Třetí kolo žádostí o dotace z programu Rybářství bude spuštěno v únoru 2009

23. 12. 2008

Tisková zpráva — Únorové třetí kolo příjmu žádostí z Operačního programu Rybářství se zaměřuje na produktivní investice do akvakultury a investice do zpracování a uvádění rybích produktů na trh. Projekty mohou žadatelé předkládat od 10. února 2009 do 2. března 2009 13:00 hodin.

Pro posouzení oprávněnosti žadatelů byla Pravidla rozšířena a nově stanovena bodovací kritéria. Důraz je kladen především na podíl rybářských činností žadatele s přihlédnutím k délce jeho působení v oboru. Oproti předchozímu kolu byla výrazně navýšena možnost proplácení výdajů na technickou dokumentaci, která často vyžaduje náročné zpracování. Změna nastala také v nastavení omezení počtu pořizovaných zařízení.
 
U projektů, na jejichž podporu budou v tomto kole přijímány žádosti o dotaci, se předpokládá, že výrazným způsobem přispějí k posílení konkurenceschopnosti odvětví rybářství. Předmětem projektů může být pořízení a modernizace strojů a technologií, nákup pozemků, staveb a zařízení, výstavba a odbahnění rybníků, nákup zařízení na zpracování ryb, ekologizace provozoven, zvýšení environmentální bezpečnosti apod.
 
V současné době může být realizace projektů i významným nástrojem minimalizace dopadů finanční a ekonomické krize v ČR.
 
Vyhlašované kolo příjmu žádostí je určeno pro produkční rybáře i rybářské svazy a objem finančních prostředků se předpokládá ve výši cca 150 mil. Kč. Procentní podíl jednotlivých opatření a záměrů na celkové alokaci, schválený Monitorovacím výborem, zobrazuje následující tabulka:
 

Rozdělení finančních alokací pro 3. kolo OP Rybářství (10.2. – 2.3.2009)

Opatření a záměr Podíl na alokaci v rámci výzvy v %

 

 

2.1

a 51
b 10
c 19
d 1
e 5
 

 

Souhrn 2.1.

 

86

2.4 a 11
b 3
 

 

Souhrn 2.4.

 

14

 
Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat v období 10. února až 2. března 2009na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Příjem žádostí končí dne 2. března 2009 ve 13 hodin.
 
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika Evropský rybářský fond – EFF) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fonduwww.szif.cz v sekci Operační program Rybářství.
 
 
POZOR
Ministerstvo zemědělství upozorňuje potenciální žadatele o dotaci, že dne 22.12.2008 byla zveřejněna definitivní verze Pravidel, která oproti předchozí verzi doznala určitých změn.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

investování do udržitelného rybolovu

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.