby investovali do nových technologií, repopulaci stáda aby provedli. To jsou klíče k úspěchu, aby byli srovnatelní s holandskými, s polskými chovateli prasat. Teď v tento okamžik je to vlastně to jediné, co mohu udělat, ale dlouhodobě chceme od příštího roku i nastavením společné zemědělské politiky a těmi investičními dotacemi právě do technologií motivovat a podpořit zemědělce, aby byli už v principu té prvovýroby v její efektivitě, v její nákladovosti srovnatelní s těmi zahraničními. Protože já nechci dotovat někomu ztrátu, já chci, aby prostě byl konkurenceschopný z podstaty své výroby.

Pavel KOVÁČIK, stínový ministr zemědělství

To je správné a ušlechtilé, ale je to jenom první krok, který můžeme jaksi zhatit nebo ztratit úplně tím, že, že to skončí jenom tou podporou v přímém chovu, ale opakuji, pokud nepodpoříme také zpracování a pokud nebude mít stát efektivní proexportní politiku, tak jsou to víceméně peníze zbytečně utracené a stejně ten chov prasat zkrachuje. Předesílám, že jsme pod 50 % soběstačnosti u výroby prasat, čili je tady prostor obrovský na domácím trhu i na využitelný na exportním trhu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.