Ministr Jurečka: Na dotace z programů Zemědělec a Finanční podpora pojištění je na rok 2015 připraveno zhruba 950 milionů korun

23. 12. 2014

Tisková zpráva — Vláda schválila pravidla pro rozdělování dotací v programech Zemědělec a Finanční podpora pojištění, které poskytuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF). Na tyto finanční podpory je pro rok 2015 zajištěno zhruba 950 milionů korun z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Peníze mají podpořit například nákup zemědělské techniky nebo nově nákup plemenných zvířat, investice na výstavbu či pořízení nemovitého majetku pro zemědělskou prvovýrobu.

„V programu Zemědělec budeme víc podporovat nákup zemědělské techniky a nově také investice na výstavbu nebo pořízení nemovitostí, které souvisí s prvovýrobou. Peníze bude možné využít také pro investice na nákup plemenných zvířat. Podle našich předpokladů půjde v příštím roce na program Zemědělec zhruba 650 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Jurečka.

Na rozdíl od minulých let budou žádosti přijímány po celý rok a žadatelé je musí podávat před uzavřením úvěrové smlouvy. Před podáním žádosti také nebude možné zahájit realizaci investice. Výši podpory stanovuje PGRLF na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí, takže při jejich podání nebude známa. Maximální výše půjčky pro jednoho žadatele na jeden rok u úvěrů na pořízení zemědělské techniky zůstane 10 mil. Kč při maximální době splatnosti 8 let. U úvěru na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku je navrhována částka 50 mil. Kč za rok s tím, že doba splatnosti nepřesáhne 20 let. V případě nákupu plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda je navrhována půjčka 5 mil. Kč za rok s dobou splatnosti maximálně 4 roky. Finanční podpora pro prvovýrobce, je formou dotace části úroků z úvěrů, které byly poskytnuty komerčními subjekty. Okruh příjemců zůstává zachován jako v předchozích letech.

V rámci programu Finanční podpora pojištění poskytuje PGRLF peníze na úhradu části nákladů na pojištění plodin a hospodářských zvířat. Novinkou je, že žádosti o poskytnutí podpory budou muset být podány před úhradou pojistného.

„Změny v programu Finanční podpora pojištění zahrnují rozšíření podporovaných rizik a také rozšíření kategorie takzvaných speciálních plodin. Navrhujeme rovněž, aby byla odstraněna horní hranice sazby pojistného,“ uvedl Jurečka.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace Mze

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.