přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oblasti ochrany osob

Vážení uživatelé Do evidence půdy byla aplikována nová vrstva mapová vrstva „Oblasti ochrany osob“, kterou naleznete ve stromečku vrstev v uzlu „Podkladové vrstvy“. Jedná se oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel. Více informací po prokliku novinky.

 Do evidence půdy byla aplikována nová vrstva mapová vrstva „Oblasti ochrany osob“, kterou naleznete ve stromečku vrstev v uzlu „Podkladové vrstvy“. Jedná se oblasti využívané širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel. Více po prokliku novinky.

Oblastmi využívanými širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel jsou dle definice uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (dále jen „zákon o RLP“):  zejména veřejné parky nebo zahrady, veřejná prostranství uvnitř obcí, veřejná pohřebiště, sportoviště, rekreační plochy, areály škol nebo školní pozemky, dětská hřiště, areály zdravotnických zařízení, zařízení poskytujících léčebnou péči nebo kulturních zařízení.  Slova „zejména“ v definici je třeba vykládat tak, že se nejedná o úplný výčet těchto oblastí, ale o seznam hlavních oblastí s výskytem široké veřejnosti a zranitelných skupin obyvatel.

„Zranitelnými skupinami“ jsou osoby vyžadující zvláštní pozornost při posuzování bezprostředního a dlouhodobého účinku přípravků na ochranu rostlin na lidské zdraví. Patří k nim těhotné a kojící ženy, nenarozené děti, kojenci a děti, starší osoby a pracovníci a místní obyvatelé, kteří jsou dlouhodobě vystaveni vysoké koncentraci pesticidů; (podle čl. 3 odst. 14 Nařízení EU č. 1107/2009, ve znění pozdějších předpisů).

Z důvodu ochrany osob před možnými nežádoucími účinky POR, jenž spadají svou klasifikací pod § 52b odst. 3 zákona o RLP, se za tyto oblasti považují také: zastavěné stavební pozemky a jejich okolí (např. rodinné domy a jejich okolí, tj. zahrada, přístupová cesta), což je v souladu s vymezením rizikových oblastí v § 52b odst. 3 zákona o RLP.

Proto doporučujeme při aplikaci přípravků na ochranu rostlin, kterých se týká povinnost dodržovat ochrannou vzdálenost na ochranu zdraví lidí, zohlednit kromě „oblastí na ochranu osob v LPIS“ také místní znalost okolí užívaného pozemku, aby nedošlo k ohrožení zdraví lidí v souvislosti s aplikací POR.  Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro práci s iLPIS v kapitole 7 .

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem