Reakce Ministerstva zemědělství ke zprávě NKÚ, týkající se dotací potravinovým bankám

6. 12. 2021

Ministerstvo zemědělství (MZe) nesouhlasí s některými informacemi, uvedenými v tiskové zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která se zabývá přidělováním dotací potravinovým bankám. MZe je přesvědčeno, že cíle poskytované podpory byly definovány a také kontrolovány dostatečně. Mimo jiné o tom svědčí výrazně rostoucí množství zachráněných potravin, které se díky podpoře dostaly k lidem v nouzi.

Hlavním cílem dotačního programu na podporu potravinových bank je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpořit distribuci potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří mají omezený přístup k základním potravinám. Tento cíl MZe dlouhodobě naplňuje.

Před zavedením dotačního programu byl stav sítě potravinových bank velmi špatný, zejména z důvodu silného podfinancování. V této souvislosti je nutné zmínit, že Ministerstvo zemědělství po celou dobu upozorňuje, že je potřeba, aby se do podpory potravinových bank zapojily i další resorty. Mze totiž může finančně podporovat pouze distribuci potravin, nikoliv ale například drogerii, oblečení a respirátory. Kvůli tomu pak mohou nastat problémy při využití peněz pro tyto účely, protože to dotační titul MZe neumožňuje.

Jedním z cílů programu bylo také připravit potravinové banky na období, kdy se v návaznosti na nové požadavky zákona o potravinách předpokládalo zásadní zvýšení množství redistribuovaných potravin. Bylo nutné vybudovat dostatečné kapacity, vybavit je, a umožnit tak plynulou distribuci násobně většího objemu shromážděných potravin.

Pro vyhodnocení programu byly s ohledem na jeho dosavadní krátké trvání použity jako hlavní ukazatele navýšení skladovací kapacity a následné sledování nárůstu objemu redistribuovaných potravin. Není tedy pravdou, že by MZe nevyhodnocovalo dopad rozdělených peněz. Je také třeba dodat, že je prakticky nemožné definovat jiný ukazatel, který by jednoduše dokazoval vztah podpory potravinových bank a omezení plýtvání s potravinami.

Pokud jde o zjištění ve věci uznatelných nákladů, připomínky NKÚ již Ministerstvo zemědělství promítlo do nově připravovaných zásad příslušného dotačního titulu pro příští rok. Nálezy NKÚ již v současné době řeší také Finanční úřad, který příjemce dotace vyzve k vrácení příslušné částky.

Je také třeba dodat, že např. nákupy kuchyňského vybavení slouží k nutné úpravě a zpracování potravin. Stejně tak je třeba, aby byl provoz vybaven i zázemím pro zaměstnance, které je dle legislativy nedílnou součástí potravinářských provozů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) nyní vyhodnocuje konečné vyúčtování dotace za rok 2020. Výsledky budou k dispozici v průběhu prvního čtvrtletí roku 2022.  V rámci dotačního programu dochází standardně k vyplácení záloh. Pokud je následně zjištěna nesrovnalost nebo nejsou doloženy výdaje v plné výši, zahajuje SZIF řízení o vrácení dotace. Jeho kontrolní systém ve všech případech spočívá ve 100% kontrole na místě, a to včetně kontroly dokladové. Jejím předmětem jsou například i podrobné kontroly pracovních smluv či výkazů práce. Odměny pracovníků se porovnávají s průměry v obdobných pozicích v jednotlivých krajích.

Pro MZe je zásadní, že zvýšení skladovací kapacity v souvislosti s naší podporou jasně ukazuje zvyšující se objem redistribuovaných potravin. Jen díky tomu bylo také možné v průběhu koronavirové pandemie operativně využít síť potravinových bank, a zachránit tak potraviny ze Školního projektu v rozsahu více než 770 tun potravin. V této tíživé situaci, kdy se díky podpoře MZe zásadním způsobem navýšil počet lidí čerpajících pomoc od potravinových bank, se jasně ukázalo, že peníze byly vynaloženy účelně.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.