přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ověřování a zasílání hlášení - Ovce (dávkové zpracování N hlášení za za více provozoven a stájí) / (IZR_OZO01B)

Název služby Ověřování a zasílání hlášení - Ovce (dávkové zpracování N hlášení za za více provozoven a stájí) (IZR_OZO01B)
Popis služby Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh OVC (Ovce). Oproti verzi 01A je možné ve službě 01B v rámci 1 requestu/dávce předat více hlášení za různé provozovny a stáje.
Verze služby 01B
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba umožňuje ověřování validity hlášení a zasílání nových hlášení pro druh OVC (Ovce). Oproti verzi 01A je možné ve službě 01B v rámci 1 requestu/dávce předat více hlášení za různé provozovny a stáje.

Všechna hlášení za konkrétní provozovnu a volitelně stáj jsou zpracovávány jako jedna dávka (hromadně). Ve verzi 01A se na každý request pohlíželo jako na oddělené hlášení na provozovnu stáj a v některých případech docházelo k odmítnutí hlášení kvůli nesprávnému pořadí. Ve verzi 01B je celý obsah dávky zpracován dle obvyklého pořadí zpracování událostí (narození, odsun, apod). Nedojde tak k odmítnují hlášení například přísunu zvířete na jinou provozovnu.

Vstupní data

Struktura vstupních dat je uvedena v datovém modelu služby.

Pokud je parametr jenOverit nastaven na true, provede se pouze ověření validity hlášení, v opačném případě se hlášení odešle.

Hlášení se odešle pouze v případě, že ověření validity celého hlášení nevrátí žádnou chybu. Pokud se v dávce více hlášení identifikuje jakákoliv chyba, tak se hlášení pro celou dávku neodešle.

  • V případě že validace není v pořádku, tak vrací chybový stav 5, který obsahuje kolekci validačních chyb
  • V případě že je validace v pořádku, tak služba vrací stav 1
  • parametr Email - pokud bude tento parametr vyplněn, pak systém po zpracování volání služby s parametrem JenOverit = false odešle na uvedenou e-mailovou adresu mail potvrzující přijetí hlášení do systému IZR a v případě, že bude zpracování hlášení WEB službu v režimu on-line, pak i výsledek zpracování (stejně, jako se např. zasílá při zpracování hlášení z portálu farmáře).
    • Pokud parametr vyplněn není a zaslané hlášení je zpracováno On-line, pak je výsledek tohoto on-line zpracování odeslán na e-mailovou adresu, kterou má subjekt na portálu farmáře nastavenu v konfiguraci o odesílání mailů po on-line zpracování

Odpověď služby

V response je ke provozovně vracen status 1, v případě že je validace v pořádku. Jinak se vrací chybový stav 5, který obsahuje kolekci validačních chyb.

Hlášení se odešle pouze v případě, že se v rámci celé dávky odeslaných hlášení nevyskytuje žádný chybový stav 5.

Rozdíl verzí

IZR_OZO01B vs. IZR_OZO01A

  1. Oproti verzi 01A je možné v rámci 1 requestu/dávce předat více hlášení za různé provozovny a stáje. Všechny hlášení za konkrétní provozovnu a volitelně stáj jsou zpracovávány jako jedna dávka (hromadně). Ve verzi 01A se na každý request pohlíželo jako na oddělené hlášení na provozovnu stáj a v některých případech docházelo k odmítnutí hlášení kvůli nesprávnému pořadí. Ve verzi 01B je celý obsah dávky zpracován dle obvyklého pořadí zpracování událostí (narození, odsun, apod). Nedojde tak k odmítnují hlášení například přísunu zvířete na jinou provozovnu.
  2. Oproti verzi 01A je možné zasílat i doplnění původu - pro tyto účely je určen nový element DoplneniPuvodu. Je tak možné vedle standardního zaslání hlášení (element ZasilaneHlaseni) přidat i doplnění původu (element DoplneniPuvodu). Doplnění původu je možné zasílat i dodatečně.

Chybové stavy služby

Kritické chyby - HTTP status 500

Kód Text Příčina
6 Subjekt s IDSZR XXX nebyl v IZR nalezen. Subjekt s daným IDSZR nebyl nalezen v tabulce chovatelů v databázi IZR.
1 Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA. Délka musí být právě 8 znaků. V parametru PROVOZOVNA byl předán jiný počet znaků než 8.
2 Neplatná hodnota pro údaj PROVOZOVNA. Provozovna s registračním číslem XXX neexistuje. Provozovna s daným registračním číslem nebyla nalezena v tabulce provozoven v databázi IZR.
4 Provozovna XXX není vlastněna subjektem YYY. Daná provozovna má v databázi IZR v současnosti vazbu na jiný subjekt, než byl předán.
88 Zaslané hlášení neobsahuje řádky hlášení Element ZasilaneHlaseni neobsahuje v poli Hlaseni ani jeden záznam

Chyby zpracování dat - HTTP status 200

  • Status 1 - validace proběhla v pořádku
  • Status 5 - validace neproběhla v pořádku, výčet chyb ve zpracování dat je součástí odpovědi

Přílohy