Právní předpisy ES/EU

Nařízení Evropské komise (EU) č. 607/2012 ze dne 6. července 2012, o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol...
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh...
Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství
Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh
Rozhodnutí Rady ze dne 18. července 1988 týkající se závěrů dohody o spolupráci mezi EHS a Švýcarskou konfederací pro výzkum a rozvoj v oblasti dřeva...
NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1696/87 ze dne 10. června 1987, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3528/86 o ochraně lesů...
Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 1983 o zřízení Poradního výboru pro politiku Společenství v oblasti lesního hospodářství a dřevozpracujícího a...
SMĚRNICE RADY ze dne 23. ledna 1968 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.