Vláda odsouhlasila rozpočet Pozemkového fondu ČR pro příští rok

16. 12. 2008

Tisková zpráva — Vláda na svém dnešním zasedání schválila rozpočet Pozemkového fondu ČR na rok 2009, který ji předložil ministr zemědělství Petr Gandalovič. Návrh nyní posoudí Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

„Rozpočet předpokládá celkové příjmy fondu v roce 2009 ve výši 2,015 miliard korun. Největší podíl tvoří příjmy z prodeje státní zemědělské půdy, celkem 1,3 miliardy korun, které vycházejí z předpokládané celkové výměry převedených pozemků 50 tis. ha a ze splátek převodů realizovaných v minulých letech,“ uvedl ministr s tím, že ve zbytku celkových příjmů jsou obsaženy příjmy z pronájmu majetku státu, z privatizace, z převodů nemovitostí státu a tzv. ostatní výdaje.
 
Předpoklad celkových výdajů PF ČR za rok 2009 činí podle Gandaloviče 1,798 miliard korun a je o 97,8 milionů korun nižší, než celkové výdaje rozpočtované na rok 2008. Vyšší oproti rozpočtu na rok 2008 jsou výdaje na využití předkupního práva a provozní a investiční náklady. Naopak rozpočet výdajů na správu majetku včetně demolic, na identifikaci a převody majetku, finančních náhrad, peněžitých náhrad a výdajů na vymáhání pohledávek je oproti rozpočtu na rok 2008 nižší.
 
Z celkového objemu položky „ostatní výdaje“ je 350 milionů korun určeno na pozemkové úpravy v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením. Důvodem je stoupající podíl nepřevoditelné státní půdy, kterou má PF ČR ve své správě. Použití prostředků umožňuje PF ČR identifikovat pozemky ve vlastnictví státu a správě PF ČR a nabídnout je jak pro vypořádání nároků za nevydané pozemky, tak k privatizaci,
 
Předpokládaným výsledkem finanční bilance za rok 2009 je přebytek ve výši 217 milionů korun. Ten (spolu se zůstatkem finančních prostředků po uzávěrce k 1. 1. 2009 v předpokládané výši 3,720 miliard) tvoří k 31. 12. 2009 aktivní zůstatek 3,937 miliard korun.Při posuzování bilance je nutné zohlednit presidiem PF ČR schválené a prozatím neukončené čerpání finančních prostředků na pozemkové úpravy ve výši cca 1,0 mld. Kč.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.