Posuzování projektů protipovodňové ochrany startuje

3. 1. 2008

Tisková zpráva — Obce, města, sdružení obcí a kraje se mohou nově od roku 2007 zapojit do zajištění protipovodňové ochrany prostřednictvím Programu „Podpora prevence před povodněmi II“ , a to jako tzv. navrhovatelé protipovodňových opatření. Na Ministerstvo zemědělství bylo v termínu 31. března 2007 předloženo 52 návrhů obcí a měst na protipovodňová opatření a v termínu 30. listopadu 2007 dalších 61 návrhů.

„Prvním krokem k realizaci předložených návrhů je posouzení návrhu tzv. strategickým expertem Programu, jehož úkolem je zejména vyhodnotit protipovodňový účinek a efektivitu předloženého návrhu. Ke zlepšení ochrany lidí a majetku mohou nově pomáhat obce a města v roli navrhovatele což je vzhledem k praktickým zkušenostem přímo z místa kde povodně hrozí velmi důležité. Množství předložených projektů svědčí o velkém zájmu o ochranu před povodněmi,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Funkce nezávislého strategického experta Programu vyplývá ze závazku české strany přijatého ve smlouvě o úvěru, poskytnutého Evropskou investiční bankou na realizaci protipovodňových opatření v České republice. Strategický expert byl v uplynulém roce vybírán v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. I přes komplikovaný  průběh a zákonné lhůty pro řešení námitek se v prosinci 2007 podařilo uzavřít smlouvu s vybraným strategickým expertem jímž se stala společnost Hydroprojekt a.s.

Návrhy protipovodňových opatření, které byly předloženy v termínu 31. 3. 2007, budou strategickým expertem posouzeny v průběhu ledna a února 2008. Návrhy, které byly předloženy v termínu 30. 11. 2007 budou posouzeny v průběhu března a dubna 2008. Zároveň budou všechny návrhy posouzeny environmentálním expertem z hlediska vlivů na životní prostředí.

Dalším krokem k realizaci kladně posouzených je jejich projednání v meziresortní pracovní skupině (ve složení: zástupce Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, strategického a environmentálního experta. Na základě souhlasu této meziresortní pracovní skupiny bude protipovodňové opatření zařazeno do programu, navrhovatel vyrozuměn a příslušný správce vodního toku vyzván k jeho realizaci.

Dokumentace programu a metodický pokyn k administraci jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz v sekci vodní hospodářství. Byla zároveň zřízena e-mailová adresa info.pro.navrhovatele@mze.cz určená pro dotazy navrhovatelů.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.