přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

O aplikaci Registr příjemců dotací

Základní informace o aplikaci Registr příjemců dotací.

Aplikace Registr příjemců dotací je součástí tzv. Společného zemědělského registru. Společný zemědělský registr (SZR) je neveřejnou databází, ve které se sdružují identifikační údaje o fyzických a právnických osobách vedených v evidencích, registrech a informačních systémech resortu ministerstva. Právní rámec pro SZR je stanoven v § 3 odst. 9 až 13 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

V rámci databáze SZR jsou i centralizovány údaje o poskytnutých dotací v rámci resortu Mze, které jsou uživatelům zprostředkovány v rámci aplikace Registr příjemců dotací. Data registru příjemců dotací jsou aktualizována v různých intervalech podle dotačního nástroje:

  • data poskytovaná SZIF jsou aktualizována 1x měsíčně
  • data poskytovaná PGRLF jsou aktualizována 1 x ročně
  • data národních dotací poskytovaných MZe jsou aktualizována 1x ročně.