Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

ke dni 27. 9. 2012

Prokázání původu – každá šarže lihoviny
Účelem vyplnění a předávání Prohlášení o původu a bezpečnosti lihu, destilátu nebo lihoviny, včetně Protokolu o zkoušce, je zajištění absolutní sledovatelnosti produktu od výrobce lihu, resp. dovozce lihu (suroviny) až po prodejce, včetně provozovatele stravovacích služeb, který nabízí k prodeji, prodává nebo jinou formou nabízí ke spotřebě finální výrobek (lihovinu). Každý článek řetězce musí být schopen ke každé šarži dané lihoviny (lihu nebo destilátu) doložit toto prohlášení o původu a bezpečnosti lihu, destilátu nebo lihoviny, včetně protokolu o zkoušce. Velmi významný je tento prvek zejména ve fázi prodeje, nabízení k prodeji apod.

Pokud je líh pro potravinářské účely, nebo destilát nebo lihovina předávána dalšímu provozovateli (např. výrobci lihoviny, distribučnímu centru, velkoskladu, prodejci, stravovacímu zařízení apod.) musí být nezbytnou součástí tohoto předání příslušný vyplněný a odpovědnou osobou potvrzený formulář (1a, 1b, 1c, 2, 3a nebo 3b). Tento příslušný formulář je v souladu s nařízením vlády potvrzením o prokázání původu lihu pro potravinářské účely, destilátu nebo lihoviny. 

Pokud již není lihovina předávána dalšímu provozovateli, ale je již uváděna do oběhu (myšleno prodávána, nabízena k prodeji v rámci obchodní sítě apod.), nemusí subjekt, který lihovinu prodává konečnému spotřebiteli (obchodní síť, stravovací služby, restaurace apod.) již další formulář vyplňovat. Dokladem o původu šarže lihoviny jsou v tomto případě vyplněné a odpovědnou osobou potvrzené příslušné formulář (dodané současně s lihovinou), které musí být dispozici příslušnému dozorovému orgánu při úřední kontrole.

 

Požadavky na vyplnění příslušných formulářů jednotlivými dotčenými subjekty a další informace najdete v přiložených souborech.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.