přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
25.8.2010

Rychlá pomoc pro povodněmi zasažené oblasti: uhrazení uklízecích prací a odklad splátek z nájmu půdy

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa rozhodl o konkrétní podpoře určené zemědělcům, občanům a obcím z povodněmi zasažených oblastí. Pozemkový fond ČR uhradí náklady na odstranění naplavenin na pozemcích ve vlastnictví státu, které jsou zásadně znehodnoceny a jsou v jeho správě. Dále fond odloží splátku nájemného z pozemků silně poškozených povodněmi a svým klientům odloží finanční splátky z privatizace a prodeje státní zemědělské půdy. Vedle těchto rychlých forem pomoci jako koncepční řešení Pozemkový fond ČR umožní směnu či nákup státní půdy pro účely nové výstavby obcím a občanům postiženým povodní, a to za zvýhodněných podmínek.


25.8.2010

Rozšíření standardů dobré zemědělské praxe na další území pomůže bojovat proti erozi půdy

Tisková zpráva – Téměř polovina zemědělské půdy v Česku je v současné době ohrožena erozí. Zabránit dalšímu masivnímu smývání ornice, zhoršování kvality půdního fondu i vod má pomoci novela vládního nařízení a rozšíření platnosti tzv. standardů GAEC i na mírně erozně ohrožené půdy. Novela by měla začít platit od 1. ledna příštího roku, jako jeden z konkrétních kroků v oblasti ochrany půdy, kterou ministr Ivan Fuksa považuje za své prioritní téma.


20.8.2010

Ministerstvo zemědělství oznamuje spuštění stránek www.mesicbiopotravin.cz

Tisková zpráva – Měsíc září bude díky Ministerstvu zemědělství opět ve znamení biopotravin a ekologického zemědělství. Spolu se zemědělci a výrobci biopotravin oslavujeme příchod sklizně a doufejme i slušnou úrodu.


19.8.2010

Ministr Fuksa vyzval pozemkové úřady ke vstřícnému postupu vůči veřejnosti. Požaduji od vás vlídné jednání s občany pět dní v týdnu, říká

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Ivan Fuksa vyzval dopisem ředitele pozemkových úřadů ke vstřícnému jednání s občany a k co nejrychlejšímu vyřizování jejich požadavků. Dokončení restitucí a pozemkové úpravy přitom považuje za své osobní priority.


19.8.2010

K protržení polské přehrady Witka nemohlo přispět upouštění přehrad na řece Smědá. Na české straně totiž žádné přehrady nejsou.

Tisková zpráva – Na řece Smědá v Česku není žádná přehrada, jejíž upouštění při povodních 6.-8. srpna by mohlo teoreticky zhoršit situaci na polské straně a v přehradě Witka. Informoval o tom vrchní ředitel sekce vodního hospodářství MZe Pavel Punčochář po rozhovoru s pracovníky s.p. Povodí Labe.


18.8.2010

Ministr Fuksa zajistil finance na projekty Programu rozvoje venkova

Tisková zpráva – Vláda schválila žádost Ministerstva zemědělství o bezúročnou půjčku od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) ve výši 1,5 miliardy korun na řešení financování projektů Programu rozvoje venkova. Dalších přibližně tři sta šedesát milionů korun zajistí komerční úvěr. Tento úvěr ale bude součástí předfinancování, které pokryje budoucí příjem z EU. Obě půjčky mají být postupně spláceny v letech 2011 až 2013 a nebudou mít žádný vliv na zvyšování deficitu vládního sektoru.


18.8.2010

Situaci v lesích vyřeší transparentní jednoroční tendry

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství nastartovalo kroky k transparentní a poctivé správě státních lesů. Ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes oznámil výsledky prvního kola úspor, které podle jeho pokynů provedlo vedení státního podniku Lesy ČR. Státní podnik Lesy ČR ještě v letošním roce uspoří na svých investicích a provozních nákladech 390 milionů korun. Z toho téměř 200 milionů korun podnik uspoří nezadáním plánovaných zakázek. Další úspory budou následovat v příštím roce.


18.8.2010

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009

Tisková zpráva – „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009“ je pravidelnou každoroční bilancí stavu vodního hospodářství v uplynulém roce. Vžil se pro ni krátký název „Modrá zpráva“ a letos je vydávána už potřinácté. Vydává ji společně Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.


16.8.2010

Ivan Fuksa ohlásil úspory v resortu zemědělství: do konce roku téměř 1,3 miliardy korun

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství ušetří ještě v roce 2010 na investicích, provozních nákladech a dotacích 1,288 miliard korun.


13.8.2010

SZIF na žádost ministra Fuksy pozastavuje kontroly v povodní postižených oblastech

Tisková zpráva – Ve čtvrtek odpoledne po návratu z povodní postižených oblastí požádal ministr Ivan Fuksa ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu o okamžité pozastavení kontrol v povodní postižených oblastech. Dnešním dnem se z nařízení ředitele SZIFu Tomáše Révésze pozastavily a odložily kontroly v zaplavených oblastech. Pokračovat budou až po dohodě se žadateli o dotace. První konkrétní úlevu zemědělcům v zaplavených oblastech zajistil ministr Ivan Fuksa okamžitě, na dalších krocích pracuje.


12.8.2010

S čistírnami odpadních vod se podařilo pohnout, 73 aglomerací si je možné nově odškrtnout

Tisková zpráva – Aktuální stav plnění požadavků EU na čištění městských odpadních vod ve středu projednala vláda. Počet aglomerací, které je proti minulému šetření možné považovat za vyřešené, stoupl o 73, do konce roku jich zahájí práce dalších 146. Snížily se také odhadované celkové náklady na dotažení čistíren v aglomeracích s více než 2000 obyvateli, kterých se týká směrnice EU; těch je celkem 633. Dále bylo šetřením MZe zjištěno, že 11 nevyhovujících aglomerací nemá zajištěnu dostatečnou investorskou přípravu potřebných opatření.


11.8.2010

Ministr zemědělství Ivan Fuksa se zúčastní ZEMĚ ŽIVITELKY 2010

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství představilo aktivity, kterými se chce prezentovat na již 37. ročníku mezinárodní výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích. Ministr Ivan Fuksa na odborných seminářích promluví o podpoře regionálních potravin i boji se zbytečnou byrokracií, zhodnotí letošní sklizeň a ochutná to nejlepší z Čech a Moravy.


11.8.2010

Vyjádření ministra Ivana Fuksy k porušení dopravních předpisů ze strany řidiče MZe

Tisková zpráva – Ministr Ivan Fuksa vyvodil okamžité důsledky z porušení dopravních předpisů, ke kterému došlo ze strany jednoho z ministerských řidičů, jak o tom informovala MF DNES. Příslušný řidič bude přeřazen na jiné místo a nebude nadále pro ministra jezdit, navíc chce ministr napříště věnovat větší pozornost dopravní situaci při svých cestách.


9.8.2010

Předběžný odhad škod na státním vodohospodářském majetku: 1,5 miliardy korun

Tisková zpráva – Prvotní odhad škod, které napáchala povodeň 6. - 8. srpna na státním vodohospodářském majetku, hovoří o 1,5 mld. Kč. Zpřesněná čísla předloží ministerstvo zemědělství vládě do 15. září. Odstranění překážek a zvýšení průtočnosti koryt postižených vodních toků budou v první fázi hradit z vlastních zdrojů jejich správci. Odklízet začnou neprodleně po opadnutí velké vody.


5.8.2010

Ministr Fuksa chce urychlit protipovodňovou ochranu. Přednost dostanou připravení a odpovědní, říká

Tisková zpráva – Uspíšit protipovodňovou ochranu a zlepšit ochranu půdního fondu si předsevzal ministr Fuksa hned při svém nástupu na resort zemědělství. Proto jeho první kroky vedly na Hranicko, do oblastí, které byly vyplaveny nejen letos na jaře, ale opakovaně, a na obhlídku už vybudovaných protipovodňových opatření. Do budoucna podle ministra Fuksy dostanou při stavbě protipovodňové ochrany přednost ti, kteří prokážou připravenost, spoluodpovědnost a zdravý rozum. Dalším principem strategie ministra Fuksy je solidarita a určitá forma kompenzace obcím, na jejichž území je protipovodňová ochrana vybudovaná.


4.8.2010

Na zmírnění povodňových škod v resortu zemědělství přidala vláda 950 milionů korun

Tisková zpráva – Posílení rozpočtu ministerstva zemědělství o 950 milionů dnes schválila vláda. Peníze půjdou na odstraňování škod způsobených letošními povodněmi na zemědělském, lesním a státním vodohospodářském majetku, které se vyšplhaly na 1, 56 miliardy korun. Z vlastního rozpočtu ministerstvo zemědělství vyčlenilo 110 milionů.


26.7.2010

Čeští včelaři se mohou těšit na peníze z EU

Tisková zpráva – Česko má jako jedna z prvních zemí schválenou podporu včelařství, která umožní čerpat v letech 2011-2013 téměř čtyři miliony Eur. Největší zájem je o financování nákupu přístrojů a zařízení, o podporu začínajících včelařů a příspěvky na vzdělávání včelařů.


22.7.2010

Fuksa: v Lesích České republiky udělám pořádek a zamezím plýtvání

Tisková zpráva – Transparentní a efektivní fungování státního podniku Lesy České republiky a zejména čisté zadávání zakázek jsou jednou z hlavních priorit ministra zemědělství Ivana Fuksy. Proto do sídla státního podniku vedla i první inspekční cesta nového ministra.


21.7.2010

Ministr Fuksa rozpohyboval Antibyrokratickou komisi. A to je jen začátek, slibuje

Tisková zpráva – Práci Antibyrokratické komise ministerstva zemědělství, která v uplynulém více než roce nebyla právě v centru zájmu vedení resortu, dnes znovu oživil ministr Ivan Fuksa. Zúčastnil se zasedání komise, potvrdil jejím členům mandát a především dal dostatečné kompetence k účinné práci.


21.7.2010

Nové nastavení Společné zemědělské politiky má být férovější a zohledňovat lokální potřeby

Tisková zpráva – Jak udělat Společnou zemědělskou politiku po roce 2013 spravedlivější a schopnou plnit všechny společenské funkce? Na tohle téma se sešlo v internetové diskuzi přes pět tisíc příspěvků, dvoudenní konference v Bruselu je shrnula a dala všem zainteresovaným materiál k přemýšlení na prázdniny a Evropské komisi podklady ke sdělení, které má vydat na podzim. Ministr Fuksa chce bojovat za spravedlivé podmínky pro české zemědělce, ať už finanční nebo právně administrativní.

zobrazit po