RHN_GHN01D

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 16.4.2015 První verze služby

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
REQUEST  1 - 1 Požadavek zdrojovému systému
GETDATA  unsignedByte 1 - 1
Hodnoty:
- 0
- 1
Číselník nabývající hodnot 0/1 - v případě hodnoty 1 se poskytne v odpovědi celý číselník, v případě hodnoty 0 se vrátí datum poslední změny.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
RESPONSE  1 - 1 Odpověď zdrojového systému
DATZMENY  dateTime 1 - 1 Datum poslední změny
ROW  0 - N Element - řádek číselníku.
NS  0 - N Element - řádek číselníku.
KOEF  unsignedInt 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 100
% přepočtu
PLATNOST_OD  date 1 - 1 Datum platnosti od
PLATNOST_DO  date 0 - 1 Datum platnosti do
@ID  int 1 - 1 Identifikátor hnojiva
@REC  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 6
Registrační číslo hnojiva dle ÚKZÚZ. Pouze u reg. hnojiv
@EVC  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Evidenční číslo hnojiva, není vyplněno u typu MD = HS - statková hnojiva a HM-hlavní hnojiva
@NAZ  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 240
Název hnojiva
@ZAD  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 240
Obchodní jméno žadatele
@VYR  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 240
Obchodní jméno výrobce
@VYKALY  int 1 - 1
Hodnoty:
- 0
- 1
Může nabývat hodnoty 1/0 : 1 - Hnojivo = výkaly, 0 - nejde o výkaly. 1 může nabývat jen u hnojiv původem z číselníku statkových hnojiv (HS).
@POP  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 1000
Charakteristika - popis
@CH_N  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah N v %.
@CH_P  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah P2O5 v %.
@CH_K  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah K2O v %.
@CH_CA  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah CaO v %.
@CH_MG  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah MgO v %.
@CH_NA  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah Na2O v %.
@CH_S  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah S v %.
@CH_CL  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah chloridů v %.
@CH_SL  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah spalitelných látek v %.
@CH_ZN  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah Zn v %.
@CH_CU  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah Cu v %.
@CH_FE  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah Fe v %.
@CH_B  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah B v %.
@CH_MN  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah Mn v %.
@CH_MO  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah Mo v %.
@CH_SE  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Obsah Se v %.
@CH_PH_OD  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
pH od
@CH_PH_DO  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
pH do
@CH_EL_V  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Elektrická vodivost
@KAT_N  int 1 - 1 Kategorie hnojiva z pohledu obsahu dusíku - možné hodnoty: 1- Nedusíkaté hnojivo 2- Minerální hnojivo 3- Hnojivo s rychle uvol. Dusíkem 4- Hnojivo s pomalu uvolnitelným dusíkem 5- Upravený kal 6- Rostlinný zbytek
@NS2011  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 100
Přepočítací koeficient N v % pro nitrátovou směrnici platnou do 07/2012
@NS2012  int 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 0
Max. hodnota (včetně): 100
Přepočítací koeficient N v % pro nitrátovou směrnici platnou od 08/2012
@ORG  int 1 - 1
Hodnoty:
- 0
- 1
Příznak, zda jde o organické hnojivo - 1/0.
@VYT  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Slouží k internímu vytřídění dat na straně konzumenta číselník 1- hnojivo volně ložené 2- hnojivo malospotřebitelské balení 3- pomocná látka volně ložená 4- pomocná látka malospotřebitelské balení
@PLA  int 1 - 1
Hodnoty:
- 0
- 1
Platnost - 1/0.
@KOEFPREP  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Koeficient přepočtu mezi hmotnostními a objemovými jednotkami (při použití objemových jednotek je nutné číselníkový obsah živin pronásobit tímto koeficientem).
@MD  token 1 - 1
Hodnoty:
- HS
- HD
- HM
- HO
- HV
- HE
Typ číselníku - HS - hnojiva statková, HD - registrovaná hnojiva, HM - hlavní hnojiva, HO - ohlášená hnojiva, HV - vzájemně uznaná, HE - hnojiva ES.
@TYP_MJ  token 1 - 1
Hodnoty:
-
- H
- O
Typ obvyklé měrné jednotky použití. H-hmostnostní O-objemová
@CENA  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 15
Obvyklá cena dle VÚZT
@TYP  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 50
typ hnojiva - název
@DRUH  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 15
ID druhu hnojiva.
@EZ  boolean 1 - 1 Příznak ekologické zemědělství
@PLA_OD  date Datum platnosti od hnojiva
@PLA_DO  date Datum platnosti do hnojiva
@VYHLASKA  string 1 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 3
Kód vyhlášky