Nové právní předpisy platné od 13. 5. 2015

14. 5. 2015

Nařízení vlády č. 113/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády.

Nařízení vlády umožňuje příjemcům podpor Společné zemědělské politiky EU (přímých plateb, plošných podpor Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 a Programu rozvoje venkova ČR 2017-2013 a opatření týkající se zvířat), kteří žádají Státní zemědělský intervenční fond o dotace prostřednictvím tzv. jednotné žádosti podle deseti nařízení vlády, doručit tyto žádosti o dotace pro rok 2015 mimořádně místo obvyklého termínu
do 15. května 2015 nově až do 29. května 2015.  

Posunem původního termínu  bude zajištěn další časový prostor pro informování zemědělské veřejnosti a přizpůsobení se novým podmínkám. V nařízení vlády je v rámci ČR stanoveno posunutí termínu doručení žádosti do 29. května 2015 s ohledem na požadavky zemědělské praxe na prodloužení termínu, podmínky jednotlivých dotačních titulů a agrotechnické lhůty. K zajištění rovných podmínek v rámci EU pro naše zemědělce bylo nezbytné využít možnost danou změnou předpisu EU.

Nařízení vlády tak reaguje na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/747
z 11. května 2015, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2015. Toto nařízení EU bylo publikováno v Úředním věstníku EU 11. května 2015.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.