Nebezpečné lži a hoaxy spojené s dovozem produktů z Ukrajiny

25. 4. 2023

Tisková zpráva — Naše dozorové orgány intenzivně kontrolují dovozy zemědělských produktů z Ukrajiny. Postup resortu je zcela transparentní. Veškeré informace, které k tématu zveřejňujeme, jsou dohledatelné a ověřitelné. Přesto se objevují zkreslená až lživá tvrzení. V tomto přehledu najdete odpovědi na nejrozšířenější hoaxy související s tímto tématem.

NEVĚŘTE LŽÍM, FALEŠNÝM ZPRÁVÁM, HOAXŮM A PODVODNÍKŮM!


LEŽ:
Do Česka se dováží obilí z Ukrajiny, které nesplňuje stanovené normy…
JAK TO JE?
V současnosti kontrolujeme vše, co se k nám z Ukrajiny přiveze. Kontroly neprokázaly žádné kontaminované zásilky. Obilí se z Ukrajiny do Česka dováží v malém množství. V loňském roce činily dovozy pšenice z Ukrajiny necelých 4 000 tun, tuzemská produkce ozimé pšenice je 4,8 milionu tun (5letý průměr), tedy tyto dovozy nepředstavují ani 0,1 % v porovnání s naší produkcí.
 


LEŽ:
Zdraví občanů České republiky je ohroženo…
JAK TO JE?
Zdraví občanů není ohroženo. Pro ministerstvo je bezpečnost potravin dlouhodobě na prvním místě. Úroveň našich dozorových orgánů je na velmi vysoké úrovni. V případě, že by byla při kontrolách objevena zásilka, která by nesplňovala normy, byla by ihned zlikvidována.

LEŽ:
Výrobky z Ukrajiny nikdo nekontroluje…
JAK TO JE?
Kontroly potravin a komodit mají na starost 3 dozorové orgány. Za poslední týdny nenašly ŽÁDNÝ ZÁVADNÝ VZOREK Z UKRAJINY:
1) Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala v posledních týdnech 55 vzorků obilovin a mlýnských obilných výrobků. Většinu tvoří potravinářská pšenice, několik vzorků žita, kukuřice a ječmene. Testuje také vzorky mlýnských obilných výrobků (mouky, vločky). Analýzy se provádějí na přítomnost více než 400 reziduí pesticidních látek, mykotoxinů, glyfosátu, těžkých kovů nebo kadmia.
2) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) kontroluje obiloviny pro krmné účely. V posledních dnech provedl 8 kontrol zemědělských produktů z Ukrajiny, určených na krmivo pro zvířata.
3) Státní veterinární správa (SVS) se zaměřuje na dovozy potravin živočišného původu včetně drůbežího masa a vajec. Zásilky z ostatních členských států EU jsou kontrolovány zejména v místech určení (nejčastěji logistických centrech a skladech obchodníků či zpracovatelů). Za celý loňský rok provedli veterinární inspektoři více než 1 500 kontrol zásilek drůbežího masa, nějakou závadu zjistili zhruba ve 3 % případů. Kontrol vajec provedli téměř 260. Závadu zjistili v šesti případech. Z Ukrajiny se do ČR dováží jen velmi malé množství drůbežího masa. Podíl dovozu z této země na dovozu stejné komodity z EU nedosahuje ani jednoho procenta. Nad rámec běžného dozoru běží na základě aktuálního dění od 3. 4. 2023 kontrolní akce zaměřená na kontrolu zásilek drůbežího masa a vajec původem z třetích zemí (včetně Ukrajiny). Do 19. 4. bylo odebráno 16 vzorků.

LEŽ:
Česká republika musí odebírat obiloviny, protože v nich není soběstačná…
JAK TO JE?
Obilí vyprodukujeme v ČR dostatek. Zemědělci v loňském roce sklidili 8,2 milionu tun obilovin, z toho jen ozimé pšenice 4,9 milionu tun. V Česku však spotřebujeme 5,2 milionu tun obilovin. Jsme proto exportní zemí. Soběstačnost dosahuje 160 %.

Přestože jsme v obilovinách jako stát plně soběstační, v loňském roce se k nám dovezlo necelých 4 000 tun pšenice. Na jednotném trhu EU, ale i mezi ostatními státy v Evropě, nelze podnikatelům zakázat dovoz, nabídku či prodej komodit.

Soběstačnost obilovin v ČR (v %)

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Obiloviny

156

171

155

139

154

150

160

     ječmen

138

118

120

110

121

121

119

     pšenice

178

217

190

166

183

180

189


Zdroj: ČSÚ, MZe

LEŽ:
Česká republika nezastavila dovoz ukrajinského obilí, protože je servilní vůči Evropské unii…
JAK TO JE?
Jednostranné zákazy ukrajinského obilí jsou v rozporu s podmínkami jednotného trhu EU i Světové obchodní organizace. ČR patří do Evropské unie. Situaci je potřeba vyřešit na celounijní úrovni, nikoliv každý stát jednotlivě. Chceme upravit fungování koridorů solidarity (Solidarity Lanes) a zajistit, aby se obilí z Ukrajiny dostalo do cílových destinací třetího světa a nebylo k dispozici spekulantům.

LEŽ:
Jak je možné, že u nás není zakázáno obilí, které zakázaly v okolních zemích, když způsobuje rakovinu…
JAK TO JE?
Dozorové orgány nezjistily žádné obiloviny a mlýnské výrobky s porušenou bezpečností pocházející z Ukrajiny. Nebylo tedy co zakazovat.

LEŽ:
Čeští zemědělci jsou ohroženi přebytkem ukrajinského obilí na trhu…
JAK TO JE?
Jde především o sekundární dopady na český trh způsobený přebytky obilí ve státech, které bezprostředně sousedí s Ukrajinou. Obchodní kontrakty se nesjednávají ze dne na den, na svou produkci mají zemědělci smlouvy dlouhodobě dopředu. Hraje zde roli také dopravní vzdálenost a transportní kapacita do ČR. Více jsou nyní limitující nízké cenové podmínky pro prodej tuzemského obilí mimo ČR kvůli přetlaku obilí v okolních státech.

LEŽ:
Mouku plnou pesticidů a plísní z Ukrajiny nabízejí obchody za akční cenu...
JAK TO JE?
Slovensko informovalo přes evropský Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), který varuje všechny státy před nebezpečnými potravinami, o nevyhovujícím vzorku pšenice z Ukrajiny, který byl odebrán u provozovatele Mlýn Kolárovo a.s. Vzorek obsahoval zvýšené množství chlorpyrifosu – zjištěné množství 0,026 mg/kg (povolený limit 0,01 mg/kg). Z nevyhovující šarže pšenice byly vyrobeny 2 šarže Pšeničné mouky, které byly distribuovány na Slovensko a částečně do Maďarska.

Předmětné šarže nebyly distribuovány do ČR!

Jiné výrobky Mlýnu Kolárovo a.s. byly v jednom řetězci v akční nabídce, ale řetězec už je na základě informace zaslané z centrály odstranil z prodejní plochy a uložil do skladu. Ve skladu byly zjištěny 4 druhy mlýnských výrobků od daného výrobce. I když byly mouky blokovány (nenabízeny k prodeji), tak byly odebrány 4 šarže Pšeničné mouky hladké na laboratorní testy pesticidů a mykotoxinů.

LEŽ:
EU chce záměrně zlikvidovat naše zemědělství, proto v ČR skončilo ukrajinské obilí, které mělo původně jít do třetího světa…
JAK TO JE?
Obilí mělo primárně skončit v tzv. třetím světě. Přesto se část dostala do evropských zemí (nikoliv jen do České republiky). Je to tím, že obilí je levnější kvůli levnější pracovní síle na Ukrajině, je dočasně oproštěno od cla a náklady na kratší cestu jsou nižší. Levné obilí pak nakoupili různí obchodníci, nezřídka i překupníci a spekulanti. Levnému obilí pak dávají zpracovatelé přednost. Evropská unie se proto chystá podmínky vývozu obilí z Ukrajiny změnit.

LEŽ:
O kontrolách a jejich výsledcích jsou lidem podsouvány nepravdy jako za socialismu, pracovníci úřadů mají seznam potravin, o kterých ví, že jsou bezpečné, ale veřejnosti je nezpřístupní…
JAK TO JE?
Naše dozorové orgány velmi transparentně informují o výsledcích své kontrolní činnosti, a je to doložitelné na jejich webech (tiskové zprávy) a mnoha dalších informačních kanálech. Neprodleně a podrobně informují vždy, pokud zjistí komoditu a potravinu s porušenou bezpečností, ať už pochází z EU, ČR nebo ze třetí země. Poskytování takových informací spotřebiteli jsou pro dozorové orgány prioritní záležitostí.

LEŽ:
Česko platí za ukrajinské obilí mnoho peněz…
JAK TO JE?
Česká republika neplatí ze státního rozpočtu žádné ukrajinské obilí, nedováží ho, ani nevyváží. S obilím obchodují soukromé subjekty.Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.