Právní předpisy ES/EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175 ze dne 5. února 2015 , kterým se ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz guarové gumy pocházející nebo...
Nařízení Komise (EU) č. 691/2013 ze dne 19. července 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o metody odběru vzorků a laboratorního...
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
2012/451/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 451/2012 ze dne 29. května 2012 týkající se stažení některých doplňkových látek patřících do funkční...
Nařízení Komise (EU) č. 454/2010 ze dne 26. května 2010 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009, pokud...
o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a...
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění) (Text s...
Nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality
kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv
o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.