přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
31.3.2020

Uživatelská příručka pro generování předtisků dotačních titulů 2020 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 826 KB)

Tato uživatelská příručka popisuje základní postupy pro přípravu deklarace dotačních titulů a základní operace pro úpravu vygenerovaných předtisků a následné odeslání sady do přípravy na SZIF.


21.3.2019

Postup generování žádostí DŽPZ v roce 2019 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Základní změny generování předtisků žádostí o dotace v rámci opatření DŽPZ pro rok 2019


10.10.2018

Uživatelská příručka – Národní dotace welfare PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Tato příručka je určena všem žadatelům o národní dotace welfare, kteří potřebují připravit podklady k žádosti o níže uvedené dotační tituly. Termín pro podání žádosti o dotaci včetně příloh a tedy i výpisu z ústřední evidence zvířat pro dotační program 20. A.a je do 31.3.2018, 20.A.B-e je do 30.9.2018, dotační program 20. B. je do 31.8.2018. Výpisy z ústřední evidence zvířat pro dotační program 20.A., 20.C lze na Portálu farmáře generovat od 10. 10. 2018 a pro dotační program 20.B. od 1.9.2018.


21.9.2018

Popis funkčnosti nových sestav DŽPZ 2018 v IZR

V roce 2018 došlo k zásadní změně chování DŽPZ, již nejsou deklarována konkrétní zvířata, čímž se zrušilo nahrazování a vyřazování zvířat. Relevantní je pouze deklarace zásahu vyšší moci v případě úmrtí dojnic nacházejících se na hospodářství zapojených do opatření zvětšení lehacího prostoru anebo zlepšení stájového prostředí. V případě opatření zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je ohlášení vyšší moci relevantní, pokud došlo ke zkrácení délky březosti pod běžnou dobu a v důsledku toho nebyl dodržen nepřetržitý třicetidenní pobyt na hospodářství s výběhem v období 60 dnů před porodem.


18.9.2018

Popis funkčnosti nápočtu Přechodných vnitrostátních podpor (PVP) pro rok 2018

V roce 2018 došlo k zásadní změně ve způsobu prokazování nároku na tzv. PVP: platby na krávy bez tržní produkce mléka (KBTPM) a platby na chov ovcí, popřípadě chov koz. Nově se již neodevzdávají žádné nápočty z ústřední evidence SZIF, ale SZIF sám na základě údajů v ústřední evidenci stanoví počet způsobilých zvířat, tj. těch, která splňují podmínky poskytnutí platby.


1.9.2017

Uživatelská příručka – Dotace DŽPZ PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Tato příručka je určena všem chovatelům, kteří pracují s daty z žádostí o dotace. Příručka je zaměřena na popis práce s daty a dále popisuje kroky pro příprava změnových žádostí a jejich zasílání na SZIF.


7.10.2016

Uživatelská příručka k hlášení prasat pro DŽPZ (Dobré životní podmínky zvířat) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 940 KB)

Příručka k funkcionalitě pro pořízení denních stavů prasat v požadovaných kategoriích.


16.6.2016

Dotace - zobrazení dat z žádostí o dotace a příprava změnových žádostí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Tato příručka je určena všem chovatelům, kteří pracují s daty z žádostí o dotace. Příručka je zaměřena na popis práce s daty a dále popisuje kroky pro příprava změnových žádostí a jejich zasílání na SZIF.