Generální ředitelé pro lesy diskutovali o sledování stavu lesů v EU

24. 10. 2022

Od 19. do 21. října 2022 proběhlo tradiční neformální zasedání vrcholných představitelů státní správy lesů odpovědných za lesy v Evropské unii (tzv. generálních ředitelů pro lesy). Jednalo se o druhou akci v oblasti lesnictví organizovanou v rámci našeho předsednictví v České republice. Jednání předsedal náměstek ministra zemědělství Patrik Mlynář.

V průběhu jednání účastníci diskutovali aktuální celoevropská lesnická témata. Prvním z nich byla diskuze o budoucím společném rámci pro monitoring lesů, jehož vznik Evropská komise oznámila v Nové strategii EU pro lesy do roku 2030. V první části Jaroslav Kubišta, ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL), shrnul závěry workshopu zaměřeného na monitoring lesů v rámci EU, který proběhl v září z iniciativy českého předsednictví. Navázal Göran Ståhl ze Švédska a představil následné kroky švédského předsednictví. I to se chce podílet na tom, v jaké podobě budou jednotlivé členské státy podávat zprávy a sbírat data, proto připravují další expertní workshop. V něm se chtějí zaměřit na některé z dosud nevyjasněných detailů. To může být  například konkrétní seznam sbíraných dat o lese. Kromě otázek souvisejících přímo se sledováním stavu lesa se následná diskuze se zaměřila i na sdílení informací o dlouhodobých strategických plánech, které státy v oblasti lesů mají, a na potřebnou spolupráci Evropské komise s členskými státy při přípravě legislativního návrhu.

Druhým tématem byly lesnické aspekty nařízení o obnově přírody. Diskuze se věnovala především tomu, do jaké míry je možné ovlivnit charakteristiky lesů, které nařízením stanovila Evropská komise, při hospodaření v lesích. Dále se také zaměřila na propojení s budoucím monitoringem lesů, aby se zabránilo dvojitému sledování dat. 

V rámci posledního tématu se projednávalo nařízení proti odlesňování. Účastníci si vyměnili zkušenosti z více než desetiletého fungování nařízení o dřevě, kterým se nařízení proti odlesňování do velké míry inspiruje, a sdíleli své pohledy, jak budou postupovat při naplňování požadavků nařízení proti odlesňování na vnitrostátní úrovni.

Poslední den setkání účastníci navštívili Křivoklátsko, které je známé dlouhou tradicí lesního hospodářství, ale je i významnou oblastí z hlediska ochrany přírody. Celá exkurze byla zaměřená právě na spolupráci lesního hospodaření s ochranou přírody. Kromě konkrétních ukázek hospodaření měli účastníci možnost si i prakticky na zkusné ploše vyzkoušet, jak by podpořili biodiverzitu v lesích se zachováním ekonomického využití. Tato zkusná plocha (tzv. Marteloscop) je utvořena v rámci evropská sítě zkusných ploch projektu Integrate.  

Jednání se zúčastnili delegáti z 20 členských států, představitelé Evropské komise a zástupci mezinárodních organizací jako je například Asociace státních lesů v Evropě (EUSTAFOR), Forest Europe nebo Konfederace soukromých vlastníků lesů (CEPF). Mezi českými účastníky byli i představitelé z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM), Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).

 

Více informací o setkání najdete zde.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.