přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
2.2.2010

Na krajinné prvky uvnitř půdního bloku je možné nově čerpat podporu

Tisková zpráva – Zemědělci, kterým budou prostřednictvím agentur pro zemědělství a venkov zaevidovány krajinné prvky, budou moci na jejich plochu již letos obdržet některé podpory z EU vázané na plochu (např. přímé platby, platby LFA, agro-environmentální opatření). Tato možnost se vztahuje na krajinné prvky ležící uvnitř půdního bloku.


1.2.2010

Vláda schválila dokumentaci programu na odstraňování škod na státním vodohospodářském majetku

Tisková zpráva – Program - Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, řeší už od roku 2000 škody na státním vodohospodářském majetku. Vzhledem k tomu, že po posledních povodních bylo nutné program navýšit o zhruba jednu miliardu, bylo nutné celou dokumentaci nechat schválit vládu.


22.1.2010

Dodatečné navýšení finančních prostředků pro Program rozvoje venkova

Tisková zpráva – Výbor pro rozvoj venkova 20. ledna rozhodl o navýšení finančních prostředků z Evropského plánu hospodářské obnovy pro Českou republiku o více než 1 mld. Kč. Dodatečné finanční prostředky budou moci podpořit v ČR přibližně 300 projektů Programu rozvoje venkova. Celkové navýšení pro všechny členské státy EU v rámci tzv. Barrosova balíčku činí přibližně 26 mld. Kč. (1 mld. EUR).


22.1.2010

Ministerstvo zemědělství podporuje myšlenku vyhlašování lesnických parků

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se rozhodlo podpořit myšlenku zakládání tzv. lesnických parků. Lesnické parky budou sloužit jako ukázkové vzory příkladného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině.


20.1.2010

Žádosti o dotace z Operačního programu Rybářství na další opatření bude možno podávat v rámci 5. kola v únoru 2010

Tisková zpráva – Vyhlášení termínu příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství na opatření 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b) v rámci 5. kola, tj. 18.2. – 8.3.2010.


18.1.2010

Dnešní Rada ministrů zemědělství EU řešila budoucnost SZP i problematiku potravinového řetězce

Tisková zpráva – Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta ocenil na dnešním jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství priority španělského předsednictví, které představila španělská ministryně zemědělství Elena Espinosa. Hlavními úkoly, jsou pro ni budoucí podoba společné zemědělské politiky a konkurenceschopnost evropského zemědělství.


15.1.2010

Za české účasti včera začal veletrh Grüne Woche v Berlíně

Tisková zpráva – Internationale Grüne Woche, jedna z nejvýznamnějších potravinářských a zemědělských výstav na světě, na svůj letošní 75. ročník do Berlína opět přilákala velký počet vystavovatelů i návštěvníků. Česká republika se veletrhu tradičně účastní, letos má svou expozici zaměřenou na pivovarnictví.


14.1.2010

Počet škol, které budou vařit z biopotravin, stoupne

Tisková zpráva – Výzkum veřejnosti potvrdil výrazný zájem předškolních a školních zařízení a jídelen zavádět nebo rozšiřovat využívání biopotravin ve stravování. Ukazuje se, že ceny za jídla z biosurovin nejsou ve školních jídelnách tak vysoké, jak se očekávalo.


13.1.2010

Skupina pro strategické otázky v zemědělství zahájila svou činnost

Tisková zpráva – Včera odpoledne se poprvé sešli experti ze všech důležitých organizací, které mají spojitost se zemědělstvím. Cílem této expertní skupiny je zpracování Vize českého zemědělství po roce 2010.


8.1.2010

Program na odstranění povodňových škod na vodovodech a kanalizacích startuje

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta podepsal včera Pravidla pro poskytování a čerpání finanční podpory pro podprogram 129 142 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009“. V rámci tohoto podprogramu je možné finančně podporovat obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací.

zobrazit po