Právní předpisy ES/EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014 , kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých...
Nařízení Komise (EU) č. 225/2012 ze dne 15. března 2012 , kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, pokud jde...
Rozhodnutí Komise o finančním příspěvku Společenství v roce 2008 na studii týkající se přepravy zvířat (2008/694/ES)
Rozhodnutí Komise o finančním příspěvku Společenství na rok 2008 na pilotní projekty a přípravné akce v oblasti dobrých životních podmínek zvířat...
Směrnice Rady 2008/120/ES, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (kodifikované znění)
Směrnice Rady 2008/119/ES, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění)
Doporučení Komise ze dne 18. června 2007 týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně
Směrnice Rady o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (2007/43/ES)
Rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout k návrhu na změnu dodatku A k Evropské úmluvě na ochranu obratlovců používaných pro pokusné...
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a...
1 2 3 ... 5

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.