přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úpravy webových mapových služeb (WMS, WFS, WCS)

7.3.2017

Ministerstvo zemědělství připravilo změnu v poskytování webových mapových služeb (WMS). Stávající WMS (http://eagri.cz/public/ app/wms/plpis.fcgi?) zůstane po přechodnou dobu do konce roku 2018 rovněž v provozu, ale nebude již nadále doplňována o nové vrstvy. Došlo k rozdělení poskytovaných vrstev do 8 samostatných adres podle tematických okruhů, které jsou dostupné kliknutním na nadpis novinky.

Pro otevření následujících WMS služeb stačí zkopírovat níže uvedené adresy (zvýrazněné tučně) do políčka URL ve WMS klientu

1) Dotace (enviro vymezení pro AEKO opatření ošetřování trvalých travních porostů, vhodnost k zalesnění, vhodnost k zatravnění, environmentálně citlivé plochy, LFA)

http://eagri.cz/public/app/wms/public_dotace.fcgi

2) Evidence půdy (díly půdních bloků, ekologicky významné prvky, půdní bloky, osázené plochy vinic, viniční tratě)

http://eagri.cz/public/app/wms/public_DPB_PB_OPV.fcgi

3) Eroze (vrstvy pro plnění DZES 5, ale i vrstvy potenciální eroze a vrstvy pro redesign eroze).

http://eagri.cz/public/app/wms/public_eroze.fcgi

4) Evidence ekologicky významných prvků (ekologicky významné prvky, plochy vyhrazení v ekologickém zájmu)

http://eagri.cz/public/app/wms/public_EVP_EFA.fcgi

5) Nitrátová směrnice (BPEJ, aplikační pásma, zranitelné oblasti, výnosové hladiny)

http://eagri.cz/public/app/wms/public_ns.fcgi

6) Evidence objektů (provozovny, subjekty, objekty)

http://eagri.cz/public/app/wms/public_objekty.fcgi

7) Podkladové mapy (správní hranice: katastrální území, obce, okresy, ortofoto od r. 2006 do současnosti)

http://eagri.cz/public/app/wms/public_podklad.fcgi

8) Životní prostředí (zvláště chráněná území, NATURA 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, svažité pozemky, buffery kolem vodních útvarů)

http://eagri.cz/public/app/wms/public_zp.fcgi

Podrobnější informace včetně popisu Web Feature Service a Web Coverage Service jsou uvedené v příručce . Případné připomínky k funkčnosti směřujte na helpdesk@mzecz.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem