přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Agrární export České republiky vzrostl v zemích, kde působí agrární diplomaté

9.11.2022

Obrat agrárního zahraničního obchodu (AZO), agrární vývoz i agrární dovoz vzrostly v meziročním srovnání prvních tří čtvrtletí roku 2021 a 2022 zhruba o pětinu, tj. o 20 %. Hlavním důvodem jsou celosvětově rostoucí ceny potravin, které zvyšují cenu obchodovaných produktů. I přes tato vysoká čísla je pozitivní, že trvale záporné saldo AZO ČR se prohloubilo jen o zhruba 7 % (z 31,8 mld. Kč na 34,0 mld. Kč). ČR tak meziročně dosáhla za posledních 5 let meziročně nejvyššího krytí dovozu vývozem (85,4 %). To naznačuje zlepšující se kondici českého AZO.

Záporná bilance AZO ČR s ostatními zeměmi Evropské unie se zlepšila, a to z 17,5 mld. Kč na 13,7 mld. Kč. Naopak bilance se třetími zeměmi se meziročně zhoršila ze 14 mld. Kč na 19,6 mld. Kč.  Toto zhoršení způsobil nárůst dovozu slunečnicového oleje z Ukrajiny a čerstvých a chlazených ryb z Norska a pokles vývozu přípravků pro výživu zvířat do Ruské federace.

K nejvýznamnějšímu meziročnímu zlepšení AZO ČR došlo u pšenice, řepky a mléka, a to zejména při obchodování v EU. Oproti tomu meziroční zhoršení AZO nastalo nejvíce u vepřového a drůbežího masa (v obou případech o 20 %). U vepřového jsou příčinou dovozy z EU, u drůbežího masa pak z poloviny dovozy z EU a pak dovozy ze zemí mimo EU. Bilance se v meziročním srovnání zhoršila také u tuků a olejů, kávy nebo slunečnicových semen.

Ve sledovaném období roku 2022 došlo v zemích, kde působí čeští agrární diplomaté, převážně k meziročnímu nárůstu agrárního exportu ČR. Nejvíce ve Spojených státech o 150 %, Japonsku o 47,7 % a Libanonu o 32,7 % (ostatní státy: Srbsko o 32,1 % a Spojené arabské emiráty o 11 %). Naopak došlo od ledna až do září 2022 (ve srovnání se stejným obdobím roku 2021) k poklesu vývozu agrárního zboží do Číny o 43,8 %. Důvodem je snížení exportu zejména sýrů a potravinových přípravků, za to částečně může i zavedení nového systému certifikace exportérů do Číny (vývoj odpovídá celounijnímu trendu).

Agrární zboží z ČR směřovalo v prvních devíti měsících roku 2022 zejména do Německa (25,2 %) a na Slovensko (20,1 %). Třetí nejvýznamnější destinací zůstalo Polsko (10,1 %), dále Rakousko (6,3 %), Itálie (5,5 %) a Maďarsko (4,2 %). Hlavními odběrateli v rámci třetích zemí byly Spojené království (2 %), Rusko (1 %), USA (0,8 %), Ukrajina (0,7 %), Japonsko (0,6 %) a Egypt (0,4 %). Český agrární dovoz pocházel v lednu až září 2022 zejména z Německa a Polska, jejichž podíly činily 19,7 % a 15,7 %. Dalšími významnými dovozci byly Itálie (7,2 %), Nizozemsko (6,9 %), Slovensko (6,8 %) a Španělsko (5,9 %). Z třetích zemí byly hlavními dodavateli Čína (1,6 %), Ukrajina (1,4 %), Norsko (1,2 %), Spojené království (1,1 %), dále Turecko (0,9 %), Spojené státy a Brazílie (shodně 0,8 %).

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami byly v lednu až září 2022 pro výživu zvířat, pšenice, potravinové přípravky, cigarety a pekařské zboží. Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly vepřové maso, potravinové přípravky jiné, pekařské zboží, sýry a tvaroh a přípravky pro výživu zvířat.

 

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem