přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
29.7.2022

Ministerstvo zemědělství připravilo národní expozici pro české producenty bioproduktů na veletrhu BIOFACH

Ministerstvo zemědělství (MZe) už podvanácté pomáhá s prezentací českých výrobců biopotravin a bioproduktů na největším světovém veletrhu biopotravin a biokosmetiky BIOFACH v Norimberku. Letošním tématem výstavy v oblasti ekologického zemědělství bylo Organic.Climate.Resilience – Ekologická klimatická odolnost. Ministerstvo v odborných diskuzích a setkáních informovalo o aktuální situaci ekologického zemědělství v České republice.


20.7.2022

EFSA prodlužuje kampaň proti africkému moru prasat ve většině zemí EU

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) pokračuje v úsilí o zastavení šíření afrického moru prasat (AMP). Prodlužuje kampaň Zastavme africký mor prasat o třetí rok, druhým rokem poběží kampaň také v České republice. V ČR se podařilo v roce 2019 AMP úspěšně vymýtit, ale riziko opětovného zavlečení infekce vzhledem k aktuálnímu výskytu nákazy v sousedních zemích, jako jsou Polsko a Německo, zůstává vysoké.


22.6.2022

Začal příjem žádostí na mimořádnou podporu pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví

Zájemci o mimořádnou podporu pro producenty v zemědělských odvětvích si o ni mohou žádat od 20. června. Příjem žádostí končí 30. června 2022.


1.6.2022

Portál eAgri, ani Portál farmáře nebudou v provozu od 1. 7. do 10. 7. 2022

Vážení uživatelé, od 1. července od 16 hodin do 10. července 2022 do 23 hodin dojde k plánované generální odstávce systémů a aplikací Ministerstva zemědělství z důvodu nutné aktualizace.


12.5.2022

Přenos znalostí je klíčem k úspěšné adaptaci na změnu klimatu

Omezování dopadů změny klimatu patří k nejdůležitějším výzvám, kterým čelí české zemědělství a lesnictví. Klíčem k úspěchu adaptačních strategií je efektivní přenos znalostí a spolupráce mezi výzkumem a praxí. Shodli se na tom členové Pracovní skupiny pro přenos znalostí v adaptaci na změnu klimatu, která zasedala 11. května v Domě zemědělské osvěty. Pracovní skupinu založilo Ministerstvo zemědělství v roce 2020 a jejím vedením pověřilo Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Celkem se sešlo 42 účastníků. Zastoupena byla státní správa, výzkumné ústavy, univerzity, Česká akademie zemědělských věd, odborné instituce, zástupci zemědělské a lesnické praxe, Státní pozemkový úřad, Komora poradců a zástupce demofarem.


22.4.2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal vědecké stanovisko k připravovanému novému nutričnímu značení potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vědecké stanovisko týkající se výživových profilů pro vývoj povinného nutričního označování potravin na přední straně obalu a pro regulaci používání výživových a zdravotních tvrzení na potravinách. Návrh nového značení chce Evropská komise představit koncem roku.


11.2.2022

U zemědělsko-potravinářských položek se loni zlepšil schodek AZO o více než sedm procent

Rekordních hodnot 498,8 miliardy korun dosáhl v loňském roce obrat agrárního zahraničního obchodu (AZO) České republiky. Historicky nejvyšších čísel dosáhl také export zemědělsko-potravinářských položek, a to 227,5 miliardy, stejně tak dovoz ve výši 269,3 miliardy korun. Záporná bilance AZO se tak meziročně zhoršila o 15 %, kdy jeho schodek vzrostl z 36,4 miliardy na 41,9 miliardy korun. Největší podíl na zhoršení má obchod s cigaretami.


9.12.2021

Bělorusko zavede od 1. ledna 2022 embargo na dovoz některých zemědělských produktů z Evropské unie, včetně České republiky, a dalších zemí

Bělorusko od 1. ledna 2022 zakazuje dovoz vybraných zemědělských produktů z Evropské unie, USA, Velké Británie, Kanady a dalších zemí. Rozhodla o tom 6. prosince Rada ministrů Bělorusku jako odpověď na uvalení pátého balíčku sankcí, který byl směřován na běloruské fyzické a právnické osoby za napomáhání nelegální migraci z Blízkého východu do EU. Embargo bude prozatím platit po dobu šesti měsíců.


9.12.2021

Milostivé léto pro dlužníky

Ministerstvo zemědělství upozorňuje dlužníky na možnost zbavit se dluhu při tzv. milostivém létu. Pro dlužníky znamená milostivé léto velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky z prodlení a náklady samotné exekuce.


18.11.2021

Česká republika snížila spotřebu antimikrobik u zvířat o polovinu

Spotřeba antimikrobik u hospodářských zvířat v České republice je výrazně pod průměrem 31 evropských zemí. Spotřeba těchto přípravků klesla v ČR v období 2008 až 2018 přibližně o 50 %. Pokračuje tak trend celkového poklesu jejich spotřeby.

zobrazit po