Chovatelé jedovatých hadů a krokodýlů získají jasná pravidla. Nová vyhláška upravuje obecné podmínky chovu i ostatních zvířat vyžadujících zvláštní péči

21. 12. 2021

Tisková zpráva — Jasná pravidla chovu a tedy i možnost důslednějších kontrol, to je záměrem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství (MZe) o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Mezi tato zvířata patří například jedovatí hadi nebo krokodýli. Nová vyhláška platí od 1. ledna 2022, některá její ustanovení od roku 2025, aby měli chovatelé dost času připravit se na změny a upravit podmínky ve svých chovech.

Nová vyhláška o ochraně zvířat vyžadujících zvláštní péči chce poskytnout přesná pravidla pro chovatele nebezpečných zvířat, například jedovatých hadů a krokodýlů a také pro veterinární inspektory, kteří tyto chovy kontrolují. Záměrem je zabránit týrání zvířat neodborným zacházením. Základní pravidla poskytuje vyhláška i pro další druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, jako jsou některé druhy primátů, šelem a kopytníků.

Předpis poskytuje vodítka, například pro pozemně žijícího hada měřícího do 30 cm musí být k dispozici prostor o velikosti nejméně 360 cm2 a krokodýl velikosti do 1 metru musí mít délku vodní nádrže alespoň 1,5 metru při hloubce do 70 centimetrů. Obecněji vyhláška stanoví, že chovatel musí zajistit prostory, které velikostí odpovídají potřebám zvířat, umožňují přirozený pohyb a poskytují dostatek podnětů. Použité materiály a předměty musí být zdravotně nezávadné a nemohou zvířata zranit. Prostory musí být pro chovatele snadno přístupné, čistitelné, větratelné, odpovídat nárokům na teplotu a vlhkost. Pokud jsou určeny pro jedovaté hady a krokodýly, musí být uzamčeny a zajištěny před vstupem nepovolaných osob.

Vyhláška se týká zvířat v zájmových chovech, nevztahuje se například na zoologické zahrady, záchranné stanice, útulky a cirkusy. Na zvířata vyjmenovaná ve vyhlášce musí mít chovatel povolení, které vydává krajská veterinární správa, jinak mu hrozí pokuta a odebrání zvířete.

V minulosti nebyly konkrétní požadavky týkající se péče, prostor a vybavení pro chov zvířat vyžadujících zvláštní péči právními předpisy upraveny. Bylo možné vycházet pouze z nezávazného doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat. I dříve ale platilo, že chov musel být v souladu se zákonem na ochranu zvířat, za jehož porušení hrozí firmě pokuta až 3 miliony korun a občanovi až 1 milion.

Zvíře vyžadující zvláštní péči znamená druh zvířete v zájmovém chovu, který má vzhledem ke svým biologickým vlastnostem zvláštní nároky na krmení, napájení, umístění, zacházení, případně ošetřování. K takovým zvířatům patří například jedovatí plazi (hadi a ještěři), krokodýli, někteří ptáci (kasuáři, sovy, někteří dravci), primáti a některé druhy šelem.

MZe novou vyhláškou doplnilo změny, které už platí podle novely zákona na ochranu zvířat proti týrání z 1. února 2021. Novela zpřísnila podmínky pro chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.  Nově je chovatel například oprávněn zahájit nebo rozšířit chov až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení chovu. Rozhodnutí o povolení chovu, jeho změně, nebo odnětí nově krajská veterinární správa zasílá na vědomí obci, na jejímž území se nachází chov zvířete. K žádosti o povolení musí přiložit kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu pro stavbu v případě chovu lidoopů nebo vybraných druhů šelem.

Kompletní text vyhlášky platné od 1. ledna 2022 najdete v příloze.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Přílohy

Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Stáhnout (pdf, 236 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.