přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Číselník hnojiv (GET_CIS_HNOJIV) / (RHN_GHN01D)

Název služby Číselník hnojiv (GET_CIS_HNOJIV) (RHN_GHN01D)
Popis služby Služba poskytuje údaje aktuální údaje Registru hnojiv. Služba nevrací hnojiva určená pro malospotřebitele.
Verze služby 01D
Způsob autorizace BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace).
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba poskytuje údaje aktuální údaje Registru hnojiv. Služba nevrací hnojiva určená pro malospotřebitele.

20. 04. 2014 - Nová WS RHN_GHN01D. WS vychází z WS RHN_GHN01C. Oproti ní je do služby doplněn element NS, který obsahuje atributy % přepočtu N dle nitrátové směrnice (KOEF) a platnost od koeficientu (PLATNOST). Atributy @NS2012 a @NS2011 zůstávají ve službě RHN_GHN01D kvůli zpětné kompatibilitě. Nově budou změny v koeficientech předávány v elementu NS a nebudou jednotlivě vkládány do elementu ROW.

Přílohy