přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
17.3.2010

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení přijala novelu vodního zákona

Tisková zpráva – Novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu.


16.3.2010

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje soutěž o nejlepší pozemkovou úpravu

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad a Českomoravská komora pozemkových úprav vyhlašují 4. ročník veřejné celostátní soutěže, která je vypsána na podporu kvalitní realizace návrhů pozemkových úprav. Uzávěrka přihlášek do soutěže o nejlepší realizované společné zařízení v pozemkových úpravách je 31. 5. 2010.


12.3.2010

Ministr Šebesta hodnotil vína v soutěži Chardonnay du Monde

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta věnuje tento týden agrární diplomacii. V pondělí projednával v Paříži s generálním ředitelem Mezinárodní organizace pro víno a vinnou révu (OIV) Federicem Castelluccim možnost uspořádat mezinárodní soutěž vín v ČR. Ministr Šebesta se také účastní světové soutěže vín Chardonnay du Monde. Zde spolu soupeří o přízeň mezinárodní poroty 884 vzorků chardonnay z 37 zemí světa.


12.3.2010

Letecká hasičská služba zahajuje svou činnost

Tisková zpráva – 15. března tohoto roku odstartuje dvouleté období, kdy bude lesy hlídat a hasit tzv. letecká hasičská služba. Tuto službu provozuje ministerstvo zemědělství, i když je to nad rámec jeho zákonných povinností. Povinnost zajistit požární ochranu by bez této služby spadala na všechny vlastníky lesa o výměře větší než 50ha.


10.3.2010

Pozemkové úpravy a jejich finanční zabezpečení pro období 2010 až 2013

Tisková zpráva – Na půdě ministerstva zemědělství aktuálně vznikl „Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 2013“. Tento čtyřletý plán konkrétně rozpracovává koncepci pozemkových úprav a stanovuje priority pro oblast pozemkových úprav. Na letošní rok je připraveno celkem 2,33 miliard korun na pozemkové úpravy, což představuje zatím rekordní objem peněz.


10.3.2010

Kontrola ministerstva zemědělství v Národním hřebčíně v Kladrubech

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství provedlo v prvních dvou měsících letošního roku veřejnosprávní kontrolu v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Jejím cílem bylo prověřit hospodaření hřebčína v roce 2009 a zejména připravenost hřebčína na přechod z formy státního podniku do formy státní příspěvkové organizace. Kontrola odhalila nedostatky jak v hospodaření hřebčína, tak ve vedení účetnictví a majetkové evidence. Současné vedení hřebčína musí uskutečnit nápravu zjištěných chyb.


8.3.2010

Podmínky mimořádné pomoci mléčnému sektoru schválila vláda

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta dnes předložil vládě podmínky pro vyplacení mimořádné pomoci, kterou pro prvovýrobce mléka připravila Evropská komise. Vláda tyto podmínky následně schválila. Prostředky slouží pro rychlou pomoc mlékařskému sektoru. V případě České republiky se jedná o 5,79 milionů EUR.


4.3.2010

Ministr Šebesta odvolá generálního ředitele s.p. Povodí Vltavy

Tisková zpráva – K 7.3. 2010 bude odvolán generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy. Důvodem je neefektivní komunikace s orgány místní samosprávy např. při přípravě protipovodňových opatření.


2.3.2010

Konkurenceschopnost potravinářství byla tématem konference FOOD FORUM

Tisková zpráva – Dnes v Brně v rámci veletrhů SALIMA proběhla mezinárodní konference FOOD FORUM, jejímž tématem byla budoucnost evropského potravinářství a zemědělství v globalizovaném světě. Ministr zároveň na veletrhu představil i projekt podpory regionálních potravin.


2.3.2010

Slavnostní vyhlášení 16. ročníku soutěže Vesnice roku

Tisková zpráva – Dnes byl v rámci 33. setkání starostů na Dni malých obcí slavnostně vyhlášen již 16. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 byly podepsány jednotlivými zástupci vyhlašovatelů. Na schválení podmínek soutěže se kromě Spolku pro obnovu venkova, ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí také podílí ministerstvo zemědělství.


1.3.2010

Radim Zika zůstává ředitelem Pozemkového fondu

Tisková zpráva – Vláda na svém dnešním zasedání jmenovala ředitele Pozemkového fondu České republiky. Ke jmenování došlo z důvodů reformy řízení Pozemkového fondu, které se změnilo novelou zákona o Pozemkovém fondu z kolektivního na individuální.


26.2.2010

Skončilo zasedání výboru pro zemědělství OECD na úrovni ministrů

Tisková zpráva – V Paříži se ve dnech 25. a 26. února poprvé od roku 1998 sešli ministři zemědělství zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a pozorovatelské země k diskusi o budoucích výzvách a příležitostech v zemědělství. Zasedání ministrů předcházela jednání u kulatého stolu o zemědělství a udržitelném rozvoji a o chovu skotu a klimatické změně. Výstupy z ministerského jednání budou základem pro práci OECD na doporučeních konkrétních politik.


23.2.2010

Počet ekologických zemědělců již dosahuje čísla 3 000

Tisková zpráva – Z aktuálních statistických údajů vyplývá, že počet ekologických zemědělců rapidně narůstá. K 31.12. 2009 jich hospodařilo již 2 689 a to na výměře téměř 400 000 ha, což představuje podíl 9,38% z celkové výměry zemědělské půdy. Stabilně se zvyšuje výměra orné půdy, zvyšuje se výměra vinic a sadů v ekologickém zemědělství, do režimu ekologického zemědělství se dostaly první chmelnice.


19.2.2010

Ministr Šebesta podporuje tendry Lesů České republiky v současné podobě

Tisková zpráva – Podoba zakázek na lesnické práce v období 2011-2020 má podporu ministra zemědělství Jakuba Šebesty. Lesnický a dřevozpracující sektor v České republice byl jako první zasažen krizí a je třeba mu vrátit ztracenou stabilitu. K tomu by měly směřovat právě tyto tendry vypsané na delší časové období.


18.2.2010

Ministr zemědělství schválil zásady pro národní dotace 2010 ve výši 1,1 miliardy korun

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil zásady, které umožní, aby se k zemědělcům dostalo 1 100 milionů korun v rámci dotačních programů zemědělství na rok 2010. Tyto zásady se používají při administraci dotačních programů a jejich schválení završuje celý legislativní proces tak zvaných národních dotací.


18.2.2010

Budoucí rozvoj Národního hřebčína v Kladrubech

Tisková zpráva – Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem dnes navštívil ministr zemědělství Jakub Šebesta. V rámci návštěvy nastínil možnosti dalšího rozvoje hřebčína a chovu starokladrubského koně.


17.2.2010

Ministr zemědělství schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro 9 kolo příjmu žádostí na opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele pro deváté kolo příjmu žádostí na opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků. Tato změna přispěje k rychlejší a jednodušší administraci jak na straně žadatelů, tak i pro regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu.


17.2.2010

Česká republika je opět zastoupena na největším bioveletrhu BioFach

Tisková zpráva – Veletrh BioFach v německém Norimberku představuje největší mezinárodní výstavu v oblasti biopotravin a bioproduktů, ale i přírodní kosmetiky, textilií a bytových doplňků, zemědělských potřeb a dalších produktů ekologického zemědělství. Ministerstvo zemědělství se účastní tohoto veletrhu již počtvrté, na zahájení letošního ročníku je přítomen český ministr zemědělství Jakub Šebesta.


17.2.2010

Finanční objem pro schvální projektů 9.kola Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Včera 16. února bylo zahájeno 9. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova, které potrvá do 8. března 2010 do 13 hodin.


3.2.2010

Ministr zemědělství otevřel veřejnou debatu k budoucnosti českého zemědělství

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta otevřel 29. ledna veřejnou konzultaci o budoucím vývoji českého zemědělství, do které je možné zasáhnout prostřednictvím webových stránek ministerstva zemědělství.


2.2.2010

Na krajinné prvky uvnitř půdního bloku je možné nově čerpat podporu

Tisková zpráva – Zemědělci, kterým budou prostřednictvím agentur pro zemědělství a venkov zaevidovány krajinné prvky, budou moci na jejich plochu již letos obdržet některé podpory z EU vázané na plochu (např. přímé platby, platby LFA, agro-environmentální opatření). Tato možnost se vztahuje na krajinné prvky ležící uvnitř půdního bloku.


1.2.2010

Vláda schválila dokumentaci programu na odstraňování škod na státním vodohospodářském majetku

Tisková zpráva – Program - Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, řeší už od roku 2000 škody na státním vodohospodářském majetku. Vzhledem k tomu, že po posledních povodních bylo nutné program navýšit o zhruba jednu miliardu, bylo nutné celou dokumentaci nechat schválit vládu.


22.1.2010

Dodatečné navýšení finančních prostředků pro Program rozvoje venkova

Tisková zpráva – Výbor pro rozvoj venkova 20. ledna rozhodl o navýšení finančních prostředků z Evropského plánu hospodářské obnovy pro Českou republiku o více než 1 mld. Kč. Dodatečné finanční prostředky budou moci podpořit v ČR přibližně 300 projektů Programu rozvoje venkova. Celkové navýšení pro všechny členské státy EU v rámci tzv. Barrosova balíčku činí přibližně 26 mld. Kč. (1 mld. EUR).


22.1.2010

Ministerstvo zemědělství podporuje myšlenku vyhlašování lesnických parků

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství se rozhodlo podpořit myšlenku zakládání tzv. lesnických parků. Lesnické parky budou sloužit jako ukázkové vzory příkladného, trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině.


20.1.2010

Žádosti o dotace z Operačního programu Rybářství na další opatření bude možno podávat v rámci 5. kola v únoru 2010

Tisková zpráva – Vyhlášení termínu příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství na opatření 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b) v rámci 5. kola, tj. 18.2. – 8.3.2010.


18.1.2010

Dnešní Rada ministrů zemědělství EU řešila budoucnost SZP i problematiku potravinového řetězce

Tisková zpráva – Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta ocenil na dnešním jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství priority španělského předsednictví, které představila španělská ministryně zemědělství Elena Espinosa. Hlavními úkoly, jsou pro ni budoucí podoba společné zemědělské politiky a konkurenceschopnost evropského zemědělství.


15.1.2010

Za české účasti včera začal veletrh Grüne Woche v Berlíně

Tisková zpráva – Internationale Grüne Woche, jedna z nejvýznamnějších potravinářských a zemědělských výstav na světě, na svůj letošní 75. ročník do Berlína opět přilákala velký počet vystavovatelů i návštěvníků. Česká republika se veletrhu tradičně účastní, letos má svou expozici zaměřenou na pivovarnictví.


14.1.2010

Počet škol, které budou vařit z biopotravin, stoupne

Tisková zpráva – Výzkum veřejnosti potvrdil výrazný zájem předškolních a školních zařízení a jídelen zavádět nebo rozšiřovat využívání biopotravin ve stravování. Ukazuje se, že ceny za jídla z biosurovin nejsou ve školních jídelnách tak vysoké, jak se očekávalo.


13.1.2010

Skupina pro strategické otázky v zemědělství zahájila svou činnost

Tisková zpráva – Včera odpoledne se poprvé sešli experti ze všech důležitých organizací, které mají spojitost se zemědělstvím. Cílem této expertní skupiny je zpracování Vize českého zemědělství po roce 2010.


8.1.2010

Program na odstranění povodňových škod na vodovodech a kanalizacích startuje

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta podepsal včera Pravidla pro poskytování a čerpání finanční podpory pro podprogram 129 142 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009“. V rámci tohoto podprogramu je možné finančně podporovat obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací.


7.1.2010

Ekologické zemědělství bude kontrolovat i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Tisková zpráva – S ohledem na nové právní předpisy a zvyšující se počet ekofarem dochází od 1. ledna 2010 k rozdělení kompetencí v zajišťování kontrol ekologického zemědělství. Nad dodržováním právních předpisů bude dohlížet vedle soukromých kontrolních subjektů také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Úřední kontrola ÚKZÚZ proběhne zhruba u 5 % z celkového počtu ekologicky hospodařících podniků, což pro rok 2010 představuje přibližně 130 subjektů.


4.1.2010

Kompenzace povodňových škod v zemědělství dnes schválila vláda

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila na svém zasedání program pro zemědělce, které v loňském roce zasáhly povodně. Program počítá s 50 miliony korun.

zobrazit po